Dobra wiadomość w przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Warszawska Prokuratura Rejonowa postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się sprawom komentarzy nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i publicznie znieważających grupę osób ze względu na przynależność wyznaniową i rasową, które umieszczane były na stronie internetowej www. youtube.com.