International Primo Levi Studies Center to stowarzyszenie utworzone w roku 2008 przez Region Piemont, Miasto i Prowincję Turyn, Compagnia di San Paolo, Żydowską Społeczność Turynu, Fundację ds. książek, kultury i muzyki i przez rodzinę Primo Leviego. Siedzibę ma w Turynie ale działa na poziomie całego kraju i za granicą; jej zadaniem jest zaznajomienie ludzi z Primo Levim, jednym z pierwszych i najlepiej znanych świadków Auschwitz, który dał świadectwo doświadczeń obozowych, i jednym z najpopularniejszych współczesnych pisarzy włoskich.

“Czy to jest człowiek” , uniwersalne, dręczące pytanie postawione przez Primo Leviego w wierszu otwierającym homonimiczne, znane na całym świecie świadectwo doświadczenia z Obozu boleśnie drążyło dusze pokolenia czytelników w całej Europie co do moralnej otchłani, w jakiej zdołała się pogrążyć ludzkość na tym kontynencie zaledwie siedemdziesiąt lat wcześniej.

Realizowany projekt został zbudowany wokół wystawy nazwanej tymczasowo Węgiel: Wędrówka z Primo Levim. Wystawa ma być zorganizowana w Turynie z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Jednakże cel projektu jest szerszy niż tylko organizacja i przewożenie wystawy do miast, gdzie zlokalizowani są nasi partnerzy instytucjonalni — Fossoli di Carpi (obóż tranzytowy dla włoskich deportowanych), Berlin, Warszawa (Otwarta Rzeczpospolita) i Zagrzeb. Projekt przed wszystkim obejmuje dalsze publiczne inicjatyw, które się wzajemnie uzupełniają – czytania, wykłady, instrumenty nieformalnej edukacji, rozmowy, dyskusje itd. Te inicjatywy będą rozwijane wokół wystawy i będą angażować ludzi z różnych grup.