„Zaczyna się od buraka…” – Magdalena Czyż o mowie nienawiści

2016/07/07

Łodzie z uchodźcami należy zatapiać, „Zapraszamy do nas… kierunek Oświęcim, obozy czekają – mowa nienawiści staje się znakiem rozpoznawczym polskiego społeczeństwa, a policja, prokuratura i sądy udają, że problemu właściwie nie ma –  pisze Magdalena Czyż, wiceprezeska naszego Stowarzyszenia, w tekście Zaczyna się od buraka. Autorka przywołuje przykłady mowy nienawiści, które nie spotkały się z reakcją odpowiednich służb i często absurdalne uzasadnienia takich decyzji. Przypomina również o naszym portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, za pomocą którego zgłaszać można wszelkie przejawy mowy i czynów nienawiści w Internecie i przestrzeni publicznej.

Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.)

2015/12/30

Udostępniamy jedenastą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.). Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna jest tutaj: Ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.) M_Urbańczyk i dotyczy trzech incydentów opisanych na portalu. Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela. Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (18.XII.2015)

2015/12/18

18 grudnia br. Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” uczestniczyła w drugim spotkaniu okrągłego stołu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (relacja z pierwszego tutaj)  w sprawie zwalczania mowy nienawiści i hejtu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych i społecznych zaangażowanych w zwalczanie mowy nienawiści w internecie oraz prowadzenie inicjatyw edukacyjnych (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wybieram bez Hejtu, Amnesty Polska, Obywatele Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum POLIN). Omówiono kwestie związane przede wszystkim z szeroko pojętą edukacją i jej odbiorcami, jak i możliwościami łączenia sił, dzielenia się doświadczeniami, skutecznej ich promocji. Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest wzbudzanie odwagi cywilnej i „praca u podstaw”.

Ekspertyza prawna nr. 9

2015/12/07

Udostępniamy już dziewiątą ekspertyzę prawną zleconą w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 257 k.k.).
Autorką ekspertyzy jest pani Dominika Błaszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna IP 219_D.Błaszak_12.2015 Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości

2015/11/23

22 listopada na Wydziale Prawa i Administracji w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyło się seminarium pt. Mowa Nienawiści – od przeszłości do przyszłości. Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Szkolenie rozpoczęło się projekcją filmu „Historia Ireny Sendler”, po której odbyły się dyskusje panelowe. W seminarium udział wzięli przedstawiciele nauki, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji prof. Mirosław Wyrzykowski, dr hab. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka.

Ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.)

2015/11/03

Kolejna ekspertyza prawna zlecona w ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Ekspertyza dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.) – trzech incydentów opisanych na portalu:
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1172
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1153
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1077
Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza nr 3 art. 255 k.k. Nawoływanie i pochwalanie przestęspstwa_M.Urbańczyk_10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi ośmioma ekspertyzami: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela

Ekspertyzy powstały w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Lidia Ostałowska o „Przewodniku dla organów ścigania”

2015/10/22

z14231608Q22.10 w Dużym Formacie do Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Lidii Ostałowskiej, w którym mowa jest o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni publicznej i jak wiele zależy od policji. Autorka powołuje się m.in. na słowa jednego z autorów przewodnika – Gerarda Baha. Pisze ona: „Graffiti na elewacjach budynków, wlepki na przystankach i w komunikacji publicznej, nadruki na ubraniach, napisy i symbole na transparentach uczestników imprez sportowych i uroczystości patriotycznych to codzienne przejawy agresji na polskich ulicach. Przestępstwa z nienawiści są ścigane z urzędu. Zły język – nie, co wcale nie znaczy, że musi pozostać bezkarny. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przygotowało właśnie dla organów ścigania poradnik antydyskryminacyjny. Młodszy inspektor Gerard Bah, pełnomocnik świętokrzyskiej policji ds. ochrony praw człowieka, pisze w nim, jak wiele zależy od funkcjonariuszy”.

Hejt uduchowiony i akademicki. Wspieramy Olgę Tokarczuk!

2015/10/21

Napisano już wiele na temat nienawistnych ataków, wyzwisk i gróźb, które jak ropa z przeciętego wrzodu bluznęły na Olgę Tokarczuk z internetowych forów i portali po jej wypowiedzi po otrzymaniu (po raz drugi) literackiej Nagrody Nike.
Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa – powiedziała pisarka – nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów.

Przewodnik dla organów ścigania już dostępny w PDF-ie!

