Od stycznia 2008 roku Urzędy Skarbowe przekazują na wniosek podatnika kwotę 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz „Otwartej Rzeczpospolitej” wystarczy:

–  obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od tego podatku;

–  przy wypełnianiu formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w odpowiednie rubryki wpisać: obliczony 1% oraz nr KRS: 0000123605.