2024/04/22

Akt oskarżenia przeciwko autorowi antysemickiego wpisu

28 maja 2022 roku użytkownik serwisu twitter.com umieścił antysemicki wpis, w którym wzywał do fizycznej eksterminacji ludności żydowskiej metodami stosowanymi przez hitlerowskie Niemcy, w obozach koncentracyjnych i Zagłady. 31 maja 2022 roku skierowaliśmy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

15 kwietnia 2024 roku do Sądu Rejonowego w Piasecznie, II Wydział Karny, został przesłany akt oskarżenia, który zarzuca autorowi wpisu popełnienie przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego, tj. propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

___________________________________

Podejmowane przez nas interwencje prawne były częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2024/02/02

Informacja o korzystnym (precedensowym) postanowieniu SA w Warszawie – sprawa przeciwko W. Olszańskiemu oraz M. Osadowskiemu

Czy powództwo o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego może być skutecznym narzędziem zwalczania nienawiści etnicznej i antysemityzmu?

Prawnicy kancelarii Jabłoński Koźmiński, przy współpracy z Instytutem Cycerona, prowadzą precedensową sprawę z powództwa Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Pozew przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu i Marcinowi Osadowskiemu dotyczy roszczeń o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego (na gruncie ustawy o IPN) w związku z antysemickimi działaniami.

W styczniowym postanowieniu Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że w sprawach ekscesów antysemickich powództwo organizacji społecznej o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego jest jak najbardziej możliwe.

Więcej informacji na stronie internetowej Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

___________________________________________

Analiza przypadku, przygotowanie pozwu i koncepcji litygacji strategicznej było częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2024/01/26

Konferencja podsumowująca projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie

26 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie„, który Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita realizowało od listopada 2021 roku do grudnia 2023 roku.

Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W konferencji udział wzięły:

– Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita;

– Dominika Bulska, koordynatorka merytoryczna projektu;

– Agnieszka Haska, Centrum Badań nad Zagładą, IFiS PAN;

– Aleksandra Gliszczyńska –Grabias, Rada Programowa Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN.

2024/01/26

Nie rób drugiemu co antysemickie

Antysemityzm to zachowania, które szkodzą Żydom dlatego, że są Żydami.

To słowa i czyny skierowane przeciw Żydom lub osobom tylko uznawanym za Żydów, a także własności, instytucjom, obiektom religijnym społeczności żydowskiej.

Nie rób drugiemu co antysemickie.

Wejdź na www.otwarta.org i dowiedz się więcej.

Projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

2024/01/23

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu

2 czerwca 2023 roku Michał Woźnicki – wydalony niedawno ze stanu kapłańskiego salezjanin – transmitował odprawianą przez siebie mszę św. trydencką. W jej trakcie mówił o Żydach jako „pijawkach i kleszczach, żyjących na organizmie właściciela”, „korumpujących, zniewalających, deprawujących”, „odpowiedzialnych za pornografię, rozpijanie młodzieży, demoralizację”, „odpowiedzialnych za zło na świecie” – a tym samym wywoływał poczucie silnej niechęci oraz nienawiści wobec Żydów z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej.

5 czerwca 2023 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

29 grudnia 2023 roku do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald przesłano akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 257 kk.

___________________________________

Podejmowane przez nas interwencje prawne były częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2024/01/10

Podsumowanie interwencji prawnych w okresie lipiec – grudzień 2023

W ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG podejmujemy, za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, interwencje prawne dotyczące czynów i mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze antysemickim.

Interwencje prawne i ich skutki w okresie lipiec – grudzień 2023

Ujęcie całościowe W okresie od lipca do grudnia 2023 roku przekazaliśmy do Prokuratury 128 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu; z wyjątkiem 3 (facebook.pl, Radio TOK FM oraz miasto Warszawa) wszystkie zawiadomienia dotyczyły treści zamieszczanych w serwisie x.com (dawniej twitter.com). 124 ze 128 zawiadomień dotyczyła zdarzeń i wypowiedzi o charakterze antysemickim lub krzyżowej mowy nienawiści (komentarz antysemicki i homofobiczny). 84 sprawy zostały zamknięte, pozostałe 44 nadal są w toku.

2023/12/01

Wyrok za plakat „Strzeż się tyfusu plamistego. Unikaj Żydów”

4 września 2022 roku, w trakcie cotygodniowej manifestacji Literiady pod Pałacem Prezydenckim, kontrmanifestantka prezentowała transparent zawierający sformułowania: „Strzeż się tyfusu plamistego. Unikaj Żydów”, tj. zawierający treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym.

W tej sprawie złożyliśmy do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Udzieliliśmy również pomocy prawnej osobie, która zdecydowała się występować jako osoba bezpośrednio dotknięta tym przestępstwem. Sąd przesłuchał dodatkowo trzech innych świadków tego wydarzenia.

30 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie.

Joanna C. została uznana winną zarzucanych czynów. Sąd wyznaczył karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych przez 10 miesięcy w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Dodatkowo nałożył grzywnę w wysokości 3.000 złotych oraz obciążył kosztami postępowania – 250 złotych.

Sąd ogłaszając ustne motywy wyroku wskazał, że szerzenie nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym czy religijnym – wszystkie te aspekty zostały wyczerpane w sądzonym czynie – wobec Żydów w mieście, w którym było największe getto, gdzie Holokaust był rzeczywistością, za pomocą materiałów z czasów Holokaustu jest szczególnie wyraziste i zasługuje na wyraźne i jednoznaczne potępienie i ukaranie. Jednocześnie Sąd podkreślił, że oskarżona jest w pełni świadoma znaczenia swoich czynów i może za nie odpowiadać.

Wyrok nie jest prawomocny.
___________________________________
Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/10/30

Podręcznik „Antysemityzm w Polsce. Praktyczne wytyczne”

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik “Antysemityzm w Polsce. Praktyczne wytyczne”, którego celem jest przedstawienie korzeni i polskiej specyfiki stereotypowych przekonań i uprzedzeń antysemickich oraz wskazówek jak rozpoznawać przejawy antysemityzmu w Polsce. Jest to pewnego rodzaju uszczegółowienie przyjętej 26 maja 2016 roku przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), do którego należy Polska, niewiążącej prawnie roboczej definicji antysemityzmu.

Publikacja zawiera przydatne informacje prawne, ponieważ niektóre z zachowań antysemickich są przestępstwami. Ponadto na końcu podręcznika znajdują się sformułowane przez nas rekomendacje, które mogłyby usprawnić przeciwdziałanie antysemityzmowi. 

Podręcznik jest przeznaczony dla każdego, kto powołany jest do przeciwdziałania antysemityzmowi oraz do tych, którzy nie chcą być na niego obojętni.

Antysemityzm psuje społeczeństwo. Jego przejawy były i są obecne wszędzie tam, gdzie mieszkali Żydzi. W zależności od miejsca i czasu, dominującej kultury i religii, antysemityzm mógł przyjmować specyficzne formy. Lepiej zrozumiemy i rozpoznamy obecne dziś w Polsce przejawy antysemityzmu, jeśli poznamy kontekst historyczny, w jakim się pojawiały i rozwijały. Bowiem antysemityzm w jednym kraju – w tym wypadku w Polsce – może, ale nie musi, mieć taką samą formę, jak w każdym innym kraju” – pisze we wstępie do publikacji Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej.

Autorzy i autorki publikacji: Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Agnieszka Haska, Bożena Keff, Grzegorz Krzywiec, Mateusz Woiński, Mikołaj Winiewski. 

Współpraca merytoryczna: Dariusz Stola, Paula Sawicka, Damian Wutke.

___________________________

Publikacja powstała w ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

2023/10/27

Kolejny akt oskarżenia przeciwko autorowi antysemickiego wpisu

4 kwietnia 2023 roku użytkownik serwisu twitter.com umieścił antysemicki wpis o treści: „Ja tez najchętniej życzył bym im powtórkę z historii. Jak niemcy mordowali żydów to było be, ale jak żydzi mordują Palestyńczyków, twierdząc ze to ich ziemia bo w książce pisze ze bóg dal to jest dobrze. No kurwa, żydy do gazu a nie do Gazy”. Tego samego dnia skierowaliśmy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, która 29 maja br. wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

24 października 2023 roku do Sądu Rejonowego w Piasecznie, II Wydział Karny, został przesłany akt oskarżenia, który zarzuca autorowi wpisu popełnienie przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego, tj. propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

___________________________

Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/10/24

Zawiadomienie ws. Marie Andersen

W dn. 24 października 2023 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle etnicznym i narodowościowym (art. 256 k.k.) oraz nawoływania do i pochwalania popełnienia przestępstwa (art. 126a k.k.) przez Marie Andersen, studentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w sprawie, która od kilku dni bulwersuje krajową i międzynarodową opinię publiczną oraz środowiska zaangażowane w zwalczanie wszelkich form antysemityzmu i ksenofobii. Stoimy na stanowisku, że drastyczne przejawy antysemityzmu nie mogą pozostawać bez odpowiedzi i konsekwencji prawnych.

O dalszych krokach prawnych, jak również kolejnych innych działaniach Otwartej Rzeczpospolitej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

2023/10/09

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu

6 listopada 2022 roku w trakcie transmitowanej za pośrednictwem serwisu YouTube.pl mszy świętej Michał Woźnicki publicznie nawoływał do nienawiści wobec Żydów i propagował faszystowski ustrój państwa. Mówił o nich jako o „rozsadnikach nienawiści”, sugerował jakoby Holokaust był wyłączną konsekwencją działań Żydów, a także wskazywał, że Żydzi jako narodowość są perfidni i obłudni.

Jak wynika z Nagrania, Michał Woźnicki podczas transmitowanej mszy świętej zawarł szereg twierdzeń odnoszących się do Żydów:

„Pius XII nie miał odwagi Żydom powiedzieć, że to co  cierpicie w czasie II wojny jest to zapłata, konsekwencja zabicia Jezusa Chrystusa. A trzeba to było Żydom mówić i dzisiaj im to trzeba mówić, że  jak Wam [Żydom – przyp. wł.] nie wystarczyła II wojna światowa i Hitler to się szykujcie na następnego, samego wyprodukujecie, swoimi pieniędzmi  i swoją perfidią. Diabeł usłucha waszych próśb, a Pan Bóg dopuści, skoro  dopuścił już takie rzeczy. Ewidentnie Holokaust jest zapłatą dla Żydów  za zabicie Mesjasza”.

Żydowska obłuda, która ma moc się siać

„Jeśli się Żydzi nie nawrócicie… Hitler wam zgotował jedną rzeczywistość, przyjdzie drugi który wam zgotuje jeszcze większą. Samą ją wyhodujecie za swoje pieniądze. Diabeł wam w tym dopomoże.”

28 listopada 2022 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która sprawę przekazała do Prokuratury Okręgowej Poznań-Stare Miasto. 21 grudnia 2022 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, tj. publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści.

25 września 2023 roku do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto przesłano akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu.

_______________________________________________________________________________
Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/07/31

Infografika – Antysemityzm w Polsce. Praktyczne wytyczne.

Czym jest antysemityzm? Kto jest na niego narażony? Czym charakteryzują się tego typu uprzedzenia? I w jaki sposób uprzedzenia antyżydowskie objawiają się w Polsce?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania to nie lada wyzwanie. W projekcie Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG podjęliśmy się tego zadania i dziś oddajemy w Państwa ręce infografikę przedstawiającą wytyczne opisujące antysemityzm w Polsce, będące rozwinięciem definicji IHRA. Prace nad wytycznymi trwały półtora roku i prowadzone były w zespole ekspertów zajmujących się antysemityzmem w Polsce.

Więcej informacji o definicji IHRA, pracach nad wytycznymi i składzie zespołu eksperckiego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Autorką infografiki jest Katarzyna Woszczyńska.

2023/07/28

Warszawa przyjmuje roboczą definicję antysemityzmu

28 lipca 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi. Tekst deklaracji zawiera Roboczą definicję antysemityzmu przyjętą w 2016 r. przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), która to definicja będzie stosowana przez władze miasta i podległe im instytucje.

Warszawa stała się tym samym drugim miastem – a pierwszą metropolią – w Polsce, która w tak czytelny sposób powiedziała NIE antysemityzmowi. To niezwykle ważne przesłanie w roku, gdy obchodzimy 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Podczas uroczystego podpisania Deklaracji Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział: „W Polsce, w Warszawie, społeczność żydowska współtworzyła nasz kraj i nasze miasto. Warszawa zawsze była i zawsze będzie miastem otwartym i tolerancyjnym. Miastem, w którym nie ma miejsca na antysemityzm. I dlatego bardzo się cieszę, że dziś możemy tę deklarację podpisać i tę definicję przyjąć. Polski rząd też podziela te wartości. Potrzebujemy twardej walki z antysemityzmem”.

Podpisanie deklaracji nastąpiło w Ratuszu Miejskim w obecności m.in. Ambasadora Izraela w Polsce dra Yacova Livne, Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Klary Kołodziejskiej, Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Sylwii Kędzierskiej-Jasik oraz dra Sebastiana Rejaka, Dyrektora Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego na Europę Środkową.

Deklaracja przeciwdziałania antysemityzmowi

2023/07/18

Podsumowanie interwencji prawnych w okresie styczeń – czerwiec 2023

W ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG podejmujemy, za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, interwencje prawne dotyczące czynów i mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze antysemickim.

Interwencje prawne i ich skutki w okresie styczeń – czerwiec 2023

Ujęcie całościowe

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku przekazaliśmy do Prokuratury 130 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu; z wyjątkiem 3 (wpolityce.pl, wiernipolsce.wordpress.com oraz miejscowość Turzyn) wszystkie zawiadomienia dotyczyły treści zamieszczanych w serwisie twitter.com. 122 ze 130 zawiadomień dotyczyła zdarzeń i wypowiedzi o charakterze antysemickim. 85 wszystkich spraw zostało zamkniętych, pozostałe 45 nadal jest w toku.

2023/07/11

Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu

13 sierpnia 2022 roku w Grudziądzu odbył się I Marsz gen. Tadeusza Rozwadowskiego. W jego trakcie Wojciech Olszański nawoływał do mordowania i dyskryminowania Żydów i znieważał publicznie osoby pochodzenia żydowskiego. Otwarcie szczuł na przebywające w Polsce osoby, które w naszym kraju znalazły schronienie przed wojną w Ukrainie. O trudną sytuację ekonomiczną Polaków oskarżał Żydów: „kredyt hipoteczny, na żydowskich, lichwiarskich warunkach jest silniejszy od każdych kajdan”, „ceny węgla, ceny paliwa, ceny żarcia, ceny prądu to są żydowskie knowania, nie możemy do Polaków strzelać, to ich zagłodzimy”, „Żyd nie popuści, jak już raz coś wziął, to nie oda”. Oskarżał Żydów również o spowodowanie śmierci generała Rozwadowskiego mimo braku jakichkolwiek dowodów i przesłanek w tym względzie. Szerzył nieprawdziwe informacje mające dyskredytować Ukraińców: „Staje przed wami gnojek z banderowską odznaką i żąda, by w Polsce język ukraiński był językiem urzędowym”. Podburzał też nastroje antyukraińskie: „Nasze polskie dzieci nie dostają się na studia, bo miejsca naszych, polskich dzieci mają dzieci tych, którzy w 1943 r. rżnęli Polaków w czasie snu, a dzisiaj udają dziewice”.

Zgromadzeni na wiecu w okolicach pl. Niepodległości eksponowali nazistowskie symbole, sam Olszański na rękawie miał emblemat nawiązujący do Żelaznego Krzyża – pruskiego, a potem hitlerowskiego odznaczenia wojskowego. „Śmierć wrogom Polaków”, „Śmierć wrogom Ojczyzny” – skandowali uczestnicy, a Olszański otwarcie nawoływał: „Cel jest prosty, zgrywamy muszkę ze szczerbinką, a na końcu tej drogi widzimy nienawistny pysk naszego wroga i spokojnie, płynnym ruchem pociągamy za spust… polityczny”. „Celuj w łeb, a potem myśl” – dodawał.

16 sierpnia 2022 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, która sprawę przekazała do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu. 20 października 2022 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, tj. publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści.

27 czerwca 2023 roku do Sądu Rejonowego w Grudziądzu przesłano akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu.

_______________________________________________________________________________
Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/04/14

Antysemityzm w Polsce: praktyczne wytyczne

Od listopada 2021 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita realizuje projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Jednym z głównych celów, jakie postawiliśmy sobie w ramach projektu, było przygotowanie operacyjnej definicji antysemityzmu dostosowanej do kontekstu polskiego. W trakcie prac ekspertów i ekspertek powstały praktyczne wytyczne, które ułatwić mają pracę osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem antysemityzmowi w Polsce. Zaproponowane przez nas wytyczne stanowią uszczegółowienie definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu pamięci o Holokauście (IHRA).

W panelu eksperckim pracowało ośmioro wybitnych specjalistów i specjalistek ds. antysemityzmu w Polsce, reprezentujących różne dziedziny naukowe a tym samym różne punkty widzenia:

Psychologia społeczna – dr Mikołaj Winiewski, adiunkt w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, badacz antysemityzmu z perspektywy psychologii społecznej od 2008 roku, jego doktorat poświęcony był m.in. postrzeganiu Żydów w Polsce. Zajmuje się również tematyką pogromów żydowskich oraz stereotypów żydowskich w Polsce.

Psychologia społeczna i socjologia – dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, adiunkt w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, badacz antysemityzmu z perspektywy psychologii społecznej i socjologii od 2005 roku. W swoich badaniach skupia się nie tylko na postrzeganiu Żydów w Polsce, ale przede wszystkim na historycznych relacjach między Polakami i Żydami, a także na historycznych wyjaśnieniach różnych wydarzeń międzygrupowych.

