28 lipca 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi. Tekst deklaracji zawiera Roboczą definicję antysemityzmu przyjętą w 2016 r. przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), która to definicja będzie stosowana przez władze miasta i podległe im instytucje.

Warszawa stała się tym samym drugim miastem – a pierwszą metropolią – w Polsce, która w tak czytelny sposób powiedziała NIE antysemityzmowi. To niezwykle ważne przesłanie w roku, gdy obchodzimy 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Podczas uroczystego podpisania Deklaracji Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział: „W Polsce, w Warszawie, społeczność żydowska współtworzyła nasz kraj i nasze miasto. Warszawa zawsze była i zawsze będzie miastem otwartym i tolerancyjnym. Miastem, w którym nie ma miejsca na antysemityzm. I dlatego bardzo się cieszę, że dziś możemy tę deklarację podpisać i tę definicję przyjąć. Polski rząd też podziela te wartości. Potrzebujemy twardej walki z antysemityzmem”.

Podpisanie deklaracji nastąpiło w Ratuszu Miejskim w obecności m.in. Ambasadora Izraela w Polsce dra Yacova Livne, Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Klary Kołodziejskiej, Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Sylwii Kędzierskiej-Jasik oraz dra Sebastiana Rejaka, Dyrektora Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego na Europę Środkową.

Deklaracja przeciwdziałania antysemityzmowi