Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Już w pierwszych dniach stycznia portal www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie dostępny dla internautów! Za pomocą prostego formularza wszyscy będą mogli wysłać opis dostrzeżonych przez siebie przejawów mowy bądź czynów nienawiści i śledzić działania, które podejmujemy w danej sprawie. Na portalu jest też miejsce na „dobre praktyki” czyli przykłady skutecznych projektów, których celem jest promowanie tolerancji i zwalczanie nienawiści.

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” (09-12.2014), udało nam się:

– doprowadzić do powstania grafiki portalu internetowego www.zgłośnienawiść.otwarta.org;

– stworzyć Architekturę Informacji portalu;

– opracować procedury dotyczące obsługi portalu;

– wprowadzić archiwalne oraz ostatnio zgłoszone incydenty na portal;

– zamieścić przykłady dobrych praktyk;

– przetłumaczyć podstawowe treści portalu oraz „dobre praktyki” na język angielski;

W ramach naszej stałej, statutowej działalności wysłaliśmy ok. 50 zgłoszeń do Prokuratury w sprawie hejterskich wpisów w internecie, wystosowaliśmy otwarte apele antydyskryminacyjne, ponadto braliśmy udział w konferencjach, debatach i szkoleniach związanych ze zwalczaniem ksenofobii i nietolerancji. Konieczność podejmowania działań antydyskryminacyjnych także w szkołach, wśród młodzieży, zgłaszaliśmy podczas debat, konferencji i spotkań, a także podczas przeprowadzonych przez nas w Bydgoszczy warsztatów. Poza osobami prywatnymi oraz grupami już działającymi w tym zakresie, zanotowaliśmy wysokie oddziaływanie na opinię publiczną i wzrost świadomości istnienia problemu mowy i czynów nienawiści wśród młodzieży i odbiorców naszych działań (internautów, osób uczestniczących w debatach, podpisujących apele, itp.).

Dzięki stałej współpracy z Fundacją Klamra, nasze działania nabierają coraz częściej ogólnopolskiego oddźwięku. Wspieramy powstawanie murali wykonywanych przez Fundację Klamra, przekazujemy sobie informacje odnośnie incydentów które zgłaszamy potem do prokuratury, zbieramy wspólnie podpisów pod apele, włączamy się w realizację warsztatów dla działaczy antydyskryminacyjnych „Razem przeciw Nienawiści”, które odbędą się w lutym i kwietniu 2015 roku. Nawiązujemy też coraz więcej kontaktów z osobami prywatnymi i organizacjami działającymi poza województwem mazowieckim.

Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnym do OR profilu, m.in.: NoHate Speech Movement (kampania Bez Nienawiści), HejtStop, Kampania Przeciw Homofobii, Grupa „Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciw antysemityzmowi”.

Upowszechnianie dobrych praktyk kierujemy do wszystkich bez wyjątku – portal interaktywny www.zglosnienawisc.otwarta.org ma umożliwić uczestnictwo w monitoringu mowy i czynów nienawiści oraz w podejmowaniu interwencji.