Prawo międzynarodowe – dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiuntka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, badaczka i prawniczka zajmuje się tematem antysemityzmu (w tym głównie przeciwdziałania antysemityzmowi) od połowy lat 2000. Jej praca doktorska poświęcona była przeciwdziałaniu antysemityzmowi za pomocą instrumentów prawa międzynarodowego. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, ekspertka Rady Europy, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autorka ekspertyz i opracowań przygotowywanych dla tych instytucji.

Prawo karne – dr Mateusz Woiński, adiunkt w katedrze prawa karnego Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert w swojej pracy zajmuje się m.in. mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, w 2019 roku był ekspertem społecznej komisji kodyfikacyjnej, zespołu ds. opracowania projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści.

Antropologia i socjologia – dr Agnieszka Haska, adiunktka Centrum Badań nad Zagładą UW w IFiS PAN, autorka książek poświęconych tematyce żydowskiej oraz rozlicznych rozdziałów na temat historii i postrzegania Żydów w Polsce. Współpracowała z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie poprawności stosowanego języka w mediach.

Literaturoznawstwo – dr Bożena Keff, poetka, eseistka, badaczka literatury, jedna z pierwszych w Polsce badaczek związku między nacjonalizmem a kulturową konstrukcją płci, zajmuje się rekonstrukcją dyskryminacyjnych aspektów polskiej kultury, w tym m.in. antysemityzmem.

Historia – dr Grzegorz Krzywiec, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, badacz historii antysemityzmu na ziemiach polskich, autor m.in. książki „Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku”.

Historia i socjologia – prof. Dariusz Stola, były dyrektor muzeum POLIN, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się tematem Zagłady Żydów, stosunkami polsko-żydowskimi, pamięcią społeczną. Zasiada w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, wykłada historię współczesną i prowadzi badania na temat migracji międzynarodowych w XX w., Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich, reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Jest autorem lub współautorem 10 książek i ponad 150 artykułów naukowych.

Antysemityzm w Polsce: praktyczne wytyczne

2023/02/20

O „Jawnych kompletach” w „Polonistyce. Innowacjach”

W ostatnim numerze czasopisma „Polonistyka. Innowacje” ukazał się artykuł prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany pt. Koiné i kontr-koiné, solidarność i jej antonimy – rozważania nad kulturową wspólnotą uczniowsko-nauczycielską na przykładzie cyklu prelekcji polonistycznych Otwartej Rzeczpospolitej „JAWNE KOMPLETY – lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej”.

Członkini Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej, pomysłodawczyni i koordynatorka tego projektu omawia go w szerokim kontekście kulturowym, między innymi w kontekście kategorii koiné, wspólnoty i solidarności.

W czasopiśmie ukazały się również teksty czterech, wygłoszonych w ramach cyklu, wykładów: Anny Czabanowskiej-Wróbel o Weselu St.Wyspiańskiego, Piotra Mitnzera o Pannach z Wilka J.Iwaszkiewicza, Joanny Roszak o Zdążyć przed Panem Bogiem H. Krall i Pawła Próchniaka o twórczości M. Świetlickiego.

Wszystkie wykłady można obejrzeć na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

2023/02/18

Oświadczenie Fundacji Batorego w sprawie kłamliwych treści przedstawianych w stacjach TVP na temat dotacji udzielanych przez Fundację w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Oświadczenie Fundacji Batorego w sprawie kłamliwych treści przedstawianych w stacjach TVP na temat dotacji udzielanych przez Fundację w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

W związku z fałszywymi informacjami i godzącymi w dobre imię Fundacji insynuacjami sformułowanymi w materiałach nadawanych przez Telewizję Polską w dniu 15 i 16 lutego, w tym m.in. w głównym wydaniu Wiadomości TVP 1 – 16.02.2023 (godz. 19.30), w paśmie Serwis Info TVP Info – 16.02.2023 (godz. 11.47) oraz w programie Panorama TVP2 – 16.02.2023 (godz. 18.00) na temat prowadzonego przez nas programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oświadczamy co następuje:

2023/02/14

Ankieta Agencji Praw Podstawowych nt. antysemityzmu i życia Żydów

Agencja Praw Podstawowych UE ogłosiła ankietę na temat antysemityzmu i życia Żydów. Udział w niej mogą wziąć osoby identyfikujące się jako Żyd/Żydówka, mające 16 lat lub więcej, mieszkające w Polsce.

Ankieta dostępna jest online na stronie eujews.eu

Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami, aby przyczynić się do zmian. O

Agencja Praw Podstawowych UE oraz jej podwykonawcy zapewniają ochronę danych osobowych respondentów podczas gromadzenia i analizy danych.

2023/01/16

Podsumowanie interwencji prawnych w okresie listopad 2021 – grudzień 2022

W ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG rozszerzyliśmy funkcjonalność portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org przez rozbudowę kategoryzacji incydentów o nowe kryteria, umożliwienie zaawansowanego wyszukiwania, unowocześnienia systemu raportowania i wprowadzenie narzędzi statystycznych pozwalających na prezentowanie statystyk na temat zgłoszonych incydentów w przystępnej formie na w/w stronie.

Podczas rozbudowy portalu dodano następujące kryteria:

a) Z poziomu zgłaszającego: wyodrębnienie typy incydentów i możliwość wyboru tła, na jakim popełniono przestępstwo; wyodrębnienie kategorii antysemickich przestępstw z nienawiści.

b) Z poziomu administratora strony: dodanie nowych statusów zgłoszeń (np. proces rozpoczęty, rodzaje odmów wszczęcia lub umorzeń), dodanie możliwości generowania raportów zbiorczych.

Poniżej prezentujemy podsumowanie interwencji prawnych podjętych przez nas od listopada 2021 roku do końca roku 2022.

2022/12/29

Prace nad operacyjną definicją antysemityzmu

Od listopada 2021 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita realizuje projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, finansowany z dotacji programu „Aktywni Obywatele,  Fundusz Krajowy” ze środków przekazanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Jednym z głównych celów, jakie postawiliśmy sobie w ramach projektu, było przygotowanie operacyjnej definicji antysemityzmu dostosowanej do kontekstu polskiego. Chcieliśmy stworzyć taką definicję uprzedzeń antyżydowskich, która ułatwiłaby pracę osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem antysemityzmowi w Polsce – prokuratorom i prokuratorkom, policjantom i policjantkom, nauczycielom i nauczycielkom, dziennikarzom i dziennikarkom czy prawnikom i prawniczkom. Zależało nam na tym, by operacyjna definicja antysemityzmu stanowiła uszczegółowienie definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu pamięci o Holokauście (IHRA).

Prace nad definicją trwały dwanaście miesięcy. W tym czasie zorganizowaliśmy siedem spotkań eksperckich (zdalnie oraz offline), na których toczyły się dyskusje na temat różnorodnych aspektów antysemityzmu w Polsce. W panelu eksperckim pracowało ośmioro wybitnych specjalistów i specjalistek ds. antysemityzmu w Polsce, reprezentujących różne dziedziny naukowe a tym samym różne punkty widzenia. 

Ponadto, przeprowadziliśmy konsultacje pierwszej wersji definicji wśród osób z mniejszości żydowskiej, wśród prawników i prawniczek zajmujących się prawami człowieka oraz wśród osób na co dzień nie mających do czynienia z przeciwdziałaniem antysemityzmowi. Dzięki temu zebraliśmy informacje na temat jasności i przejrzystości opracowanego materiału. 

Prace zakończyły się sukcesem, a finalna wersja definicji zostanie opublikowana na początku 2023 roku w formie podręcznika oraz infografiki.

2022/11/17

Komisja senacka za odrzuceniem Lex Czarnek 2.0

Większość senatorów z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu 17 listopada br. opowiedziała się za wnioskiem o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu zastrzeżenia budzi dotychczasowy sposób procedowania tego aktu prawnego, a w szczególności nieprzeprowadzenie konsultacji publicznych i niedochowanie terminu umożliwiającego zapoznanie się z projektem stronie samorządowej. Pominięcie trybu konsultacji może być powodem zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z powodu naruszenia art. 7 konstytucji, a także z uwagi na złamanie zasady zaufania obywateli do państwa prawa. Biuro Legislacyjne zgłosiło ponadto wiele uwag szczegółowych, będących powtórzeniem uwag do zawetowanej przez prezydenta ustawy z 13 stycznia br.

To już kolejna próba niszczenia polskiej szkoły, indoktrynacji uczniów i uczennic (czego przykładem jest przedmiot i podręcznik do Historii i Teraźniejszości) i podporządkowania placówek oświatowych nieograniczonej władzy kuratorów.

Przypominamy o naszym projekcie „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit” i zachęcamy do korzystania z portalu www.otwarta.szkola.org, który wspiera nauczycieli, chcących czyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość. 

2022/11/17

Pozew przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu i Marcinowi Osadowskiemu

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobi Otwarta Rzeczpospolita oraz osoba prywatna pozwały Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego – organizatorów antysemickiego, nawołującego do nienawiści zgromadzenia, którego kulminacyjnym punktem było spalenie kopii Statutu Kaliskiego 11 listopada 2021 roku na rynku w Kaliszu.

Powodowie wskazują, że Pozwani, poprzez spalenie kopii Statutu Kaliskiego, głoszenie antysemityzmu oraz stosowanie mowy nienawiści wobec żydowskiej mniejszości narodowej – stanowiącej od stuleci integralną część Narodu Polskiego – w sposób bezprawny narazili na szwank dobre imię Narodu Polskiego, a także dobra osobiste Powodów, takie jak godność narodowa oraz poczucie dumy z przynależności do Polskiego Narodu.

Działania Pozwanych i głoszone przez nich hasła stawiają Naród Polski w fałszywym, skrajnie negatywnym świetle oraz kreują nieprawdziwy obraz Rzeczypospolitej Polskiej. Szkalowanie mniejszości narodowych, wzywanie do fizycznego prześladowania członków tych mniejszości, nawoływanie do zemsty na Żydach i wydalenia ich z Polski, a także określanie ich jako ,,wrogów ojczyzny” – stoją w rażącej sprzeczności z fundamentalnymi wartościami Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentowane na forum publicznym wypowiedzi i czyny Pozwanych poniżają przede wszystkim nie samych Żydów, lecz cały Naród Polski. Głoszenie antysemickich i ksenofobicznych treści godzi w ideały demokratycznego i wielokulturowego społeczeństwa, a spalenie kopii Statutu Kaliskiego stanowi swoisty akt profanacji naszej narodowej historii.

2022/10/19

Interwencje prawne – skuteczne zażalenie na decyzję Prokuratury i skierowany akt oskarżenia

14 marca br. złożyliśmy zawiadomienie w sprawie antysemickiego komentarza umieszczonego na Twitterze. Autor nazywał w nim Żydów „parszywcami” i „parchami„. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Odwołaliśmy się od tej decyzji, jednak Prokuratura do zażalenia się nie przychyliła.

Ostatecznie – 13 września 2022 roku – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił zażalenie, uchylił postanowienie Prokuratury i sprawę przekazał do dalszego prowadzenia. Sąd zdecydowanie nie podziela poglądu Prokuratury, jakoby wpis wpis mieścił się w kategorii objętej gwarancją wolności wypowiedzi. Nie może też stanowić głosu w dyskusji na tematy międzynarodowe czy gospodarcze. Motywem tej wypowiedzi, wg Sądu, jest agresja a celem poniżenie i znieważenie grupy wyróżnionej z uwagi na przynależność narodową.

Druga sprawa, w przypadku której możemy mówić już o częściowym sukcesie, to sprawa dotycząca wpisu negującego fakt, rozmiar i metody ludobójstwa ludności żydowskiej przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów. Wpis, który zgłosiliśmy 21 marca br., sugerował że Żydzi nie byli ofiarami obozów koncentracyjnych i Zagłady stworzonych przez hitlerowskie Niemcy. Sugerował, że sami Żydzi podczas okupacji mieli udział w hitlerowskiej machinie Zagłady. Nazywał ich „Kapo, Mengele i oprawcami”.

12 października br. do Sądu Rejonowego w Gliwicach został skierowany akt oskarżenia przeciwko autorce wpisu, który zarzuca jej popełnienie przestępstwa z art. 55 Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

______________________________________

Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2022/10/14

Miasteczko edukacyjne – dyskusja o podstawach programowych

14 października w Miasteczku Edukacyjnym, zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, odbyła się dyskusja Treści nauczania i podstawy programowe – rozmowa praktyków.

Udział w rozmowie wzięli: Monika Klyszcz-Kaczmarek, Mirosław Kirszensztajn, Edyta Książek, Michał Tragacz, Rafał Szymczak, Rafał Derda, Szymon Rębowski oraz Irena Wóycicka. Rozmowę moderował Mirosław Kozik.

Irena Wóycicka, wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej, mówiła o realizowanym przez nas projekcie Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HIT-u hit. To portal wspierający nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

2022/09/06

Irena Wóycicka o „Otwartej Szkole”

Irena Wóycicka, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, opowiadała wczoraj w programie „Istota rzeczy” Jarosława J. Szczepańskiego w TV News24 o naszym projekcie „Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit„, w którym oferujemy nauczycielom i nauczycielkom materiały pomocnicze do nauki tego przedmiotu.

Inicjatywa, w ramach której powstała platforma szkola.otwarta.org, wspierana jest przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

2022/08/30

Rusza portal edukacyjny „Jak z HiT-u zrobić hit”

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita uruchomiło dzisiaj portal edukacyjny „Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”. Materiały zamieszczone na tym portalu mają na celu wsparcie tych nauczycieli przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którzy chcą realizować podstawę programową tego przedmiotu pokazując uczniom wielość perspektyw na współczesność, oraz skłonić ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.

Na portalu zamieszczono materiały w 10 blokach tematycznych, które odnoszą się do ok. 40 haseł podstawy programowej HiT. Do końca roku 2022 zamierzamy zamieścić kolejne 10 bloków tematycznych.

Inicjatorami, pomysłodawcami i autorami materiałów edukacyjnych są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Damian Banasiak i Rafał Derda.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

2022/07/05

Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit. Projekt ma wspierać nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Uważamy, że otwarte, krytyczne myślenie jest nieodzowne w budowaniu społeczności wolnej od uprzedzeń i nienawiści, broniącej godności człowieka. Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Projekt realizowany jest we współpracy z Animativ Software House.

W ramach projektu utworzona zostanie platforma edukacyjna, na której począwszy od września umieszczane będą materiały edukacyjne adresowane do tych nauczycieli nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT), którzy chcą ominąć pułapki indoktrynacji i manipulacji faktami, jakie grożą w wypadku bezrefleksyjnej realizacji podstawy programowej tego wprowadzonego do szkół ponadpodstawowych przedmiotu. Pokażemy jak można pracować z uczniami, żeby skłonić ich do samodzielnego namysłu, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.

Materiały edukacyjne na platformie będą ujęte w bloki tematyczne; jej użytkownicy będą mogli w wyszukiwarce z łatwością odnaleźć odpowiednie treści edukacyjne służące do realizacji haseł podstawy programowej.

Pomysłodawcami i autorami treści zamieszczonych na platformie są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Rafał Derda i Damian Banasiak. Platforma pozwali na partycypacyjne tworzenie treści edukacyjnych przez jej użytkowników. Liczymy na to, że lista autorów i współpracowników portalu będzie się powiększać.

 

2022/06/14

Nowe funkcjonalności na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

Od listopada 2021 roku realizujemy projekt „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”.

Jednym z głównych działań jest podejmowanie interwencji prawnych i obywatelskich dotyczących przestępstw z nienawiści. Głównym źródłem informacji o incydentach jest portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

W ostatnim czasie dokonaliśmy modyfikacji portalu – dodaliśmy typy incydentów i możliwość wyboru tła, na jakim przestępstwo zostało popełnione. Wyodrębniliśmy również kategorię antysemickich przestępstw z nienawiści. Zachęcamy do korzystania z portalu i reagowania na nienawistne słowa i czyny pojawiające się w przestrzeni wirtualnej i realnej.

Poniżej krótka infografika przypominająca jak działa portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

2022/05/25

Dziewiąty wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

26 V 2022: Anna Czabanowska-Wróbel o weselu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube

Anna Czabanowska-Wróbel – prof. dr hab., badaczka literatury Młodej Polski, poezji współczesnej i literatury dziecięcej. Kieruje Katedrą Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej UJ. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996); Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003); Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005); Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu (2009); Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice (2013), Utopia powtórzenia. Powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu (2019). Redaktorka i współredaktorka wielu książek zbiorowych, między innymi o twórczości Staffa, Tetmajera, Micińskiego, Wyspiańskiego, Bursy, Zagajewskiego, Różyckiego, o czterech żywiołach w literaturze dziecięcej. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Krakowie.

2022/04/26

Ósmy wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

28 IV 2022: Piotr Mitzner o Pannach z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube

Piotr Mitzner (ur. 1955), poeta, biograf, edytor.  Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Pracował w teatrach, w wydawnictwach niezależnych („Krąg”, „Karta”, „Spółka Poetów”) i w Muzeum Iwaszkiewiczów. Prowadził ośrodek kultury „Koło Podkowy”. W latach 1999-2021 był nauczycielem akademickim (UKSW),  a w latach 2000-2018 zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Jest członkiem Zarządu Polskiego PEN Clubu. 

Laureat Nagrody im. Edwarda Csató, Nagrody Craiga, Nagrody Literackiej Fundacji Kultury, Nagrody „Zeszytów Literackich” im. J. Czapskiego. Jest redaktorem serii „Biblioteka Zapomnianych Poetów”, wydawanej przez Ośrodek Brama Grodzka w Lublinie. Nominowany do nagród poetyckich: Silesiusa, Nike, Nagrody Literackiej m. st. Warszawy i Cogito. Laureat nagród Orfeusza (2020) i KOSA (2021).

W 2013 uzyskał stopień profesora nauk humanistycznych. Zajmuje się twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, literaturą lat wojny i okupacji oraz emigracją polską i rosyjską.

Mieszka na warszawskiej Pradze.

