W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” zleciliśmy opracowanie trzydziestu niezależnych opinii prawnych/specjalistycznych ekspertyz, które dołączamy do wysyłanych zawiadomień jako wsparcie uzasadnień, z powołaniem się na konkretny incydent/y lub odmowy wszczęcia dochodzenia dostępne na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyzy mają charakter prawniczy, specjalistyczny, opisowy, dotyczą też językowych cech mowy nienawiści czy analizy symbolów nienawistnych w przestrzeni publicznej. W przypadku opinii prawnych, ekspertyzy dotyczą wybranego incydentu lub grupy incydentów oraz oceny rozstrzygnięcia (o ile już ją otrzymaliśmy i umieściliśmy na portalu). Tematy ekspertyz dotyczą przede wszystkim logiki prawniczej niektórych uzasadnień umorzenia czy odmowy wszczęcia dochodzenia (np. interpretacja słowa „nawoływanie” do nienawiści), mogą być analizą interwencji związanych z koncertami neonazistowskimi, analizą incydentów islamofobicznych czy antysemickich.
Wszystkie ekspertyzy wraz z opisem incydentów, których dotyczą, znajdują się pod linkiem: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Poniżej udostępniamy też wszystkie trzydzieści ekspertyz w formacie PDF.Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1 ekspertyza językowa dot. nawoływania, J. Linde-Usiekniewicz
2 ekspertyza prawna dot. nawoływania do nienawiści K.Kudyba
3 ekspertyza prawna dot. zniewagi z powodu przynależności etnicznej, IP 4 2015, M.Urbańczyk
4 ekspertyza prawna IP 33 2015 dot. homofobii, P.Knut
5 ekspertyza prawna IP 32 2015 dot. homofobii, P.Knut
6 ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści M. Urbańczyk
7 ekspertyza dot. granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej, K. Kudyba
8 ekspertyza dot. art. 255 k.k. nawoływanie i pochwalanie przestępstwa, M.Urbańczyk
9 ekspertyza prawna IP 219, D.Błaszak
10 ekspertyza dot. pochwały lub nawoływanie do popełnienia przestępstwa ludobójstwa, M.Urbańczyk
11 ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu art. 126a zw. z art. 118a k.k. M. Urbańczyk
12 ekspertyza prawna dot. publicznego propagowania faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego I 116 15, I 115 15, K.Kudyba
13 ekspertyza dot. publicznego znieważenia grupy ludności z powodu dyskryminacyjnego, I 74 15 K.Kudyba
14 ekspertyza dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych K.Kudyba, IP 223 15
15 ekspertyza dot.możliwości kwalifikacji prawnej zdarzenia jako wypełniającego znamiona czynu określonego w art. 256, IP 226 15 K.Kudyba
16 ekspertyza prawna dot. sprzedaży koszulek nazistowskich na Allegro, D.Błaszak – incydent 1422
17 ekspertyza prawna dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych, D.Głowacka
18 ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – incydent I 127 15 K.Kudyba
19 ekspertyza dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej – incydent M. IP 22 15 i IP 23 15 Urbańczyk
20 ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego, IP 51 15, IP 128 16, IP 43 15, M.Urbańczyk
21 ekspertyza prawna dot. art.256 k.k., IP 262 16, D.Błaszak
22 ekspertyza dot. zachowania kibiców, IP 46 15, A. Demenko
23 ekspertyza prawna dot. dyskryminacji osób homoseksualnych, IP 250 16 K.Kudyba
24 ekspertyza dot. pochwalania i nawoływania do przemocy wobec kobiet, IP 3 15, Z.Warso
25 ekspertyza dot. znamienia artystyczności w kontekście mowy nienawiści, IP 175 15, J.Dąbrowski
26 ekspertyza dot. antysemickiego wpisu internetowego, IP 264 16, A.Demenko, A.Orfin
27 ekspertyza dot. odpowiedzialności adm. stron internet. IP 219 16, D. Głowacka
28 ekspertyza dot. antysemickiej mowy nienawiści, I 71 15, K. Jankowska
29 ekspertyza prawna dot. granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami, IP 56 15, IP 5 15, K. Jankowska
30 ekspertyza prawna dot. znieważenia ze wzg. etnicznych, M. Urbańczyk