2022/04/04

Nie odwracaj głowy! – buduj z nami Otwartą Rzeczpospolitą

„Twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła.”
Marek Edelman
___________________________________

Od 23 lat Otwarta Rzeczpospolita przeciwdziała nienawiści w przestrzeni publicznej. Składamy zawiadomienia do prokuratury, skutecznie blokujemy koncerty grup nazirockowych, piętnujemy nienawistne głosy osób publicznych. Chcesz żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej drugiego człowieka, upominającej się o jego godność?

Przekaż 1% na wsparcie naszej działalności.

Możesz zrobić to na dwa sposoby:
Pierwszy z nich to samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i wpisanie w odpowiednią rubrykę naszego numeru KRS 0000123605.
Drugi sposób to skorzystanie ze strony podatki.gov.pl.
– Jeśli po raz pierwszy korzystamy z portalu i chcemy wesprzeć Otwartą Rzeczpospolitą musimy wpisać numer KRS 0000123605.
– Jeśli wspieramy ją ponownie musimy sprawdzić czy numer KRS jest poprawny.
– Możemy również dokonać zmiany wspieranej organizacji i zatwierdzić zmiany.

2022/03/30

Siódmy wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

31 III 2022: Paweł Próchniak o wierszach Marcina Świetlickiego

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube

Paweł Próchniak – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki. W kręgu jego zainteresowań pozostaje twórczość pisarzy polskiego modernizmu (od przedpola Młodej Polski po współczesność), poezja XX wieku, literatura najnowsza oraz sztuka interpretacji. Zajmują go zagadnienia antropologii słowa, długiego trwania form literackich i powiązanych z nimi figur wyobraźni, przekształcenia dokonujące się w obrębie imaginarium nowoczesności, problematyka mitu i transgresji, egzystencjalny wymiar literatury oraz fundamentalna nieoczywistość związanego z nią sensu. 

2022/02/24

Szósty wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

24 II 2022: Przemysław Czapliński o Jądrze ciemności Josepha Conrada

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube

Przemysław Czapliński – profesor zwyczajny, historyk literatury XX i XXI wieku, tłumacz; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań) i Centrum Humanistyki Otwartej. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Prognozowanie teraźniejszości (współredaktor: Joanna B. Bednarek; 2018), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (wespół z Aliną Molisak, Warszawa 2019), Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda (wespół z Katarzyną Kończal, Warszawa 2020). Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności. 

2022/01/25

Piąty wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

27 I 2022: Jacek Leociak o opowiadaniu Irit Amiel pt. Pożegnanie mojej martwej klasy z tomu Osmaleni

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Jacek Leociak – prof.dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pomysłodawca i współautor scenariusza wystawy czasowej „Tu Muranów” w Muzeum POLIN (czerwiec 2020 — marzec 2021). Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997; przekład angielski 2004; II wyd. 2016; przekład niemiecki 2018). Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (wspólnie z Barbarą Engelking) 2001; przekład angielski 2009; II wyd. rozszerzone i poprawione 2013). Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009; przekład angielski 2018). Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów (2010; II wyd. 2018). Spojrzenia na Warszawskie getto (2011). Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (2017). Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (2018, II wyd. 2021). Wieczne strapienie. O kłamstwie, historii i Kościele, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020. Warszawski Trójkąt Zagłady (wspólnie z Zofią Waślicką-Żmijewską i Arturem Żmijewskim), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020. Opracował (razem z Martą Janczewską) i wstępem opatrzył Archiwum Ringelbluma. Antologia, Wrocław 2019, seria „Biblioteka Narodowa”.

2021/12/16

Czwarty wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

16 XII 2021: Ryszard Koziołek o Potopie Henryka Sienkiewicza

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Ryszard Koziołek – literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, rektor Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2020 – 2024, dyrektor Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Członek jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2015. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. W 2016 jego książka Dobrze się myśli literaturą została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Ostatnio wydał książkę Wiele tytułów (2019).

2021/11/24

Kolejny wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

25 XI 2021: Tomasz Mika o Bogurodzicy

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Tomasz Mika – profesor, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Komisji Historii Języka KJ PAN. Zajmuje się polszczyzną średniowieczną, przede wszystkim jej składnią i stylem oraz metodologią badań historycznojęzykowych i edytorstwem tekstów dawnych. Jest autorem i współautorem licznych prac, wśród nich monografii o staropolskich tekstach Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”: o nazywaniu osób (2002), „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu (2012) (Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację) oraz o staropolskiej składni Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I: Konteksty – metody – tendencje (2015) (współautorzy: Zdzisława Krążyńska, Agnieszka Słoboda), Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze (2015) (współautor: A. Słoboda).

2021/11/14

Zawiadomienia ws. wydarzeń w Kaliszu

W związku z wydarzeniami w Kaliszu, które miały miejsce 11 listopada 2021 roku, złożyliśmy zawiadomienia do Prokuratury. Jedno z nich zostało wysłane do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która jest Prokuraturą nadrzędną w stosunku do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu. Drugie zawiadomienie, co wynika z ciężaru czynu i konieczności szybkiej i adekwatnej reakcji, zostało wysłane do Prokuratora Generalnego.

Zawiadomienia te dotyczą Wojciecha Olszańskiego oraz Piotra Rybaka, którzy w trakcie wystąpień na kaliskim rynku dopuścili się naruszenia kodeksu karnego: publicznie nawoływali do popełnienia zbrodni, co wyczerpuje znamiona art. 255 § 2 kk oraz publicznie propagowali ustrój faszystowski, nawoływali do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, co wyczerpuje znamiona art. 256 § 1 kk i publicznie nawoływali do pełnienia czynu określonego w art. 118 i art. 119 kk, co wyczerpuje znamiona art. 126 kk.

2021/11/09

Inauguracja projektu „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”

9 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem zainaugurowaliśmy projekt „ANTYSEMITYZM W POLSCE: DEFINICJA, MONITOROWANIE, SKUTECZNE PRZECIWDZIAŁANIE„. W konferencji prasowej udział wzięli: Paula Sawicka, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias oraz Michał Bilewicz, reprezentujący Radę Programową Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Transmisja: Przemysław Wiszniewski

2021/10/27

Drugi wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

28 X 2021: Tomasz Żukowski o Medalionach Zofii Nałkowskiej

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Tomasz Żukowski (ur. 1969) – dr. hab. historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się problemami dyskursu publicznego w Polsce; interesuje się funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku ’89. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Autor książek Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza (2014), Przemoc filosemicka?, (z Elżbietą Janicką; 2016), Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów (2018), Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos (2021); współautor i redaktor 12 tomów zbiorowych, m.in. Zagłada w Medalionach Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty (2016), Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji. W stronę nowej syntezy (2) (2017) i Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942-2015) (2018), Lata czterdzieste. Początki polskiej opowieści o Zagładzie (2019). Uprawia publicystykę społeczną i polityczną. Publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie”, „Przekroju”.

2021/09/29

Pierwszy wykład z cyklu JAWNE KOMPLETY

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

30 IX 2021: Czytać bez granicJoanna Roszak o Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Joanna Roszak – dr habilitowana, profesorka w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, poetka (m.in. Tego dnia, Przyszli niedokonani, Ploso). Ostatnio wydała książki: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia (2014), Słyszysz synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej (2015) oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie (2019). Zredagowała m.in. monografie poświęcone: F. Pessoi, I. Bachmann, P. Celanowi, M. Świetlickiemu, N. Sachs, P. Matywieckiemu, musicalom. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Nauczycielka dyplomowana. Uczy języka polskiego i filozofii w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Propagatorka edukowania na rzecz pokoju.

2021/09/24

JAWNE KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

[cykl dziesięciu wykładów polonistycznych pod egidą Otwartej Rzeczpospolitej]

[wrzesień 2021- czerwiec 2022]

[premiery: godz. 18.00-19.30, kanał YouTube OR]

Chcielibyśmy zaprosić Państwa, Uczennice i Uczniów, Nauczycielki i Nauczycieli, do wysłuchania online cyklu dziecięciu wykładów o lekturach, które zniknęły z kanonu szkolnego bądź trwają w stadium niedoczytania.

Wykłady – jeden w miesiącu, zawsze w ostatnim jego tygodniu – wygłoszą wybitni poloniści i polonistki, czynni nauczyciele szkolni i akademiccy. Każdy wykład będzie miał rozmiar prelekcji  akademickiej (90 minut) i będzie dotyczył jednej lektury, swobodnie wybranej przez wykładowcę / wykładowczynię.

2021/08/04

Będziemy realizować projekt „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”

Z satysfakcją informujemy, że Komisja Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznała dotację na złożony przez nas wniosek. Od listopada 2021 roku, w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, będziemy realizować projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie.

Co planujemy?

a) opracowanie spójnej operacyjnej definicji antysemityzmu w Polsce we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin , dostosowanej do polskiego kontekstu prawnego wraz z podręcznikiem prezentującym przykłady przestępstw o charakterze antysemickim wraz z podstawą prawną (pozwalającą na ukaranie sprawców) oraz różnicującym opisane przypadki od nieantysemickich zachowań wobec Żydów;

b) rozpropagowanie rezultatów wyżej opisanych działań m.in. wśród przedstawicieli grup zawodowych będących użytkownikami tej wiedzy (prokuratorzy, samorządowcy);

c) przeprowadzenie wśród prawników i samorządowców warsztatów, których celem będzie przyswojenie treści podręcznika oraz nauka skutecznego rozróżniania przestępstw o charakterze antysemickim od tych niemotywowanych nienawiścią;

2016/04/30

Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – podsumowanie

Fundusze EOG_logoBatory_800x600logo-pcyfProjekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Partner:  Fundacja Klamra

2016/04/29

Podziękowania Koordynatorki projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

dziekuje-scale-332-373Wszystkie etapy realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„, stworzenie i codzienna obsługa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, podejmowanie interwencji, prowadzenie warsztatów i praca nad Przewodnikiem dla organów ścigania byłyby niemożliwe bez otwarcia się na drugiego człowieka. Mam tu na myśli zarówno współpracę z osobami zgłaszającymi (często anonimowo) incydenty na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, jak i z naszymi kolegami i koleżankami z innych organizacji i stowarzyszeń, z autorami i autorkami ekspertyz oraz tekstów zamieszczonych w Przewodniku. Wszystkich ich podziwiam i serdecznie dziękuję za współpracę i dzielenie się doświadczeniami. Ogromny upór, cierpliwość i dobrą wolę w realizacji trudnych celów projektu wykazały przede wszystkim osoby, które pracowały ze mną na co dzień: Katarzyna Strzałkowska (koordynatorka ds. interwencji), Damian Wutke (koordynator ds. monitoringu), prowadząca biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita niezastąpiona Magdalena Grudzińska, wspaniały Dariusz Paczkowski i inni działacze z partnerskiej Fundacji KLAMRA, a także wspomagający nas członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności Prezes Stowarzyszenia Marek Gumkowski. Za tę otwartość – nie tylko wyrażaną w hasłach i zamierzeniach, ale i w działaniu oraz postawach – dziękuję z całego serca. Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). Operatorem projektów realizowanych w ramach programu jest Fundacja im. Stefana Batorego, której pracowniczkom i pracownikom – w szczególności opiekunce naszego projektu, pani Magdalenie Pocheć oraz dyrektorce programu „Obywatele dla demokracji”, pani Annie Rozickiej – serdecznie dziękujemy za profesjonalne wsparcie, opiekę i współpracę.

2016/04/28

Podsumowanie projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” (09.2014 – 05.2016)

W znaczeniu słowa „otwartość” odnajdujemy domyślny sens wskazujący na obecność drugiego człowieka – niezależnie od jego wyznania, pochodzenia etnicznego, płci czy orientacji seksualnej. Słowa takie, jak „otwartość”, „tolerancja”, „wielokulturowość”, „wolność”, pozostają jedynie hasłami, jeśli nie są wyrażone w działaniu. Celem projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

Środkiem do osiągnięcia tych celów były poszczególne etapy projektu (każdy punkt jest zlinkowany ze szczegółowym opisem danego etapu):
1. stworzenie i obsługa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org;
2.  monitoring mowy i czynów nienawiści;
3. upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką projektu poprzez prowadzenie otwartych debat i warsztatów;
4. prowadzenie interwencji prawnych i społecznych;
5. opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja publikacji zbiorowej pt. Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania;
6. zlecenie opracowania 30 ekspertyz prawnych, językowych i socjologicznych w oparciu o informacje zebrane na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org.
7) sieciowanie się z innymi organizacjami działającymi w zakresie zwalczania dyskryminacji i współpraca z Partnerem – Fundacją Klamra.

Zapraszamy do zapoznaniem się ze szczegółowym opisem każdego z etapów poniżej. Pełne sprawozdanie merytoryczne dot. projektu: SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z projektu Społeczeństwo na rzecz tolerancji IX.2014-IV.2016 K.Marcinkowska

2016/04/27

30 ekspertyz zleconych w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zleciliśmy opracowanie trzydziestu niezależnych opinii prawnych/specjalistycznych ekspertyz, które dołączamy do wysyłanych zawiadomień jako wsparcie uzasadnień, z powołaniem się na konkretny incydent/y lub odmowy wszczęcia dochodzenia dostępne na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy mają charakter prawniczy, specjalistyczny, opisowy, dotyczą też językowych cech mowy nienawiści czy analizy symbolów nienawistnych w przestrzeni publicznej. W przypadku opinii prawnych, ekspertyzy dotyczą wybranego incydentu lub grupy incydentów oraz oceny rozstrzygnięcia (o ile już ją otrzymaliśmy i umieściliśmy na portalu). Tematy ekspertyz dotyczą przede wszystkim logiki prawniczej niektórych uzasadnień umorzenia czy odmowy wszczęcia dochodzenia (np. interpretacja słowa „nawoływanie” do nienawiści), mogą być analizą interwencji związanych z koncertami neonazistowskimi, analizą incydentów islamofobicznych czy antysemickich.
Wszystkie ekspertyzy wraz z opisem incydentów, których dotyczą, znajdują się pod linkiem: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Poniżej udostępniamy też wszystkie trzydzieści ekspertyz w formacie PDF.

2016/04/27

Paula Sawicka o wzroście nienawiści

Paula Sawicka, wieloletnia prezeska Otwartej Rzeczpospolitej a obecnie członkini Rady Programowej, była gościnią „Sterniczek” Roberta Kowalskiego.  Komentując obecną sytuację zwróciła uwagę na potrzebę aktywizowania ludzi do tego, aby mówili „to jest złe i mi się nie podoba” i reagowali na nienawiść, która nas zalewa. Mówiła również o działalności naszego Stowarzyszenia, które za pośrednictwem portalu „Zgłoś nienawiść” monitoruje przypadki mowy nienawiści. – To jest nasz bardzo poważny problem, bolączka społeczna, że nie reagujemy. Dlatego też założyliśmy portal „Zgłoś nienawiść”, na którym każdy może bezpiecznie, bez narażania się na przykrości, zgłosić tego rodzaju rzecz mówiła w „Sterniczkach” Sawicka.

2016/04/27

Ekspertyza prawna (30) dot. znieważenia ze względów etnicznych

Udostępniamy trzydziestą ekspertyzę prawną – ostatnią zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy
znieważenia ze względów etnicznych
i jest analizą następujących incydentów zgłoszonych za pośrednictwem portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/211
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/212
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/213
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/215

Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: 30 ekspertyza prawna dot. znieważenia ze wzg. etnicznych, M. Urbańczyk

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/04/27

Ekspertyzy prawne dot. antysemickiej mowy nienawiści i granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami

Udostępniamy dwie ekspertyzy prawne (nr 28, nr 29) autorstwa mec. Karoliny Jankowskiej zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą: (28) antysemickiej mowy nienawiści oraz (29) granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 28, dot. antysemickiej mowy nienawiści, I 71 15, K. Jankowska
ekspertyza 29, dot. granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami, IP 56 15, IP 5 15, K. Jankowska

2016/04/22

Ekspertyza dot. odpowiedzialności administratorów stron internetowych za publikowane przez użytkowników treści

Udostępniamy nową, dwudziestą szóstą ekspertyzę zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy odpowiedzialności administratorów stron internetowych za treści stanowiące mowę nienawiści publikowane przez użytkowników i jest autorstwa Doroty Głowackiej, prawniczki działającej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. W ramach projektu przygotowała ona także ekspertyzę dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych.
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.
ekspertyza 27 dot. odpowiedzialności adm. stron internet., IP 219 16, D. Głowacka

2016/04/19

Interwencje prawne w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r. do końca kwietnia 2016 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorki ds. interwencji. Poniżej podajemy przybliżone dane wskazujące na efekty naszych zgłoszeń oraz przykłady uzasadnień z Prokuratury dotyczących odrzucenia zgłoszeń. Uzasadnienia oraz pełen opis zgłoszonych przez nas incydentów jest do wglądu na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org w informacjach dodatkowych do każdego incydentu. W czasie trwania projektu przesłaliśmy do prokuratury 420 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Zawiadomienia dotyczyły najczęściej wypowiedzi publikowanych w Internecie, natomiast o większości spraw byliśmy informowani przez internautów i internautki za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełne sprawozdanie poniżej oraz tutaj: PODSUMOWANIE INTERWENCJI PRAWNYCH 24.09.2014-19.04.2016

2016/04/18

Monitoring w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – wnioski.

mobile_monitoring-512 W ramach sprawozdania z projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez zespół Otwartej od września 2014 r., udostępniamy wnioski z pracy Koordynatorów ds. monitoringu dotyczące zarówno konieczności dalszego prowadzenia monitoringu, jak i dynamiki zjawisk monitorowanych. Możemy stwierdzić, że monitorowanie przejawów mowy i czynów nienawiści, ale też pozytywnych odpowiedzi na te zjawiska, jest potrzebne zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i odbiorcom naszych działań. Umożliwia kompleksowy wgląd w nastroje społeczne, reakcję (w postaci interwencji prawnych i społecznych) na zidentyfikowane w ramach monitoringu problemy, czy wreszcie wstępną analizę poziomu dyskusji publicznej. Dla odbiorców, tj. osób korzystających z zakładki „monitoring” na stronie internetowej www.otwarta.org, stanowi on pewnego rodzaju kronikę wydarzeń – zarówno negatywnych, jak i pozytywnych związanych z tematem projektu. Całościowy opis dynamiki zjawisk monitorowanych wymagałby oczywiście dogłębnych analiz – poniżej przedstawimy jedynie obserwacje i wnioski z pracy Koordynatora ds. monitoringu.

2016/04/17

Nowe ekspertyzy prawne / www.zglosnienawisc.otwarta.org

Udostępniamy cztery nowe ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą:
(23) nawoływania do eksterminacji osób homoseksualnych (autorka: Karolina Kudyba)
(24) pochwalania i nawoływania do przestępstwa wobec kobiet (autorka: Zuzanna Warso)
(25) Znamienia artystyczności jako okoliczności wpływającej na prawną kwalifikację czynu – kontekst mowy nienawiści (autor: Jakub Dąbrowski)
(26) dot. antysemickiego wpisu internetowego, IP 264 16, (autorki: A.Demenko, A.Orfin)
Ekspertyzy (w PDF) dostępne są na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz poniżej.

2016/04/14

Radomszczanin został skazany za rasistowski wpis na swoim facebookowym profilu

14 kwietnia w Gazecie Radomszczańskiej pojawiła się informacja dotycząca zgłoszonego nam na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org rasistowskiego wpisu na profilu Facebook. Internauta pochodził z Radomia i napisał: „Oni dzieci traktują jako tarcze. J…ć ich w sam łeb i wy…..ć nierobów z naszego kraju!!!!”. O możliwości popełnienia przestępstwa z nienawiści zawiadomiliśmy radomszczańską prokuraturę, która wystosowała do sądu akt oskarżenia o publicznie nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Sąd skazał radomszczanina m.in. na grzywnę i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Więcej w papierowym i e-wydaniu Gazety Radomszczańskiej.

2016/04/12

Ekspertyza dot. prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich

Udostępniamy kolejną, dwudziestą drugą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (22)  prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich, A. Demenko http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/724 (opinia w przedmiocie prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców piłkarskich polegającego na umieszczeniu na trybunach stadionu podczas meczu transparentu z hasłem „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”). Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 22 dot. zachowania kibiców, IP 46 15, A. Demenko

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/04/12

Ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego

Udostępniamy kolejną, dwudziestą pierwszą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy (21) propagowania ustroju nazistowskiego, D. Błaszak http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1902
(post ze zdjęciem bramy obozu koncentracyjnego w Auschwitz, na której zamiast napisu Arbeit macht freit umieszczony został tekst Refugees Welcome wraz  z nienawistnym komentarzem. Ekspertyza dostępna  jest tutaj: ekspertyza 21 dot. art.256 k.k., IP 262 16, D.Błaszak

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/31

Ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego

Udostępniamy dwudziestą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy propagowania ustroju nazistowskiego  w oparciu o incydenty opisane na portalu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 20 dot. propagowania ustroju nazistowskiego, IP 51 15, IP 128 16, IP 43 15, M.Urbańczyk Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/21

Ekspertyza prawna dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej (art. 257 k.k.)

Udostępniamy dziewiętnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy znieważenia z powodu przynależności narodowej  w oparciu o incydenty opisane na portalu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 19 dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej – incydent M. IP 22 15 i IP 23 15 Urbańczyk  Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ekspertyzami. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/21

Kara grzywny w wysokości 5000 zł za internetowy komentarz nawołujący do nienawiści (256§1 k.k)

We wrześniu 2015 r. dostaliśmy zgłoszenie na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, dotyczące komentarza nawołującego do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie. Obraźliwe wyzwiska propagowały ustrój totalitarny poprzez bezpośrednie nawiązywanie do eksterminacji ludzi stosowanych przez nazistów. Stowarzyszenie zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu: wszczęto śledztwo w sprawie o czyn z art. 256§1 kodeksu karnego. W lutym 2016 r. oskarżony przyznał się w sądzie do zarzucanego mu czynu i otrzymał karę grzywny w wysokości 500 stawek dziennych po 10 zł. „Wysokość kary uwzględnia stopień winy [oskarżonego], społeczną szkodliwość zarzuconego mu czynu oraz potrzeby w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej„. Pełen opis sprawy oraz podjętych przez Otwartą kroków na portalu. Dziękujemy za zgłoszenie!
2016/03/15

Interwencja po wpisie dyr. Filipa Rdesińskiego

14 marca 2016 roku wystosowaliśmy list do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów, w którym prosimy o zdecydowaną reakcję na wpis Filipa Rdesińskiego. Dyrektor poznańskiego Radia Merkury umieścił na swoim profilu zdjęcie hitlerowskich żołnierzy opatrując je podpisem „Komitet Obrony Demokracji w akcji”. Uważamy, że taki sposób wyrażania opinii stoi w sprzeczności z etyką dziennikarską, a także budzi wątpliwości prawne i moralne.

2016/03/15

ONR w płockim Liceum im. Małachowskiego

W dniu 1.03.2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych. Na zaproszenie dyrektor szkoły pani Katarzyny Góralskiej pojawili się na niej przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego „z falangą na ramieniu i ryngrafem na piersi”, a ich przemówienie utrzymane było w duchu nacjonalistycznym. Obecność organizacji ksenofobicznej, rasistowskiej, antysemickiej i homofobicznej w szkole publicznej stoi w jawnej sprzeczności z edukacją równościową i antydyskryminacyjną, do jakiej szkoła jest zobowiązana.

W dniu wczorajszym (14.03.2016), po otrzymaniu informacji o tym niepokojącym zdarzeniu, przedstawiciel OR odbył rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Wysłaliśmy również list do Kuratorium, w którym protestujemy przeciwko obecności skrajnych grup w szkołach publicznych, a także prosimy o kompleksowe  przyjrzenie się sprawie i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób za to odpowiedzialnych.

2016/03/15

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (15.03.2016)

15.03.2016 r. Koordynatorka ds. interwencji spotkała się z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Magdaleną Kuruś i p. Marcinem Sośniakiem, w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy. Na spotkaniu określono jej zakres – kontakt w przypadku spraw zakończonych decyzją prokuratury (określonych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org jako „zamknięte”) lub wątpliwości dotyczących sposobu działania prokuratury.
Otwarta Rzeczpospolita zobowiązała się do informowania Biura RPO o prowadzonych przez nią sprawach niekarnych, takich jak np. interwencje w Kuratorium Oświaty, u radnych. Biuro poinformowało również o możliwości wsparcia w formułowaniu apeli czy przygotowywaniu zgłoszeń oraz  zaoferowało podstawową pomoc prawną. Pracownicy biura RPO wyrazili zainteresowanie wnioskami z realizacji projektu czy zauważonymi przez Otwartą zmianami w pracy prokuratury (np. masowe odmowy wszczęcia) bądź uwagami dotyczącymi samych przepisów prawa.

2016/03/10

Ekspertyza dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych

Udostępniamy osiemnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych  w oparciu o incydent opisany na portalu, zgłoszony do prokuratury przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 10 lutego 2016 r. Autorką ekspertyzy jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 18 dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – incydent I 127 15 K.Kudyba

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2016/03/08

Mowa nienawiści w utworach muzycznych – ekspertyza p. Doroty Głowackiej

Udostępniamy siedemnastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy mowy nienawiści w utworach muzycznych, w oparciu o incydent opisany na portalu, zgłoszony do prokuratury przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 12 listopada 2014 r. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczyło zamieszczenia na profilu „Narodowa Dębica” w portalu społecznościowym Facebook antysemickiej piosenki „Żydowska Batalia” zespołu Honor. Autorką ekspertyzy jest pani Dorota Głowacka, prawniczka działająca w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Ekspertyza dostępna jest tutaj: ekspertyza 17 dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych, D.Głowacka

Polecamy też dostępną on-line publikację wydaną przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka, pt. Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik autorstwa Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej.

2016/03/07

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”- międzynarodowa konferencja w Poznaniu

gal_bigZapraszamy serdecznie na międzynarodową konferencję W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwarta Rzeczpospolita objęła wydarzenie patronatem honorowym, natomiast koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”, wygłosi referat dotyczący przebiegu projektu oraz strony www.zglosnienawisc.otwarta.org. Pełen program konferencji tutaj: 2016.03.10 program konferencji

2016/02/01

Ekspertyzy prawne

Udostępniamy dwie kolejne ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą:
– (15) możliwości kwalifikacji prawnej zdarzenia jako wypełniającego znamiona czynu określonego w art. 256, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1622

(16) sprzedaży koszulek nazistowskich na Allegro, D.Błaszak
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1422

2016/01/29

Przydatność dydaktyczna portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

Dzielimy się tekstem przesłanym nam z Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącym przydatności dydaktycznej portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. „Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, pomocnym w procesie nauczania prawa. Po pierwsze zebrane tam incydenty stanowią bazę danych, na podstawie których z łatwością można opracować kazusy dla studentów prawa. Ze względu na ich różnorodność ułatwia to przekazanie wiedzy dotyczącej poszczególnych znamion przestępstwa. Ponadto są to kazusy aktualne, dotyczące bieżących wydarzeń, a co za tym idzie – bardziej atrakcyjne dla studenta niż standardowe kazusy książkowe. Ponieważ baza incydentów jest dostępna online, każdy student ma do niej stały dostęp.

2016/01/27

Ekspertyzy prawne opracowane w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Udostępniamy trzy kolejne ekspertyzy prawne zlecone w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy dotyczą: publicznego propagowania faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1393
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1394
publicznego znieważenia grupy ludności z powodu dyskryminacyjnego,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/729
publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1616

Autorką ekspertyz jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna.

2016/01/14

List do Otwartej: „Być może też inni zrozumieją, że zanim cokolwiek się napisze, trzeba dwa razy przemyśleć…”

„Być może też inni zrozumieją, że zanim cokolwiek się napisze, trzeba dwa razy przemyśleć i nie kierować się emocjami lecz zdrowym rozsądkiem”. Dostaliśmy już kolejny list od jednej z osób, której nienawistny komentarz zamieszczony na facebooku i wysłany za pośrednictwem www.zglosnienawisc.otwarta.org zgłosiliśmy do prokuratury. Podajemy go – za zgodą autora – do wiadomości publicznej.

„Szanowny Panie Prezesie! W związku z zaistniałą sytuacją, czyli moim niestosownym wpisem na facebooku w sprawie „publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych”, chciałbym bardzo serdecznie, z całą powagą i skruchą przeprosić Wszystkich, których mój wpis dotknął i uraził. Sytuacja i emocje, które mnie naszły podczas oglądania tego filmiku (wyobraziłem sobie w tym momencie moich Rodziców i Dziadków, którzy byliby potraktowani tak brutalnie), spowodowały, że nie zapanowałem nad słowami i wyzwiskami, które umieściłem na portalu facebook.

2016/01/11

„Przewodnik dla organów ścigania” – uwagi i opinie prokuratorów

Na dwa miesiące od przekazania 720 egzemplarzy Przewodników dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody ich zwalczania” do jedenastu prokuratur apelacyjnych w całej Polsce, na prośbę koordynatorki projektu uzyskaliśmy pismo od prokuratorów dotyczące informacji zwrotnych i uwag na temat przydatności publikacji. W oparciu o korespondencję z prokuratorami z całej Polski, dostaliśmy m.in. następujące informacje:
1. „Przewodnik…” został pozytywnie oceniony przez prokuratorów apelacji szczecińskiej. „Tematyka w niej zawarta może być pomocna przy prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań z nienawiści. Zwłaszcza podkreślić należy przydatność zagadnień omówionych w Części 2 publikacji „Charakterystyki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec pięciu grup mniejszościowych”. Zawierają one szereg cennych definicji i przybliżają specyfikę przestępstw motywowanych uprzedzeniami rasowymi i etnicznymi. Również cenne jest przedstawienie w Części 1 wydawnictwa najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do szerzenia mowy nienawiści”.

2016/01/11

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” – konferencja pod patronatem Otwartej

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita objęło patronatem honorowym międzynarodową konferencję „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z referatem wystąpi m.in. koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” dr Karolina Marcinkowska.

Międzynarodowa konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi. We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa oraz związana z nią swoboda artystyczna z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania szeroko pojmowanych praw człowieka oraz praw całych grup społecznych. Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnej myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej, tj. prawami i wolnościami człowieka. Pełen program konferencji: Międzynarodowa-Konferencja-Naukowa-W-poszukiwaniu-europejskiej-doktryny-wolności-słowa

2016/01/06

Kara 880 zł i 2 miesiące więzienia za wpis przeciwko uchodźcom

We wrześniu 2015 r. zgłoszono Otwartej za pośrednictwem formularza na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org nienawistny komentarz dotyczący uchodźców z Syrii, zamieszczony na Facebooku. Otwarta Rzeczpospolita zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu –   28 września 2015 r. wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kodeksu karnego. Autorka wpisu, 30-letnia bezrobotna z Lublina, z zawodu pracownik socjalny, postanowiła dobrowolnie poddać się karze. Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu w styczniu 2016 r. Kobieta proponuje dla siebie dwa miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 800 zł grzywny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do sądu. Całość sprawy została opisana w Lubelskim Dzienniku Wschodnim oraz jest do wglądu pod linkiem: http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1006

2015/12/30

Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.)

Udostępniamy jedenastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.). Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.) M_Urbańczyk i dotyczy trzech incydentów opisanych na portalu. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/12/23

Oświadczenie Fundacji Batorego

Jako grantobiorca Fundacji im. Stefana Batorego, a obecnie grantobiorca programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG, udostępniamy Oświadczenie Fundacji Batorego:
W programie Monika Olejnik „7 dzień tygodnia”, w dniu 20 grudnia 2015 poseł na Sejm RP Paweł Kukiz- Kukiz’15, przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz’15, powołując się na anonimowy wpis na forum portalu Bankier.pl ogłosił, że Fundacja im. Stefana Batorego finansowała marsz Komitetu Obrony Demokracji ze środków „żydowskiego bankiera”, George’a Sorosa. Rzekome finansowanie miało się odbyć za pośrednictwem „wspieranego mocno przez Sorosa programu Obywatele dla Demokracji, który ma budżet 150 milionów złotych i jest finansowany z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego.”Fundacja im. Stefana Batorego oświadcza, że nie finansowała Komitetu Obrony Demokracji ani ze środków własnych, ani ze środków programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żąda sprostowania przez posła Kukiza fałszywych informacji podważających wiarygodność i dobre imię Fundacji.
2015/12/21

Ekspertyza prawna dot. pochwały lub nawoływania do popełnienia przestępstwa ludobójstwa (art. 126a k.k. w zw. z art. 118 k.k)

Udostępniamy dziesiątą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy pochwały lub nawoływania do popełnienia przestępstwa ludobójstwa (art. 126a k.k. w zw. z art. 118 k.k). Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza prawna nr 4 – pochwała (lub nawoływanie do popełnienia) przestępstwa ludobójstwa M_Urbańczyk i dotyczy pięciu incydentów opisanych na portalu. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/12/18

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (18.XII.2015)

18 grudnia br. Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” uczestniczyła w drugim spotkaniu okrągłego stołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (relacja z pierwszego tutaj)  w sprawie zwalczania mowy nienawiści i hejtu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych i społecznych zaangażowanych w zwalczanie mowy nienawiści w internecie oraz prowadzenie inicjatyw edukacyjnych (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wybieram bez Hejtu, Amnesty Polska, Obywatele Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum POLIN). Omówiono kwestie związane przede wszystkim z szeroko pojętą edukacją i jej odbiorcami, jak i możliwościami łączenia sił, dzielenia się doświadczeniami, skutecznej ich promocji. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest wzbudzanie odwagi cywilnej i „praca u podstaw”.

2015/12/07

Ekspertyza prawna nr. 9

Udostępniamy już dziewiątą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 257 k.k.).
Autorką ekspertyzy jest pani Dominika Błaszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna IP 219_D.Błaszak_12.2015 Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/11/26

Odpowiedź od Podlaskiego Kuratora Oświaty

logo_KOwBPodlaski Kurator Oświaty odpowiedział na nasz list z 12 listopada, w którym wyraziliśmy zaniepokojenie w związku z sytuacją, która miała miejsce w białostockim Zespole Szkół nr 3. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. Szef białostockiego Kuratorium zapewnia w nim, że Kuratorium dokłada wszelkich starań, aby uczniowie i nauczyciele byli zaznajamiani z kulturą przybywających do Białegostoku tak, aby nie powodować napięć na tle zróżnicowania kulturowego.

2015/11/24

Wspólnota Mieszkaniowa z Zielonej Góry zamaluje nienawistne graffiti

pismo ZWM Zielona GóraSprawa nienawistnego graffiti „White Power Fabulaz”, które pojawiło się w Zielonej Górze na początku października, ma nareszcie swój pozytywny finał. Po interwencjach, które podejmowaliśmy zgłaszając sprawę zielonogórskiej policji oraz prezydentowi miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nr 2 w Zielonej Górze poinformował nas, że ściana elewacji budynku zostanie zamalowana.

Więcej o naszej interwencji (zawiadomienie oraz list do prezydenta miasta) na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

2015/11/24

Sieciujemy się – spotkanie z grupą członków Otwartej w Szczecinie

2015/11/23

„Uczę się na własnych błędach” – list z przeprosinami do Otwartej

Jesteśmy pod wrażeniem listu wysłanego do nas przez jedną z osób, której nienawistny komentarz zamieszczony na facebooku i wysłany przez internautę za pośrednictwem www.zglosnienawisc.otwarta.org zgłosiliśmy do prokuratury. Podajemy go – za zgodą autora – do wiadomości publicznej. „Piszę w sprawie mojego nieodpowiedzialnego zachowania (umieszczony napis pod filmem, dnia ….09.2015 r.),  który został zgłoszony na policję. Komentarz ten, dnia dzisiejszego został usunięty ze strony facebook. Pisząc ten komentarz byłem pod wpływem alkoholu i w silnych emocjach, nie jest on równoznaczny z moimi poglądami. Chciałem bardzo przeprosić, że naraziłem Państwo na czytanie tak nieodpowiedniego wpisu. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że nigdy wcześniej nie zachowywałem się w ten sposób, ani nie zamieszczałem podobnych treści w internecie. Zapewniam, że moje poglądy nie mają nic wspólnego z faszyzmem, ksenofobią i nietolerancją, tym bardziej nie miałem na myśli nawoływania do nienawiści czy agresji. Jestem człowiekiem, który uczy się na własnych błędach, dlatego możecie być Państwo pewni, że już nigdy żaden komentarz tego typu nie pojawi się na żadnym moim koncie czy innych portalach internetowych. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Państwo zapomnieli o całej tej sprawie. Jeszcze raz bardzo przepraszam całe Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz zarząd i prezesa”.

2015/11/23

Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości

22 listopada na Wydziale Prawa i Administracji w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyło się seminarium pt. Mowa Nienawiści – od przeszłości do przyszłości. Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Szkolenie rozpoczęło się projekcją filmu „Historia Ireny Sendler”, po której odbyły się dyskusje panelowe. W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji prof. Mirosław Wyrzykowski, dr hab. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka.

2015/11/20

Prezes Otwartej na spotkaniu okrągłego stołu u RPO w sprawie zwalczania mowy nienawiści w internecie

W dniu 13 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie okrągłego stołu w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie. W obradach, które prowadził Rzecznik PO dr Adam Bodnar, wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych – m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Policji, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Sądownictwa – a także administratorzy internetowych portali informacyjnych i społecznościowych, reprezentanci mediów oraz osoby delegowane przez organizacje pozarządowe (zob. informacja Biura RPO). Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentował prezes Zarządu Marek Gumkowski. Przedstawił on pokrótce wcześniejsze inicjatywy Stowarzyszenia dotyczące mowy nienawiści, m.in. publikację w 2003 r. książki Magdaleny Tulli i Segiusza Kowalskiego „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, przede wszystkim jednak omówił aktualne działania Stowarzyszenia związane z prowadzonym w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” portalem zglosnienawisc.otwarta.org.

2015/11/12

„Zakaz pedałowania”: odwołujemy się od decyzji Prokuratury

9 października br., przy wsparciu Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii, zawiadomiliśmy Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na opublikowaniu (nie później niż w dniu 20 września 2013 r.) piosenki o tytule „Zakaz pedałowania”, której autorstwo przypisywane jest osobie posługującej się pseudonimem „Wuem Encecha”, zawierającej groźbę bezprawną wobec grupy osób z powodu ich przynależności politycznej. 30 października Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz postanowiła odmówić wszczęcia postępowania wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Postanowiliśmy odwołać się od tej decyzji i, przy wsparciu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, 12 listopada  złożyliśmy zażalenie na postanowienie Prokuratury.

2015/11/12

List do Podlaskiego Kuratora Oświaty

10 listopada 2015r. redaktor Joanna Klimowicz z „Gazety Wyborczej” w artykule „Topienie uchodźców na lekcji fizyki. Skandal w Białymstoku” opisała zdarzenie do jakiego doszło w Zespole Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. W tej sprawie wystosowaliśmy dziś list do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2015/11/06

Przekazujemy 720 przewodników do prokuratur apelacyjnych w całej Polsce!

027

Dziś (06.11) przekazaliśmy 720 egzemplarzy Przewodników dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody ich zwalczania” do siedziby Prokuratury Generalnej. Zostaną one przekazane do jedenastu prokuratur apelacyjnych w całej Polsce i rozdzielone pomiędzy  prokuratorów w Prokuraturze Generalnej (6 egzemplarzy zostanie przekazanych do poszczególnych departamentów oraz 6 dla członków Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw). Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Marek Gumkowski z panią Lidią Mazowiecką z Prokuratury Generalnej, z pierwszą „transzą” przewodników. Przypominamy, że przewodnik jest też dostępny w wersji interaktywnej i w PDF-ie. Opracowanie i druk przewodnika jest jednym z etapów projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2015/11/06

Interaktywna wersja Przewodnika dla organów ścigania – już dostępna!

Przewodnika dla organów ścigania, wydany niedawno w wersji drukowanej, jest dostępny w PDF, a od teraz także w wersji interaktywnej. OR Przewodnik interaktywny

Mamy nadzieję, że taka wersja ułatwi czytanie/znajdowanie szczegółowych informacji. Spis treści jest klikalny, każdy logotyp po kliknięciu otwiera stronę danej organizacji, na początku każdego artykułu na górze jest aktywne pole, które kliknięciem przerzuca na pierwszą stronę pliku, a strony www też są aktywne i otwierają się po kliknięciu.

2015/11/03

Ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.)

Kolejna ekspertyza prawna zlecona w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.) – trzech incydentów opisanych na portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1172
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1153
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1077
Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza nr 3 art. 255 k.k. Nawoływanie i pochwalanie przestęspstwa_M.Urbańczyk_10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ośmioma ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2015/10/29

List do prezydenta Zielonej Góry ws. rasistowskiego graffiti

27 października skierowaliśmy list do prezydenta Zielonej Góry, pana Janusza Kubickiego, z prośbą o interwencję, mającą na celu doprowadzenie do usunięcia nienawistnego graffiti znajdującego się przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5/6. Graffiti to napis „WHITE POWER FALUBAZ”, znak anarchii na szubienicy i dwa krzyże celtyckie. Powszechnie wiadomo, że formułowanie haseł „white power”, czyli „biała siła” ma silne podłoże rasistowskie, sugerujące supremację białych. Do sloganu tego niejednokrotnie odwołują się zespoły muzyczne, tworzące w nurcie nazirocka, a także bojówki kiboli, z czym do czynienia mamy w tym przypadku.

Nasza wcześniejsza interwencja – zgłoszenie do zielonogórskiej policji – nie przyniosła skutku. Dlatego postanowiliśmy prosić prezydenta miasta jako tego, który odpowiada za tkankę miejską, a przecież nikt nie ma wątpliwości, że rasistowskie napisy ją niszczą.

Treść listu.

2015/10/28

Przewodnik „Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania” już dostępny w wersji drukowanej!

12066020_10153685058757037_4794704537296668669_nPrzewodnik dla organów ścigania: Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania już jest dostępny w wersji papierowej! To praca zbiorowa, złożona z tekstów przybliżających charakterystykę przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Romów, Żydów, czarnoskórych, muzułmanów i środowiska LGBT. Teksty zostały napisane przez osoby, które na co dzień pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko opisywanej grupie. Bezpłatne egzemplarze zostaną przekazane (także przy pomocy naszego partnera: Fundacji Klamra) policjantom, prokuratorom, organizacjom pozarządowym zajmującym się tematyką związaną z przestępstwami z nienawiści i zwalczaniem mowy nienawiści. Przewodnik można też odebrać w naszym biurze po wcześniejszym kontakcie: otwarta@otwarta.org. Istnieje również możliwość wysyłki na koszt zamawiającego. Przewodnik powstał w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2015/10/26

Zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nienawistnego wpisu dot. imigrantów

Na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org został nam zgłoszony incydent – wpis na stronie facebook w którym użytkownik nawołuje do nienawiści i przemocy wobec imigrantów oraz zachęca do stosowania „rozwiązań” nazistowskich. Pisze on: „najlepiej by było pobudowac obozy i tam ich spędzić i zagazowac tak dla przykładu żeby tym kturzy tu maja zamiar przybyc byli pewni tego co z nimi się zrobi po przekroczeniu naszej granicy„. Wpis zgłosiliśmy na prokuraturę (11.09.2015), otrzymaliśmy jednak odmowę wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego IP/153/15 odmowa wszczęcia dochodzenia. Przygotowaliśmy zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – do wglądu poniżej i tutaj: Zażalenie IP/153/15 z 26.10.2015

2015/10/22

Lidia Ostałowska o „Przewodniku dla organów ścigania”

z14231608Q22.10 w Dużym Formacie do Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Lidii Ostałowskiej, w którym mowa jest o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni publicznej i jak wiele zależy od policji. Autorka powołuje się m.in. na słowa jednego z autorów przewodnika – Gerarda Baha. Pisze ona: „Graffiti na elewacjach budynków, wlepki na przystankach i w komunikacji publicznej, nadruki na ubraniach, napisy i symbole na transparentach uczestników imprez sportowych i uroczystości patriotycznych to codzienne przejawy agresji na polskich ulicach. Przestępstwa z nienawiści są ścigane z urzędu. Zły język – nie, co wcale nie znaczy, że musi pozostać bezkarny. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przygotowało właśnie dla organów ścigania poradnik antydyskryminacyjny. Młodszy inspektor Gerard Bah, pełnomocnik świętokrzyskiej policji ds. ochrony praw człowieka, pisze w nim, jak wiele zależy od funkcjonariuszy”.

2015/10/21

Hejt uduchowiony i akademicki. Wspieramy Olgę Tokarczuk!

Napisano już wiele na temat nienawistnych ataków, wyzwisk i gróźb, które jak ropa z przeciętego wrzodu bluznęły na Olgę Tokarczuk z internetowych forów i portali po jej wypowiedzi po otrzymaniu (po raz drugi) literackiej Nagrody Nike.
Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa – powiedziała pisarka – nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów.

2015/10/18

Prezes Otwartej Rzeczpospolitej o mowie nienawiści

18 października gościem programu „Twój problem – moja sprawa” w Radiu Tok Fm był prezes Otwartej Rzeczpospolitej – Marek Gumkowski. W trakcie audycji mówił o wzroście ilości zgłoszeń płynących na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Podkreślił, że w ciągu 9 miesięcy funkcjonowania portalu otrzymaliśmy około 1100 zgłoszeń, z czego we wrześniu około 400, co miało związek z debatą publiczną na temat sytuacji uchodźców oraz marszami antyimigranckimi.

2015/10/14

Przewodnik dla organów ścigania już dostępny w PDF-ie!

FORMY-dyskryminacji-okładka-v6-front_SW ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwarta Rzeczpospolita wydała publikację pt.: Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania.  To praca zbiorowa, złożona z tekstów przybliżających charakterystykę przestępstw motywowanych nienawiścią wobec następujących grup mniejszościowych: Romów, Żydów, czarnoskórych, muzułmanów i środowiska LGBT. Teksty zostały napisane przez osoby, które na co dzień pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko opisywanej grupie. Autorami są: Gerard Bah, Grzegorz Demel, Katarzyna Górak-Sosnowska, Mirosława Makuchowska, Karolina Marcinkowska, Joanna  Paula Sawicka, Joanna Synowiec, Marianna Szczygielska, Talewicz-Kwiatkowska,  Małgorzata Waszczuk. Publikacja współfinansowana z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Realizacja wydawnicza: BEL Studio. Bezpłatna wersja drukowana już wkrótce dostępna. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj: OR Przewodnik_v3_19.11.2015_XS

2015/10/07

Statystyki, liczby, informacje. Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org (I-X.2015)

369881-dlugopis-dokumenty-300-170Od stycznia 2015 r. gros podejmowanych przez Otwartą Rzeczpospolitą interwencji pochodzi ze zgłoszeń internautów na www.zglosnienawisc.otwarta.org. Przez dziewięć miesięcy dostaliśmy 1026 zgłoszeń, z czego najwięcej – bo około 400 – przesłano nam we wrześniu. Obecnie 334 sprawy są w toku, co oznacza, że wysłane przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa są rozpatrywane przez prokuraturę. Dzięki portalowi widoczne jest to, że coraz więcej obywateli czuje potrzebę działania i reagowania na nienawiść. Odnosimy wrażenie, że w stosunku do poprzednich lat zwiększyła się ogólna świadomość tego, że nienawistne słowa mogą być przestępstwem, a zatem są karalne. Od początku roku wysłaliśmy też 18 zażaleń na decyzję prokuratury, podjęliśmy ok. 12 interwencji w sprawie nienawistnych napisów na murach, zgłosiliśmy ok. 80 próśb w sprawie obraźliwych wpisów do administratorów i redakcji różnych stron internetowych, publikacji i gazet.

2015/10/07

Kampania „Wybieram bez hejtu” oficjalnie rozpoczęta

12120153_427945377396311_3715147598522045937_o6 października, przy Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie, oficjalnie zainaugurowano kampanię Wybieram bez hejtu. Jej inicjatorami są Obywatele Kultury, Obywatele Nauki oraz Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

– Zwracamy się do wyborców, polityków, dziennikarzy, do mediów, do bloggerów i piszących na forach, żeby pamiętali, że warto być przyzwoitym także w słowach. Słowo też rani, słowo też zabija, mamy tego przykłady – apelowała Beata Chmiel, przedstawicielka Obywateli Kultury.

2015/10/03

Inauguracja „Wybieram bez hejtu” już 6 października

12096157_426537390870443_3168567254364134754_nW najbliższy wtorek, 6 października o godz. 13.00 przy Memoriale Wolnego Słowa (Skwer Wolnego Słowa) w Warszawie odbędzie się inauguracja i pierwsza konferencja prasowa kampanii społecznej Wybieram bez hejtu. Kampania została zainicjowana przez Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Otwartą Rzeczpospolitą. Organizatorzy akcji mówią: „Są wyborcy i są hejterzy. Wyróżnij się z tłumu! Wybieraj bez hejtu”.
Od dzisiaj dostępne są kanały społecznościowe akcji: Facebook, YouTube oraz Twitter. W poniedziałek ruszy też strona internetowa www.wybierambezhejtu.pl, na której będzie można podpisać Dekalog Dobrych Wyborów.
2015/10/01

Uroczyste odsłonięcie muralu Fundacji Klamra w Kole – Mowa Miłości i zglosnienawisc.otwarta.org

12072798_1151240011556819_556404285356342446_nDziś (1 października) odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu przy ulicy Wojciechowskiego w Kole. Mural powstał w ramach ogólnopolskiej akcji „Mow@ Miłości” realizowanego przez naszego Partnera – Fundację Klamra. Mural, na którym pojawiła się też nazwa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, jest efektem warsztatów realizowanych przez Darka Paczkowskiego dla uczniów ze Zespołu Szkół w Kościelcu i Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W trakcie 3dniowych warsztatów prowadzonych przez członków Fundacji Klamra uczniowie i osoby niepełnosprawne spotkają się, aby poznać się nawzajem i za pomocą farby przelać na ścianę swoje artystyczne ekspresje i obrazy, które niosą miłość, równość i szacunek do drugiego człowieka.

2015/09/30

OR pisze do Prokuratury ws. antyimigranckiego marszu w Słupsku

5606a43ece389_p30 września 2015 roku do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przesłaliśmy zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa. Sprawa dotyczy manifestacji „Słupszczanie przeciw imigracji – Marsz w obronie polskich miejsc pracy”, która odbyła się dnia 26 września br. Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Okręg Pomorski Młodzieży Wszechpolskiej, prezentowali hasło „Arab dostanie kopa”, „Fuck islam”, któremu towarzyszył przekreślony symbol islamu oraz krzyże celtyckie.

Zdaniem Stowarzyszenia zachowania, które miały miejsce w trakcie manifestacji 26 września 2015r. w Słupsku, wypełniają znamiona czynu zabronionego – przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, narodowościowych i etnicznych oraz publicznego prezentowania przedmiotów, będących nośnikami treści treści faszystowskiej, to jest z art. 256 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, w związku z czym osoby prezentujące przytoczone hasła i symbole powinny podlegać odpowiedzialności karnoprawnej za popełnienie przestępstwa.

Treść zawiadomienia.

2015/09/28

Przesiąknięte nienawiścią graffiti w Zielonej Górze

DSCF56788Dzisiaj, na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, otrzymaliśmy wiadomość, w której autor informuje o „przesiąkniętym nienawiścią religijną oraz rasową” graffiti, które pojawiło się w Zielonej Górze. Choć cytowanie nienawistnych komentarzy, wpisów czy graffiti uważamy za powielanie negatywnego przekazu, w tym przypadku pozwalamy sobie to uczynić. Poruszył nas wspomniany list, w którym mieszkaniec stolicy województwa lubuskiego pisze, że „wstyd mu za swoje miasto i przejawy tak wielkiej nietolerancji”. Na murze widzimy napis, który jest ewidentnym przejawem braku współczucia i wrażliwości na jakąkolwiek krzywdę. Bo cóż, oprócz nienawiści, czuć może człowiek, który w publicznym miejscu, wielkimi widocznymi literami pisze: „Stop islamizacji! K***y do utylizacji!”? Patrząc na zdjęcie, które przedstawia owo graffiti dostrzec możemy również dwa inne zwroty. Zapisane w postaci skrótu A.C.A.B oraz w postaci ciągu cyfr 1312, oznaczają w najdelikatniejszym przekazie miejskiego slangu „Każdy policjant to drań”.

2015/09/28

Opinia dotycząca granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej. Autorką ekspertyzy jest pani Karolina Kudyba – prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza dostępna tutaj: Opinia dot. granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej, K. Kudyba

2015/09/28

OR komentuje umorzenie sprawy o publiczne nawoływanie do nienawiści

62-letni Józef Cz., magazynier z Bielska-Białej, na jednym z portali przeczytał tekst o incydencie z udziałem Romów w małopolskich Maszkowicach. Tekst skomentował na forum: „Z Romami jest tak samo jak z klerem. Nie orzą, nie sieją, a plony potężne zbierają. Czy ktoś widział cygana uczciwie pracującego? Żyją tylko z przekrętów, żebractwa i kradzieży. Kombinacje mają w genach i nic tego nie zmieni. Dlatego izolacja lub wygnanie i będzie spokój” – napisał. Po zawiadomieniu przez mieszkańca Białegostoku prokuratura wszczęła postępowanie. Oskarżony dobrowolnie chciał poddać się karze, jednak sąd sprawę umorzył.

2015/09/24

Administratorzy wykop.pl piszą: „nie widzimy powodu by bronić ludzi, którzy publicznie szerzą nienawiść”

Brawo dla administratorów serwisu wykop.pl! W otwartym liście do wszystkich użytkowników serwisu, piszą m.in.: „nie widzimy powodu by bronić ludzi, którzy publicznie szerzą nienawiść, są przesadnie wulgarni i nawołują do agresji w stosunku do innych osób”. I dalej: „Od pewnego czasu jesteśmy zasypywani żądaniami wydania danych osób, które w swych komentarzach jawnie nawołują do nienawiści i agresji przeciwko innym ludziom i grupom ludzi. Przypominamy Wam, że Wykop nie ma prawnych narzędzi pozwalających w takiej sytuacji stanąć w obronie użytkownika i odmówić wydania danych policji lub prokuraturze. (…)

2015/09/24

Dzięki zgłoszeniu rasistowskiego komentarza na zglosnienawisc.otwarta.org – grzywna dla hejtera w Siedlcach

Karę 1,5 tys. zł grzywny wymierzył w środę siedlecki sąd rejonowy mężczyźnie oskarżonemu o zamieszczenie na jednym z portali rasistowskiego wpisu dotyczącego nielegalnych imigrantów z Afryki. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Siedlcach zapadł po dobrowolnym poddaniu się uzgodnionej karze – pisze gazeta wyborcza 25.09.2015.
Sprawa dotyczyła wpisu zamieszczonego w marcu na jednym z portali internetowych zawierającym m.in. filmiki i zdjęcia publikowane przez internautów.

2015/09/21

Pismo do prokuratury w sprawie manifestacji przeciw uchodźcom w Gdańsku

demonstracja gdanskW piśmie dotyczącym gdańskiej demonstracji z 12.09. br, podczas której padały okrzyki: „Jebać islam!”, „Zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami!”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści!”, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża również poparcie dla działań gdańskiego adwokata, który już wcześniej zdecydował się poinformować prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestników manifestacji.

fot. Przemysław Świderski / Dziennik Bałtycki

2015/09/17

Raport Amnesty International – brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce

54df42c013Dziś (16.06.2015) w Warszawie zaprezentowany został – na dzień przed oficjalną premierą – Raport Amnesty International: „Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce„. Raport pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce, zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością. Na spotkaniu obecna była Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” OR. Raport do pobrania tutaj: http://amnesty.org.pl/uploads/media/hate_crimes_report_-_POLISH_-_WEB.pdf

2015/09/16

O portalu zglosnienawisc.otwarta.org w Gazecie Pomorskiej

W 2015 roku już 323 osoby usłyszały zarzuty za publikowanie tzw. mowy nienawiści w internecie. Zjawisko „hejtowania” nasiliło się bardzo w ostatnich dwóch tygodniach. W Gazecie Pomorskiej, w artykule Macieja Czerniaka pt. „Pier…brudasy”, „do gazu z nimi” Śledczy mają oko na hejterów” z 16 września 2015,  mowa też o portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org i o działaniach podejmowanych przez organizacje walczące z mową nienawiści.

2015/09/15

Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści, zwłaszcza odniesienia do orzecznictwa ETPC. Ekspertyza dotyczy jednego z wielu zgłaszanych w ostatnim czasie incydentów nawołujących do nienawiści wobec muzułmanów. Analiza wychodzi jednak poza opisywany przypadek, ponieważ odnosi się do wytycznych Prokuratora Generalnego oraz statystyk policyjnych, które wskazują na wagę problemu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści M. Urbańczyk

2015/09/14

O portalu zglosnienawisc.otwarta.org w METRO

„Odkąd zaczęła się narodowa kłótnia o uchodźców, internet pełen jest haseł nawołujących do przemocy. Odkąd na sile przybrały emocje związane z przyjęciem uchodźców i Polska stoi przed decyzją, w jakiej skali pomoże uciekającym, zgłoszenia przychodzące na portal dotyczą niemal wyłącznie mowy nienawiści skupionej wokół tego tematu”. Anita Karwowska w gazecie METRO pisze o portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Tutaj link do artykułu.

2015/09/14

Otwarta Rzeczpospolita w Polskim Radiu 24. „Uchodźcy – szansa czy zagrożenie?”

12 września w Warszawie odbyły się dwie demonstracje – przeciwników i zwolenników przyjęcia przez Polskę prawie 12 tysięcy uchodźców. Sprawa ta wzbudziła kontrowersje w Sejmie i podzieliła społeczeństwo. W Debacie Poranka (14.09.2015) prowadzonej przez Roberta Walenciaka w Polskim Radiu 24, eksperci i publicyści rozmawiają o sprawach, które nurtują Polaków. W dyskusji dotyczącej konfliktu narosłego wobec przyjęcia uchodźców do Polski, wziął udział Prezes Otwartej Rzeczpospolitej Marek Gumkowski. „Podsycanie nienawiści wobec uchodźców świadczy o upadku moralnym społeczeństwa” – mówi –  „jestem w stanie zrozumieć lęk, nie jestem w stanie zrozumieć nienawiści. „Przenoszenie” nienawiści z obcych na wszystkich, to poważne, moralne zagrożenie. Edukacja została fatalnie zaniedbana”. Gośćmi audycji byli też prof. Krystyna Skarżyńska (SWPS) i dr Piotr Bajda, politolog (UKSW).

2015/09/09

Przeprosiny hejtera

W ostatnim czasie (od początku września 2015) obserwujemy drastyczny spadek jakości publicznej debaty nt. uchodźców. Fala hejtu zalewa w największej mierze Internet, a jednym z najdrastyczniejszych komentarzy dotyczących pomocy uchodźcom są te, które sugerują umieszczanie ich na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org otrzymujemy od internautów co najmniej 20-30 zgłoszeń dziennie o podobnej treści. Większość ma znamiona przestępstwa na tle nienawiści, tutaj konkretnie wpisuje się w artykuł 256 kodeksu karnego: 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym’.

2015/09/09

Obserwacja posła Ryfińskiego

Armand Ryfiński, poseł na Sejm RP, niegdyś działacz Ruchu Palikota i Twojego Ruchu, z którego wystąpił we wrześniu 2014 r., obecnie niezrzeszony, zamieścił na swoim blogu Prosto w oczy komentarz do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. W tym komentarzu nazwał przybywających z Afryki i Azji do Europy uchodźców i imigrantów hołotą i bydłem, zaznaczając, że świadomie używa tego ostatniego określenia. Stwierdził: „do takiej zdecydowanej postawy skłoniły mnie obserwacje bydła prowadzone osobiście na przestrzeni kilku lat oraz za pośrednictwem Internetu”.

2015/09/02

Procedury dot. monitoringu w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” prowadzony jest monitoring i dokumentowanie działań władz państwowych i inicjatyw społecznych wobec przejawów nienawiści i wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji. Dwa typy działań podlegają monitoringowi: reakcje służb Państwa, w tym przede wszystkim działania policji, prokuratury i sądów, a także działania instytucji publicznych (w tym samorządów), oraz reakcje społeczne, w tym różnego typu oddolne lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji. Celem monitoringu jest publiczne dokumentowanie działań państwa i działań społecznych, a także podejmowanie aktywnych kroków wobec zjawisk nietolerancji i ksenofobii. W odniesieniu do reakcji służb Państwa na zjawiska nietolerancji, projekt dokumentuje te zjawiska poprzez ich upublicznienie na stronie internetowej Otwartej Rzeczpospolitej w zakładce „monitoring”.

2015/08/17

Ty też możesz zgłosić hejtera! Felieton Jaśka Kapeli

99a82d43fa5d7c5d289c348bae472e88,640,0,0,0„Jeśli – podobnie jak ja – nie zgadzacie się na mowę nienawiści i jej szerzenie w przestrzeni internetu oraz macie trochę wolnego czasu, polecam zgłaszać hejterów do prokuratury. Niech nie myślą, że skoro sobie założą konto na Facebooku pod fałszywym nazwiskiem, to mogą tam wypisywać dowolne kocopały. Jeśli widzicie słowa, o których sądzicie, że wyrządzają realną krzywdę innym ludziom, możecie zgłosić je do prokuratury. Mowa nienawiści jest w Polsce ścigana z urzędu (art. 256 i 257 kodeksu karnego).” Jaś Kapela o mowie nienawiści i o naszym portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org! Pełna treść felietonu tutaj.

2015/08/17

Hajda na hejt! Inicjatywa „Chlebem i solą” – Polacy dla uchodźców.

11870684_1697542713814071_385493130845877095_nPowołując się na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, społeczność CHLEBEM I SOLĄ zaproponowała graficzną instrukcję dotyczącą tego, jak zgłaszać hejterów do prokuratury oraz jak w prosty sposób formułować samodzielnie pisma. W ten sposób hejterzy mogą pomóc tym, których skrzywdzili. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej – to przestępstwo, a każdy obywatel ma prawo i obowiązek zgłaszać przestępstwa organom ścigania. Dziękujemy za świetną inicjatywę i za powołanie się na działania i na portal Otwartej Rzeczpospolitej!
2015/08/04

Hejt w internecie – skąd się bierze? Jak z nim walczyć?

1-19505W audycji „Przedpołudnie radia TOK FM” 04.08.2015 odbyła się dyskusja pt. Hejt w internecie – skąd się bierze? jak z nim walczyć? Gośćmi pani Aleksandry Pezdy byli dr Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego Projekt Polska, Szymon Wójcik z  Fundacji Dzieci Niczyje oraz dr Karolina Marcinkowska, koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„. Mowa była o różnicy między hejtem a mową nienawiści, o tym, jak zapobiegać „hejtowaniu” i edukować młodzież (także nauczycieli i rodziców!), a raczej – uwrażliwiać ją, przyczyniać się do budowania postawy tolerancyjnej i otwartej nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale na co dzień. Dużo uwagi poświecono także temu, dlaczego należy zgłaszać nienawistne  incydenty i jak działa portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Link do audycji.

2015/08/03

Opinia prawna dotycząca interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści”

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści” określonego w art. 256 § 1 Kodeksu karnego. Autorką jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza prawna dot. nawoływania do nienawiści K.Kudyba

2015/08/03

Ekspertyza prawna autorstwa pana dr M.Urbańczyka dot. umorzonej przez prokuratury sprawy

Na prośbę Otwartej Rzeczpospolitej, pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracował ekspertyzę prawną dotyczącą incydentu nawołującego do nienawiści wobec Żydów (pełen opis na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org), która została umorzona przez prokuraturę bez podania przyczyny. Pan Urbańczyk powołuje się m.in. na Art. 257 kodeksu karnego, który reguluje karalność publicznego znieważania osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową (albo bezwyznaniowość). Przedmiot ochrony art. 257 jest dwojakiego rodzaju: z jednej strony jest to cześć i godność jednostki, z drugiej strony przepis chroni porządek publiczny demokratycznego państwa prawa. Oba te dobra w komentowanym przepisie niejako przenikają się, pozostając w określonej zależności. Szczegóły w ekspertyzie: Ekspertyza prawna IP 4 2015_M.Urbańczyk

2015/08/03

Działamy przeciw nienawiści na Woodstock 2015!

20150731_113601Wczoraj oficjalnie zakończył się 21. Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Dla nas było to przeżycie niesamowite i jedyne w swoim rodzaju. Razem z 10 innymi organizacjami pozarządowymi spędziliśmy ten czas w „Domu bez hejtu” – wspólnej przestrzeni zorganizowanej przez Fundację Batorego oraz HejtStop. Było to miejsce tętniące życie, w którym można było dowiedzieć się jak rozpoznawać mowę nienawiści i jak z nią walczyć, a także wziąć udział w przeróżnych aktywnościach.

2015/07/22

Opracowania merytoryczne i ekspertyzy prawne – kolejny etap projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Już niebawem na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie można zapoznać się z ekspertyzami prawnymi bądź językowymi dotyczącymi wybranych odpowiedzi prokuratury na wysyłane przez nas zgłoszenia. Opracowania zlecone zostały specjalistom: prawnikom, językoznawcom, socjologom współpracującym z Otwartą Rzeczpospolitą. Część ekspertyz zostanie wydrukowanych w przewodniku skierowanym do organów ścigania, który będzie wydany pod koniec roku. Poniżej udostępniamy ekspertyzę językową opracowaną przez panią profesor Jadwigę Linde-Usiekniewicz pt. Wybrane problemy rozpoznawania językowych cech „nawoływania do nienawiści”. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym), między innymi  związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do tekstów literackich oraz mową nienawiści.

EKSPERTYZA JĘZYKOZNAWCZA_J. Linde-Usiekniewicz

2015/07/15

Antydyskryminacyjne warsztaty dramowe na Przystanku Woodstock

11539203_400859763447278_8534649441361425095_o

Otwarta Rzeczpospolita współtworzy „Dom bez hejtu” podczas tegorocznej edycji Przystanku Woodstock. To wspólna przestrzeń organizacji pozarządowych, w której będzie można się dowiedzieć, jak sobie radzić z mową nienawiści. W programie będą też dyskusje i warsztaty: przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej poprowadzą dramowe warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży. Zapraszamy do udziału w warsztatach w piątek 31 lipca o 11:00 oraz w sobotę 1 sierpnia o 12:30. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów zaprezentują w formie scenek realnych lub wyobrażonych różne formy dyskryminacji po to, by uczyć się, jak je unikać i zwalczać. Podstawowym celem warsztatów jest rozwijanie empatii poprzez zmianę perspektywy i wejście w rolę osoby narażonej na dyskryminację. Do zobaczenia w Kostrzynie nad Odrą!

2015/07/06

Bierzemy udział w trzecim spotkaniu koalicji „Razem Przeciw Nienawiści”

11709430_10153434726667037_2217645667270155080_nW dniach 3-4 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie „Razem Przeciw Nienawiści”, organizowane przez naszego partnera_kę: Fundację Klamra. Pracowaliśmy nad koncepcją wystawy uwrażliwiającej na mowę nienawiści, dzieliliśmy się wiedzą i dobrymi praktykami, w czym pomocna była prezentacja Doroty Głowackiej, prawniczki, koordynatorki Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. W najbliższym czasie, w ramach prowadzonego przez Fundację Klamra Banku Inicjatyw Antydyskryminacyjnych, odbędą się także wymiany dotyczące współpracy z służbami mundurowymi na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia Homo Faber oraz przybliżające community working prowadzone przez Stowarzyszenie Nomada.

2015/07/06

Podpisujemy petycję Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

ustawaW projekcie Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), planowane są zmiany ryzykowne dla osób bezdomnych. Podpisaliśmy petycję, która będzie wysłana do posłów. Każdy może się podpisać wirtualnie (link poniżej) i wysyłać listy wzywające Posłów na Sejm RP do podjęcia interwencji w czasie drugiego czytania na obradach Sejmu, które odbędzie się już 8 lipca. W petycji Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zwraca się z prośbą o interwencję podczas II czytania projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), złożonego przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

2015/07/02

Stanowisko OR w sprawie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza na Nocach Kościołów

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w sprawie antysemickich wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, które miały miejsce na Nocach Kościołów na Dolnym Śląsku.

„Ze względu na skomplikowaną polsko-żydowską historię i wciąż pokutujące w naszym społeczeństwie antysemickie stereotypy szczególnie niepokoi nas brak dostatecznego uwrażliwienia na te problemy Kościoła, mającego w Polsce znaczną siłę opiniotwórczą. Mamy głęboką nadzieję, że jego przedstawiciele dołożą wszelkich starań, by budować wizerunek Kościoła jako instytucji oraz wspólnoty wiary i dobrej woli, która przede wszystkim ludzi łączy, a nie dzieli. Kościoła mającego poczucie odpowiedzialności za przekazywane treści i świadomego groźnych konsekwencji wprowadzania do publicznej debaty niesprawiedliwych pomówień wobec poszczególnych ludzi i grup narodowych”.

Oświadczenie_Noce Kościołów

2015/07/01

Otwarta współtworzy „Dom bez hejtu” na Przystanku Woodstock 2015

z17689344Q,Przystanek-Woodstock W tym roku w ramach Przystanku Woodstock 2015 (Kostrzyn nad Odrą, 31 lipca – 1 sierpnia), z inicjatywy Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Projekt: Polska/HejtStop, szereg organizacji pozarządowych – w tym Otwarta Rzeczpospolita – będzie współtworzyć Dom bez hejtu. Będzie to przestrzeń namiotowa w strefie NGO, w której 12 organizacji zaprezentuje uczestnikom i uczestniczkom festiwalu różne inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Przedstawiciele/ki Otwartej Rzeczpospolitej będą na tym wydarzeniu już po raz trzeci – ostatnio prowadziliśmy warsztaty, spotkania i pokazy filmów w ramach Przystanku Woodstock w 2012 i 2013 roku.

2015/06/23

List w sprawie gry miejskiej opartej na antysemickiej legendzie

be59be45da4659e452b6f70f64b32597Wystosowaliśmy list do kurii w Poznaniu w związku z zorganizowaną przez Eucharystyczny Ruch Młodych grą miejską dla dzieci, którą oparto na poznańskiej legendzie o profanacji Hostii przez Żydów. W liście m.in. sprzeciwiamy się edukacji dającej miejsce na uruchomienie negatywnych emocji w stosunku do przedstawicieli grup mniejszościowych.
List_do_organizatorów_gry_miejskiej_poznan

2015/06/17

Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów – stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej w TVP1

Na prośbę dziennikarzy z TVP1, Paula Sawicka, Wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, zajęła stanowisko wobec żywej obecnie dyskusji dotyczącej przyjmowania imigrantów do Polski i stosunku Polaków wobec cudzoziemców. Podstawą do dyskusji był list otwarty do premier Ewy Kopacz pt „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”, zainicjowany przez Fundację „Ocalenie” i podpisany przez Otwartą oraz 31 innych organizacji. Poniżej najważniejsze kwestie poruszone podczas rozmowy (15.06.2015).

2015/06/09

Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja

1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecni byli też wychowankowie placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów była Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

2015/06/08

Gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść?

11406917_464159533762557_7388833673277867424_n2 czerwca w Krakowie odbyła się bardzo ciekawa debata pt „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej„. Udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki: Kamila Baranowska, Anna Makówka-Kwapisiewicz,  prof. Wawrzyniec Konarski, Krzysztof Gil, Małgorzata Kołaczek oraz Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwartej Rzeczpospolitej, Karolina Marcinkowska. Mowa była o tym, gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść, jak łatwo rozprzestrzenia się w przestrzeni publicznej, internecie, redakcjach, gabinetach politycznych.

2015/06/08

Petycja „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”

med-migrant-boatStowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita podpisało list otwarty do premier Ewy Kopacz „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami” zainicjowany przez Fundację „Ocalenie”. Każdy może się również podpisać pod nim indywidualnie.
Petycja
fot. ze strony

2015/06/01

Spotkanie z przedstawicielami Związku Studentów Żydowskich z Francji

logoW sobotę 30 maja spotkaliśmy się na szabatowy posiłek z grupą francuskiej młodzieży z UEJF – Związku Studentów Żydowskich z Francji. Grupa żydowskiej młodzieży zaangażowanej w walkę przeciwko antysemityzmowi we Francji, zrzeszona w takich organizacjach, jak UNEF, UNI, FACE, SOS Racisme, przyjechała do Polski w ramach Podróży Pamięci Żydowskiej („voyage de la Mémoire”). Młodzieży towarzyszył Benjamin Orenstein, były więzień oświęcimski,  Marcello Pezzetti, dyrektor Muzeum Shoah w Rzymie, Alban Perrin, koordynator Memorialu Shoah w Paryżu. Podczas spotkania przybliżyliśmy grupie działalność Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wnioski z prowadzenia portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz projekty innych organizacji działających na rzecz tolerancji w Polsce.
2015/05/28

Bierzemy udział w debacie pt. „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”

g302mStowarzyszenie Interkulturalni PL i Fundacja Dialog-Pheniben we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oraz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, poświęcone mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) w JCC Kraków na ul. Miodowej 24. Zaproszeni goście – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki będą rozmawiać o tym, gdzie zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach, gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać. Zaproszenie na Panel Opis Panelu

2015/05/28

Warsztaty Otwartej w Liceum im. Adama Mickiewicza w Górze

DSC_0665_600x39727 maja, w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” oraz z okazji Dnia Afryki (25.05), Koordynatorka projektu odwiedziła wyjątkowe miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. Liceum jest Szkołą Tolerancji, realizującą szereg projektów antydyskryminacyjnych, edukacyjnych, związanych z różnorodnością i otwarciem na świat. Działania podejmowane w szkole zmierzają do przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, a tym samym realizują edukację antydyskryminacyjną. Warsztaty Otwartej Rzeczpospolitej dotyczyły zapobiegania mowie nienawiści, uwrażliwienia na „inność” kulturową szczególnie w kontekście Afryki subsaharyjskiej i możliwości „przeniesienia” postkolonialnych koncepcji na grunt polski.

2015/05/27

O mowie nienawiści pod Krakowem

DSC_037421 maja 2015 roku, pracownik Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Damian Wutke przeprowadził w podkrakowskich Śledziejowicach warsztat dotyczący mowy nienawiści, uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji, a także sposobom radzenia sobie z tymi zjawiskami. Jednym z głównych narzędzi, omawianych na spotkaniu, był portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. W spotkaniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupa, złożona z podopiecznych Środowiskowego Domu  Samopomocy w Śledziejowicach, prowadzonego przez Fundację L’Arche Polska oraz gimnazjaliści z pobliskiej szkoły, którzy uczestniczą w projekcie „Zmieniamy świat serce po sercu” i są częstymi gośćmi tamtejszej Wspólnoty.

2015/05/24

Broszurki dostępne od zaraz!

kolor. okladkaNa Warszawskim Dniu Różnorodności nasze broszurki edukacyjne i publikacje cieszyły się dużym powodzeniem. Jeśli chcielibyście je otrzymać a nie mieliście okazji, wystarczy się z nami skontaktować: otwarta@otwarta.org. Zachęcamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych!

2015/05/23

Dydaktyczna przydatność portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

UAM_logo_PoznanZ dużą satysfakcją dowiadujemy się, że portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, poza ułatwianiem użytkownikom zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią, jest też cennym narzędziem dydaktycznym. Pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydział Prawa i Administracji) opisał to, w jaki sposób korzysta z portalu na zajęciach. „Portal zglosnienawisc.otwarta.org – oprócz niewątpliwych zalet praktycznych – posiada także walory dydaktyczne. Po pierwsze, dzięki zebranym tam przypadkom w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć zajęć (wykład „Doktryna wolności słowa”) studenci mogą dyskutować o granicach wolności słowa oraz mowie nienawiści w oparciu o realne przykłady.

2015/05/23

Otwarci na różnorodność!

00423 maja Otwarta Rzeczpospolita wzięła udział w Warszawskim Dniu Różnorodności! Zapraszaliśmy na naszą debatę, rozdawaliśmy publikacje, zachęcaliśmy do aktywnego angażowania się w projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i zgłaszania incydentów poprzez portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze quizy/kolorowanki dla dzieci (na zdjęciu) rozdawane też podczas warsztatów „O tolerancji z najmłodszymi” oraz zakładki do książki! DZIĘKUJEMY organizatorom: Karta Różnorodności, Lambda Warszawa i MiTo za możliwość udziału w imprezie i dziękujemy wszystkim przybyłym!

2015/05/22

VIII Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego w Warszawie

Debata-Krauze-15-interA22226 maja 2015 odbyła się VIII Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana pt. Cygan – Rom – Polak …czyli o Cyganach trochę prawdy, garść mitów, kilka kłamstw dedykowana pamięci Krzysztofa Krauzego i Karola Parno Gierlińskiego. Do debaty wprowadzali: Grażyna Zuchra Laskowska, Tadeusz Bosman Krzyżanowski, Andrzej Grzymała-Kazłowski. Obrady prowadziła Barbara Weigl.

2015/05/17

Wielokulturowość w mediach – OR podpisuje się pod standardami wypracowanymi przez Info Migrator

10616273_561589840619357_3949564098479446469_nWspólnie z migrantkami i migrantami zaangażowanymi w działalność medialną, eksperci  i ekspertki z Informator dla cudzoziemców (info-migrator.pl), zaproponowali/ły sześć standardów dziennikarskich, które zbierają i precyzują kwestie sporne dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach. Zaproponowane standardy zbierają i precyzują kwestie sporne, dotychczas niejasno określone, dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach.  Na stronie: http://www.petycjeonline.com/gosy_poparcia_dla_standardow_dziennikarskich można złożyć symboliczny podpis poparcia pod listą standardów. Otwarta Rzeczpospolita złożyła już swój podpis.

2015/05/16

Interwencja w Nowej Hucie zakończona sukcesem dzięki współpracy OR z grupą „Pogromcy bazgrołów”!

WP_20150513_009-1Dzięki anonimowemu zgłoszeniu incydentu na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, udało się nam szybko zadziałać i sprawić, by zniknęły bohomazy z alei Róż z krakowskiej Nowej Huty! Po przyjęciu zgłoszenia, skontaktowaliśmy się z zaprzyjaźnioną grupą krakowską „Pogromcy Bazgrołów„. Do administratora zniszczonych budynków udał się patrol Straży Miejskiej. Reakcja administratora była błyskawiczna, bohomazy zostały usunięte.  Oby więcej tak udanych i szybkich działań!

2015/05/13

Zakładki do książki promujące portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

zakładka jpg

Oto zakładki do książki promujące nasz portal i zwięźle opisujące cele naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„! Powstały dzięki zaangażowaniu koordynatorek projektu, przy pomocy zaprzyjaźnionej Fundacji Świat bez Wandalizmów. Oficjalna „premiera” zakładek odbędzie się 23 maja w ramach Warszawskiego Dnia Różnorodności, przy stoisku Otwartej Rzeczpospolitej na placu Konstytucji. Specjalnie na tę okazję, dla najmłodszych przygotowaliśmy też kolorowanki-quizy przybliżające wielokulturową Warszawę i warsztat O tolerancji dla najmłodszych. ZAPRASZAMY!

2015/05/11

O tolerancji z najmłodszymi – warsztaty OR!

11212434_1098900480123832_1277569842_nZapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „O tolerancji z najmłodszymi”! Odbędą się one 23 maja w ramach Warszawskiego Dnia Różnorodności, w kawiarni MiTo (ul. Waryńskiego 28 w Warszawie) od godziny 11:30 do 13:15. Zgłoszenia przyjmuje prowadzący, Damian Wutke, wyłącznie drogą mailową: damian.wutke@poczta.onet.eu. Mamy tylko 15 miejsc! Preferowany wiek uczestników: od 6 do 10 lat. ZAPRASZAMY!

2015/05/08

Europa wobec wyzwań XXI wieku: Granice wolności

LOGOOFPCOtwarta Rzeczpospolita jest partnerem odbywającej się w dniach 7-8 maja w Oświęcimiu II Międzynarodowej Konferencji „Europa wobec wyzwań XXI wieku”, organizowanej przez Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. Motywem przewodnim w tym roku są „granice wolności”. Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka wygłosi na niej wykład „Czy nacjonalizm to patriotyzm„. Ze szczegółowym programem można zapoznać się tutaj.

2015/05/05

OR na Warszawskim Dniu Różnorodności!

Wski-Dzien-Roznorodnosci-LOGO-170x170W sobotę 23 maja plac Konstytucji stanie się miejscem otwartym dla wszystkich: będziemy świętować Warszawski Dzień Różnorodności! W czasie wydarzenia zaprezentują się organizacje wspierające osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym i narodowościowym, w różnym wieku, reprezentujące różne orientacje seksualne, przekonania religijne, a także niepełnosprawności. Stoiska w STREFIE NGO czynne będą od 12:00 do 20:00, natomiast w MiTo art.café.books odbywać się będą wydarzenia towarzyszące. Na gości czekają liczne atrakcje, w tym warsztaty prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na stoisku Otwartej Rzeczpospolitej będą dostępne publikacje i nowe gadżety promujące portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Specjalnie z myślą o dzieciach zaproponowaliśmy warsztaty pt. „O tolerancji z najmłodszymi”, które odbędą się o godzinie 11:30-13:15 w MiTo art.café.books.  

2015/04/30

Warsztat na temat mowy nienawiści we Wrocławiu

DSC_030630 kwietnia 2015 roku, pracownik OR Damian Wutke przeprowadził we Wrocławiu warsztat na temat mowy nienawiści, stereotypów, uprzedzeń oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom. Poinformował też uczestników w jaki sposób można zgłaszać incydenty motywowane nienawiścią na  portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Spotkanie odbyło się w Fundacji Przyjazny Dom im Stanisława Jabłonki, a wzięła w nim udział 20 – osobowa grupa złożona, w równych częściach, z wrocławskich gimnazjalistów i podopiecznych Fundacji. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Zmieniamy świat serce po sercu” realizowanego przez Fundację Przyjazny Dom w partnerstwie z Fundacją L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

2015/04/28

Organizacje równościowe do władz RMF FM

z17828442IH,Ilustracje-do-listu-otwartegoZ inicjatywy Codziennika Feministycznego, ponad 30 organizacji równościowych, w tym Otwarta Rzeczpospolita, wystosowało list do władz RMF FM po tym, jak Bogdan Zalewski, dziennikarz z ponad 20-letnim stażem w RMF FM, opublikował na swoim blogu wywiad z Leszkiem Szymowskim pt. „Sidła gej-kaidy”. Sam tytuł uwłacza wszelkim standardom debaty publicznej, a „homofobia w przestrzeni rozgłośni radiowej nie jest niczym innym, jak przyzwalaniem na mowę nienawiści i przymykaniem oka na propagowanie kłamliwych i krzywdzących stereotypów nt. osób homoseksualnych”.

2015/04/20

Apel OR do sędziów, kuratorów rodzinnych i prokuratorów

W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Fakt, że w relacjach z osobami wyznającymi islam, sędziowie rodzinni, kuratorzy ds. rodzinnych i prokuratorzy wykazują postawę w dużej mierze dyskryminującą, wręcz islamofobiczną uważamy za głęboko niepokojący.

2015/04/15

Łączymy siły! Spotkanie z prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów

fund_swiat_bez_wandalizmow_logo Dziś spotkaliśmy się z dyrektorem kreatywnym i prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów, panem Rościsławem Szwedowem. W ramach działań promocyjnych i „linkowania” bliskich nam inicjatyw, Otwarta Rzeczpospolita zapoczątkowała współpracę z Fundacją – będziemy włączać się w działania edukacyjne, wspierać działania Fundacji (opis działalności zamieściliśmy w dziale „dobre praktyki” na naszym portalu), informować m.in. o tym, czym jest mowa nienawiści, jak jej przeciwdziałać. Twórcy Fundacji i jej liczni „ambasadorowie” (m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, dr Jacek Wasilewski, znani raperzy, aktorki, sportowcy, dziennikarze) są przekonani, że wandalizmy w przestrzeni publicznej nie powodują wyłącznie strat materialnych, ale długofalowo oddziałują na wrażliwość każdego z nas. Obojętność wobec wandalizmów wpływa destrukcyjnie na całe społeczeństwo.

2015/04/13

Po spotkaniu „Razem Przeciw Nienawiści”

W ten weekend w ramach projektu „Razem Przeciw Nienawiści” prowadzonego przez Fundację Klamra spotkaliśmy się w Lublinie z przedstawicielami dziesięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania i zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

2015/04/10

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w Lublinie

11-12 kwietnia w Lublinie odbędzie się drugie spotkanie 10 organizacji w długofalowy sposób podejmujących tematykę zwalczania mowy nienawiści. To już drugie spotkanie w ramach projektu „Razem przeciw nienawiści”, realizowanego przez naszego partnera Fundację Klamra. Tematem przewodnim spotkania będzie rola mediów społecznościowych w działaniach przeciw mowie nienawiści.

2015/04/09

Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Białymstoku zajmuje się monitoringiem miejsc i zdarzeń, m.in. imprez sportowych (np. meczów piłkarskich), imprez masowych, marszów i zgromadzeń, szkół i innych miejsc publicznych oraz internetu, a także zgłaszaniem na policję bądź do prokuratury przypadków zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem w sprawie niektórych incydentów zgłaszanych zarówno na portal www.zglosnienawisc.otwarta.pl, jak i na portal projektu „zmaluj to„. Razem możemy więcej!

2015/04/08

Pogromcy Bazgrołów

Do współpracującymi z OR organizacjami dołączyli niedawno Pogromcy Bazgrołów.  Ta nieformalna koalicja ludzi dobrej woli pokrywa „milczeniem farby” mowę nienawiści: bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Grupę stworzyli sąsiedzi, artyści, urzędnicy i pracownicy instytucji miejskich, współpracujący z wolontariuszami, harcerzami, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, szkołami.

2015/04/08

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. ustawy równościowej

7 kwietnia został przesłany na ręce RPO Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej ponad sześćdziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji – w tym także Otwartej Rzeczpospolitej. Wg. Koalicji, ustawa równościowa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Pełen tekst Apelu na stronie koordynatora Koalicji – Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

2015/03/31

Monitoring – współpraca OR z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich

Sieciowanie działań wpisanych w ramy projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest niezwykle istotne. Zgłoszenia, które otrzymujemy listownie, telefonicznie bądź za pomocą formularzy nadesłanych na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, zgłaszamy do prokuratury i przysyłamy także do wiadomości Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015/03/31

Kamienie Pamięci – nawiązanie współpracy z grupą 9th November

W marcu 2015 r. Otwarta Rzeczpospolita została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez niemiecką grupę 9th November, związanym z upamiętnieniem ofiar nazizmu w różnych częściach Europy. Już od 2008 roku grupa wolontariuszy z Lipska, głównie młodzieży, z inicjatywy pani Margarete Gallhoff angażuje się w sprzątanie, czyszczenie i czuwanie nad tzw. Stolpersteine – Kamieniami Pamięci.

2015/03/26

Ruszamy z drugim etapem realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”!

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” przygotowujemy publikację: przewodnik przeznaczony dla organów ścigania. Będzie on dotyczył różnych form nawoływania do nienawiści i dyskryminacji oraz proponował metody zwalczania takich zjawisk.

2015/03/25

Spotkanie z przedstawicielami Amnesty International

Dziś (25.03) gościli u nas w biurze Marco Perolini, ekspert ds. dyskryminacji w Amnesty International oraz Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska. Przybliżyłyśmy ideę naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i tryb działania portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Wizyty przedstawicieli Amnesty International w polskich organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych nienawiścią, wiążą się z przygotowywanym przez specjalistów raportem dotyczącym dyskryminacji mniejszości w Polsce.

2015/03/20

Prokuratura na nowo podejmuje umorzone śledztwa

Dobra wiadomość w przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Warszawska Prokuratura Rejonowa postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się sprawom komentarzy nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i publicznie znieważających grupę osób ze względu na przynależność wyznaniową i rasową, które umieszczane były na stronie internetowej www. youtube.com.

2015/03/16

List otwarty ws. neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce

16 marca 2015 roku, razem z Fundacją KLAMRA, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS oraz Stowarzyszeniem Projekt: Polska, wystosowaliśmy list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. List został skierowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. Treść listu

Organizacje, chcące podpisać się pod listem, prosimy o kontakt do 21 marca 2015 pod adresem: biuro@klamra.org

2015/03/13

Udział w konferencji “Facing Facts Forward” w Brukseli

Współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie monitoringu oraz interwencji związanych z mową i czynami nienawiści, to główne tematy poruszone podczas konferencji  „Facing Facts Forward – European Conference for a victim centered approach to tackling hate crimes”. Konferencja zorganizowana została przez CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Komisją przeciw Rasizmowi i Nietolerancji  (ECRI) w dniach 3 i 4 marca 2015 roku w Brukseli.

2015/03/12

Udana interwencja w Krynkach

 11 marca  Fundacja KLAMRA przekazała nam wiadomość dotyczącą nienawistnego napisu znajdującego się na ścianie prywatnego budynku naprzeciwko synagogi „Kaukaski Beth Midrasz” w Krynkach. Już następnego dnia, po naszej rozmowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krynkach i prośbie o pomoc, napisy zostały zamalowane przez dzieciaki. Wielkie brawa!

 

 

2015/03/06

List otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów

Wraz z Fundacją KLAMRA, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS oraz Stowarzyszeniem Projekt: Polska, wystosowaliśmy list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. List został skierowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka. List do wglądu: list otwarty ws. koncertów neonazistowskich organizowanych w Polsce

2015/02/27

Nawiązanie współpracy z Interkulturalni.PL

W związku z uruchomieniem przez Stowarzyszenie  Interkulturalni.pl.  projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”  który ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, uzgodniliśmy z prezesem Fundacji Jakubem Kościółkiem, że nawiążemy bliższą współpracę.

W ramach monitoringu wypowiedzi medialnych, pojawiają się bowiem inne nienawistne wpisy (np. komentarze do tychwypowiedzi), które wymagałyby podjęcia działań interwencyjnych. W takim przypadku administratorzy portalu Hate Alert mogą wysyłać nienawistne wpisy i komentarze bezpośrednio na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Jednym z założeń projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest też sieciowanie podobnych inicjatyw i wzajemne wspieranie się. We wspólnym działaniu jest moc!

2015/02/26

Sytuacja osób transseksualnych (nie tylko w Polsce) i język równościowy – otwarta dyskusja

24 lutego 2015 r., po pokazie filmu „The Pearl of Africa” odbyła się dyskusja, której współorganizatorem była Otwarta Rzeczpospolita.

W dyskusji udział wzięli Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej, Wiktor Dynarski – osoba prezesująca Fundacji Trans-Fuzja, Edyta Baker – rzecznik prasowy Fundacji Trans-Fuzja, Jakub Kościółek – prezes Fundacji Interkulturalni.pl oraz publiczność.

Historia Cleopatry, osoby transseksualnej żyjącej w homofobicznej Ugandzie, stała się pretekstem do poruszenia spraw uniwersalnych, związanych z wolnością utożsamiania się z dowolną orientacją seksualną czy płcią, wreszcie – z mową nienawiści i językiem równościowym.

Sytuację osób transseksualnych w Polsce przybliżyli nam przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja, natomiast debatę o tym, jak powinniśmy mówić o osobach transseksualnych oraz jakie powinny przysługiwać im prawa, rozpoczęła Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej. Obecność reżysera – Jonny’ego von Wallströma, pozwoliła zarówno na poznanie kontekstu afrykańskiego, jak i szwedzkiego tej tematyki.

Efektem naszej dyskusji było przekonanie – zarówno gości, jak i publiczności – że tego rodzaju interdyscyplinarne i międzykulturowe spotkania są bardzo cenne. Uwrażliwiają one społeczeństwo na to, jak silne oddziaływanie może mieć brak tolerancji i homofobia (w odniesieniu do Ugandy – także w kontekście prawa skierowanego przeciw mniejszościom seksualnym) na ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami, niewiedzą. Uświadamiają nam też jak bardzo istotne jest zgłaszanie takich przestępstw do organów ścigania. Otwarta Rzeczpospolita i takie narzędzia, jak portal www.zglosnienawisc.otwarta.org mogą pośredniczyć i pomagać w podejmowaniu interwencji w takich przypadkach i pomocy ofiarom, a w dalszej perspektywie – zmianom w postrzeganiu wszelkich mniejszości.

2015/02/25

„The Pearl of Africa” – pokaz filmu i otwarta dyskusja

Otwarta Rzeczpospolita była współorganizatorem wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się 24 lutego 2015 r. o godz. 19:00 w ramach cyklu „Africa Remix czyli nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Afryce subsaharyjskiej”.  W Faktycznym Domu Kultury (ul. Gałczyńskiego 12) miał miejsce premierowy pokaz filmu „The Pearl Of Africa” w reżyserii Jonnego von Wallströma. Jest to autorska opowieść o życiu 27 letniej, transseksualnej Cleopatry Kambungu i jej zmaganiu się z powszechną nienawiścią w swoim własnym kraju – Ugandzie.  Po filmie rozpoczęła się OTWARTA DYSKUSJA z reżyserem filmu: Jonnym von Wallströmem, który przyjechał do nas prosto z Kampali dzięki pomocy i wsparciu Ambasady Szwecji. Organizatorem dyskusji i partnerem spotkania była Otwarta Rzeczpospolita.

2015/02/18

Błędy prokuratorskie w sprawach koncertów neonazistowskich

Cieszymy się, że Prokurator Generalny przychylił się do naszej prośby i przyjrzał sposobowi, w jaki prokuratury rozpatrywały nasze zgłoszenia o koncertach neonazistowskich. W prowadzeniu obu spraw – dotyczących festiwalu Orle Gniazdo oraz festiwalu Ku Niepodległej vol.5 – dopatrzył się uchybień. Dołączamy jego pismo do naszego zgłoszenia kolejnego festiwalu, który ma się odbyć w marcu tego roku.

sprawę „Orlego Gniazda”, wraz z pismem od Prokuratora Generalnego, można znaleźć tutaj

2015/02/10

Umorzenie sprawy antysemickich gazet w BUW

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście umorzyła nasze zawiadomienie o sprzedaży antysemickich gazet w kiosku na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej BUW wobec braku znamion czynu zabronionego.
o incydencie na portalu „zgłoś nienawiść”

2015/02/10

Razem przeciw Nienawiści!

W dniach 7–8.02.2015 roku braliśmy udział w pierwszym spotkaniu dziesięciu organizacji pod hasłem RAZEM PRZECIW NIENAWIŚCI. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Klamra i zmierza do sieciowania różnych organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz równości i poszanowania praw każdego człowieka.

2015/01/28

Hate Speech Alert – przeciw mowie nienawiści w polityce i mediach

Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Przeciwdziała mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o przygotowaną w ramach projektu diagnozę narażenia na nienawiść ze strony polityków i dziennikarzy. Realizują go działacze ze Stowarzyszenie Interkulturalni.pl.

2015/01/23

Sprawy antysemickich gazetek w BUW c.d.

Po kilku, jak myśleliśmy, żmudnych próbach reagowania w sprawie sprzedaży antysemickich gazetek w kiosku w Bibliotece Uniwersyteckiej, wczoraj otrzymaliśmy w końcu napawające nadzieją pismo od Biura ds. Nieruchomości „Powiśle”.

2015/01/19

Sieciujmy się!

Polecamy nową inicjatywę Fundacji Wiedzy Lokalnej pt. „Sieć tolerancji”. Celem projektu  jest stworzenie zestawu narzędzi, które pozwolą wybranym grupom mniejszościowym: Ukraińcom, Żydom, Romom, muzułmanom, osobom LGBT, Afrykanom na skuteczniejszą ochronę przed mową nienawiści i jej skutkami. „Sieć tolerancji” to inicjatywa, która okaże się na pewno pomocna w realizacji naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”! Sieciujmy się!

2015/01/14

Facebook i kradzież tożsamości

Niepodważalny jest fakt, że rozwój technologii, szczególnie upowszechnienie dostępu do Internetu wiąże się nierozerwalnie z internetowym „hejtem”. Szczególnym przykładem przestępstwa popełnianego w cyberprzestrzeni jest kradzież tożsamości. Dotyka ono coraz więcej ludzi, jednak najczęściej uderza w aktywnych uczestników życia publicznego.

W ostatnim czasie Otwarta Rzeczpospolita podjęła walkę z fałszywym profilem powszechnie znanej osoby. Okazało się, że na Facebooku istnieje profil, który nie ma prawa istnieć, ponieważ osoba ta nie posiadała i nie zamierza posiadać konta na tym portalu społecznościowym.

2015/01/12

Ruszył portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org zrealizowany w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” już działa! Zamierzamy ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów. Za pomocą prostego formularza, każdy może zgłosić incydent związany z mową bądź aktem nienawiści. Chcemy też propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. Działajmy razem!

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Naszym Partnerem jest Fundacja KLAMRA.

2015/01/02

Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Już w pierwszych dniach stycznia portal www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie dostępny dla internautów! Za pomocą prostego formularza wszyscy będą mogli wysłać opis dostrzeżonych przez siebie przejawów mowy bądź czynów nienawiści i śledzić działania, które podejmujemy w danej sprawie. Na portalu jest też miejsce na „dobre praktyki” czyli przykłady skutecznych projektów, których celem jest promowanie tolerancji i zwalczanie nienawiści.

2014/12/18

Podsumowanie projektu „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”

15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Realizowaliśmy go w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 – Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

2014/12/17

Debaty młodzieżowe i warsztaty w Bydgoszczy (18.XI.2014 r.) – dokumentacja fotograficzna

W listopadzie prowadziliśmy warsztaty dotyczące dyskryminacji dla młodzieży w Bydgoszczy i uczestniczyliśmy w ciekawych debatach wokół tematu tolerancji zorganizowanych przez szkołę.

2014/12/12

Zapraszamy na pokaz filmów o mniejszościach!

W poniedziałek finiszujemy projekt „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”, który realizowaliśmy w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014″ Muzeum Historii Polski.

Serdecznie zapraszamy na pokazy filmów, które są uwieńczeniem projektu.
Pierwszy pokaz odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.30 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Słowackiego, ul. Wawelska 46. Powstał tam film dotyczący polskich Tatarów oraz Wietnamczyków, mieszkających w Polsce.
Drugi pokaz również w poniedziałek o godz. 13.55 w Zespole Szkół nr 118 im. Lelewela, ul. Kiwerska 3. Tam powstał film o polskich Żydach i również o Wietnamczykach.


 

2014/11/19

Czym jest tolerancja? Debaty młodzieżowe w Bydgoszczy
i warsztaty antydyskryminacyjne OR

Dzięki wspaniałym pedagogom z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy mieliśmy okazję uczestniczyć w tegorocznej odsłonie Młodzieżowych Debat Ekonomiczno-Prawnych. W tym roku tematem przewodnim była tolerancja: młodzież gimnazjalna z zaproszonych szkół bydgoskich spotkała się po to, by dyskutować wspólnie nad znaczeniem tego pojęcia.

2014/10/10

Warsztaty – pojęcie mniejszości

W październiku rozpoczęliśmy kolejny etap naszego projektu „Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości” Mamy ogromną przyjemność współpracować z licealną klasą 1 „e” oraz gimnazjalną 1 „b” z Zespołu Szkół nr 118 im. Lelewela oraz z klasą 2 „a” z Liceum im. Słowackiego.

Cały miesiąc poświęciliśmy na przygotowanie uczniów do kolejnego etapu – spotkania z przedstawicielami mniejszości i przedstawienia tego spotkania w formie filmu.

Podstawą naszych warsztatów jest tekst pisany oraz dyskusja z uczniami. Pierwsze spotkanie dotyczyło pojęcia mniejszości narodowej i etnicznej, dyskryminacji, tolerancji. Uczniowie opowiadali o swoich doświadczeniach związanych ze spotkaniami z mniejszościami, o postawach, ale też o uprzedzeniach i stereotypach.

Punktem wyjścia do kolejnych zajęć było pytanie o tożsamość przedstawicieli  mniejszości. Kolejne zajęcia poświęcone były poszczególnym mniejszościom: żydowskiej, tatarskiej, litewskiej oraz grupie Wietnamczyków w Polsce. Uczniowie rozprawiali na temat tekstów o wkładzie poszczególnych grup w polską kulturę i historię. Przeciwstawiali sobie teksty dotyczące współpracy, przyjaźni różnych grup z tymi o haniebnych przejawach nietolerancji. Na tym etapie uczniowie dokonali wyboru, z którą grupą pragną się spotkać. Po  gorącej, ale merytorycznej dyskusji dokonano wyboru. Efektem tego spotkania będą filmy o polskich Żydach, Tatarach i Wietnamczykach. Premiera filmów odbędzie się w połowie grudnia. Już teraz serdecznie zapraszamy!

2014/10/02

Rusza projekt „Społeczeństwo na Rzecz Tolerancji”

Z ogromną satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Monitoring mowy i czynów nienawiści pozwoli opisywać i analizować konkretne przypadki, podejmować interwencje obywatelskie i prawne na terenie całej Polski. Dzięki interaktywnemu portalowi projektu, zamierzamy upowszechniać tą wiedzę, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, uczyć „jak to robić?” i angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla.

Partnerem projektu jest Fundacja Klamra, której lokalne doświadczenia wykorzystamy w skali kraju.

Już niebawem szczegółowe informacje odnośnie postępów w realizacji projektu!

Fundusze EOG_logoBatory_800x600logo-pcyf

 

 

2014/08/06

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości

W czerwcu 2014 roku Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęła realizację projektu “Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Projekt realizowany jest w ramach programu “Patriotyzm Jutra 2014” Muzeum Historii Polski i ma na celu zorganizowanie warsztatów na temat wielokulturowości, przygotowujących uczniów trzech szkół średnich do spotkań z przedstawicielami mniejszości religijnej i/lub etnicznej. Rezultatem spotkań będą przygotowane przez uczniów etiudy filmowe, poświęcone wybranej społeczności. Warsztaty kładą nacisk na rolę mniejszości etnicznych i religijnych w polskiej historii – ich rolę nie tyle jako „mniejszości”, ale pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej, którzy współtworzyli i współtworzą polską historię i kulturę.

Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w pierwszym tygodniu października. W listopadzie uczniowie rozpoczną pracę nad krótkimi filmami, których pokaz odbędzie się w grudniu 2014.

2014/07/12

Warszawa: Projekt Domni-Bezdomni

Na warszawskim placu Grzybowskim stanęła skrzynka, do której można wrzucać rzeczy dla osób bezdomnych.  Skrzynka ma kilka drzwiczek, każde są przypisane jednej osobie. Bezdomni napisali na nich, co jest im potrzebne. „Pomysł na tę akcję rodził się we mnie stopniowo i przybierał różne formy. Cały czas zależało mi na rozpoczęciu oddolnej inicjatywy, która ma na celu wzmocnienie osób wykluczonych, przy jednoczesnym ich upodmiotowieniu, a nie stygmatyzacji” – pisze autorka-realizatorka świetnego – a przy tym genialnego w swej prostocie – pomysłu „Domni-Bezdomni”.
więcej      Domni-Bezdomni na fb

2014/06/19

Projekt Primo Levi

International Primo Levi Studies Center to stowarzyszenie utworzone w roku 2008 przez Region Piemont, Miasto i Prowincję Turyn, Compagnia di San Paolo, Żydowską Społeczność Turynu, Fundację ds. książek, kultury i muzyki i przez rodzinę Primo Leviego. Siedzibę ma w Turynie ale działa na poziomie całego kraju i za granicą; jej zadaniem jest zaznajomienie ludzi z Primo Levim, jednym z pierwszych i najlepiej znanych świadków Auschwitz, który dał świadectwo doświadczeń obozowych, i jednym z najpopularniejszych współczesnych pisarzy włoskich.

2013/02/11

Projekt – Młodzi ludzie zwalaczjący mowę nienawiści

„Młodzi Ludzie Zwalczający Mowę Nienawiści On-line” to projekt Rady Europy sektora młodzieżowego, który ma zostać uruchomiony między 2012 i 2014. Projekt ma na celu zwalczanie rasizmu i dyskryminacji występujących w internecie, jako przejaw mowy nienawiści, poprzez wyposażenie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kompetencje niezbędne do rozpoznawania i przeciwdziałania takim naruszeniom praw człowieka. Projekt został zainicjowany przez Komitet Doradczy ds. Młodzieży, zatwierdzony przez Wspólną Radę, powstał z obawy o wzrost nienawiści w internecie. Główną filozofia projektu jest myśl, że internet jako przestrzeń publiczna, to miejsce gdzie prawa człowieka także powinny mieć zastosowanie jak w innych sferach życia społecznego.

Nie znaleziono

The content you have requested does not exist.

Wyjątkowe warsztaty w L.O. im.gen. Józefa Bema

2012/04/11
Kolejny raz zawitaliśmy do warszawskiej szkoły, aby przeprowadzić z młodzieżą warsztaty antydyskryminacyjne. Te jednak były wyjątkowe, gdyż towarzyszyła im kamera. Dzięki tym lekcjom powstał reportaż oraz spot reklamujący nasze warsztat...
więcej...

Warsztaty antydyskryminacyjne w szkole podstawowej

2011/11/16
16 listopada 2011 r. w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne. Zajęcia przeprowadzili Maciej Wapiński i Magda Utracka ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Blis...
więcej...

W Radiowej Czwórce o naszych warsztatach

2011/10/07
Warsztaty antydyskryminacyjne ruszyły już w ubiegłym roku i jak twierdzą organizatorki akcji: jest progres! – Problemy są z pozyskiwaniem szkół. Dyrekcja nie zawsze jest chętna, by takie warsztaty zostały przeprowadzone – twierdzi Natali...
więcej...

O warsztatach w "Pytaniu na śniadanie"

2011/09/14
Zdewastowano pomnik w Jedwabnem upamiętniający mord na Żydach. Namalowano na nim hasła „Nie przepraszam za Jedwabne”, „Byli łatwopalni” oraz swastyki. Kilkudziesięciu skinów i kiboli próbowało okrzykami zakłócić białostocki M...
więcej...

Gazeta Wyborcza o warsztatach antydyskryminacyjnych OR

2010/11/02
W Polsce "Żyd" to nie jest za dobre określenie - mówią uczniowie porządnego warszawskiego ogólniaka na warsztatach antydyskryminacyjnych. Burzliwa dyskusja wybucha przy temacie: Homofobia. Warsztaty od kilku miesięcy prowadzą Przemek Wiszn...
więcej...

Polsat News o szkolnych warsztatach Otwartej Rzeczpospolitej

2009/01/13
http://blip.tv/naywonet/lekcje-tolerancji-otwartej-rzeczpospolitej-w-polsat-news-4513271
więcej...

Radio Kielce o warsztatach antydyskryminacyjnych OR

2009/01/13
http://www.youtube.com/watch?v=U-fXxAxZKOQ&feature=player_embedded
więcej...