2015/10/14

FORMY-dyskryminacji-okładka-v6-front_SW ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwarta Rzeczpospolita wydała publikację pt.: Przewodnik dla organów ścigania. Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania.  To praca zbiorowa, złożona z tekstów przybliżających charakterystykę przestępstw motywowanych nienawiścią wobec następujących grup mniejszościowych: Romów, Żydów, czarnoskórych, muzułmanów i środowiska LGBT. Teksty zostały napisane przez osoby, które na co dzień pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko opisywanej grupie. Autorami są: Gerard Bah, Grzegorz Demel, Katarzyna Górak-Sosnowska, Mirosława Makuchowska, Karolina Marcinkowska, Joanna  Paula Sawicka, Joanna Synowiec, Marianna Szczygielska, Talewicz-Kwiatkowska,  Małgorzata Waszczuk. Publikacja współfinansowana z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Realizacja wydawnicza: BEL Studio. Bezpłatna wersja drukowana już wkrótce dostępna. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj: OR Przewodnik_v3_19.11.2015_XS

Opinia prawna dotycząca interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści”

2015/08/03

W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej interpretacji znamienia „nawoływania do nienawiści” określonego w art. 256 § 1 Kodeksu karnego. Autorką jest pani Karolina Kudyba, prawniczka, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Ekspertyza prawna dot. nawoływania do nienawiści K.Kudyba

Ekspertyza prawna autorstwa pana dr M.Urbańczyka dot. umorzonej przez prokuratury sprawy

2015/08/03

Na prośbę Otwartej Rzeczpospolitej, pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracował ekspertyzę prawną dotyczącą incydentu nawołującego do nienawiści wobec Żydów (pełen opis na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org), która została umorzona przez prokuraturę bez podania przyczyny. Pan Urbańczyk powołuje się m.in. na Art. 257 kodeksu karnego, który reguluje karalność publicznego znieważania osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową (albo bezwyznaniowość). Przedmiot ochrony art. 257 jest dwojakiego rodzaju: z jednej strony jest to cześć i godność jednostki, z drugiej strony przepis chroni porządek publiczny demokratycznego państwa prawa. Oba te dobra w komentowanym przepisie niejako przenikają się, pozostając w określonej zależności. Szczegóły w ekspertyzie: Ekspertyza prawna IP 4 2015_M.Urbańczyk

Dwie nowe ekspertyzy prawne dot. dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

2015/08/03

KPH logo podstawowe CMYKW ramach realizacji kolejnego etapu projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”: opracowywania informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zlecamy specjalistom a następnie udostępniamy ekspertyzy językowe i prawne. Poniżej dwie ekspertyzy prawne opracowane przez Pawła Knuta, koordynatora Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii. Opisane w sprawach zdarzenia są przykładem użycia homofobicznej mowy nienawiści z wykorzystaniem Internetu oraz homofobicznych gróźb i znieważeń. Incydenty opisane są na portalu pod numerem IP 32/2015 oraz IP 33/2015.  Załączamy je także poniżej: Ekspertyza prawna IP 32 2015_P.Knut oraz Ekspertyza prawna IP 33 2015_P.Knut.

Opracowania merytoryczne i ekspertyzy prawne – kolejny etap projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

2015/07/22

Już niebawem na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org będzie można zapoznać się z ekspertyzami prawnymi bądź językowymi dotyczącymi wybranych odpowiedzi prokuratury na wysyłane przez nas zgłoszenia. Opracowania zlecone zostały specjalistom: prawnikom, językoznawcom, socjologom współpracującym z Otwartą Rzeczpospolitą. Część ekspertyz zostanie wydrukowanych w przewodniku skierowanym do organów ścigania, który będzie wydany pod koniec roku. Poniżej udostępniamy ekspertyzę językową opracowaną przez panią profesor Jadwigę Linde-Usiekniewicz pt. Wybrane problemy rozpoznawania językowych cech „nawoływania do nienawiści”. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym), między innymi  związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do tekstów literackich oraz mową nienawiści.

EKSPERTYZA JĘZYKOZNAWCZA_J. Linde-Usiekniewicz

„Szmatławiec wszechczasów” – Andrzej Osęka o antysemickim Der Stürmer

2015/07/06

z18305701Q,W-maju-1934-r--ukazal-sie-numer-specjalny--Der-Stu„Der Stürmer stanowił zapowiedź i elokwentne usprawiedliwienie ludobójstwa III Rzeszy, stał się też niewyczerpanym źródłem legend i grepsów dla antysemitów wielu krajów Europy i obu Ameryk. Jest nim do dzisiaj” – o przedwojennej niemieckiej gazecie pisze Andrzej Osęka, historyk sztuki i członek rady programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Polecamy!

Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja

2015/06/09

1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecni byli też wychowankowie placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów była Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

Warsztaty Otwartej w Liceum im. Adama Mickiewicza w Górze

2015/05/28

DSC_0665_600x39727 maja, w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” oraz z okazji Dnia Afryki (25.05), Koordynatorka projektu odwiedziła wyjątkowe miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze. Liceum jest Szkołą Tolerancji, realizującą szereg projektów antydyskryminacyjnych, edukacyjnych, związanych z różnorodnością i otwarciem na świat. Działania podejmowane w szkole zmierzają do przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, a tym samym realizują edukację antydyskryminacyjną. Warsztaty Otwartej Rzeczpospolitej dotyczyły zapobiegania mowie nienawiści, uwrażliwienia na „inność” kulturową szczególnie w kontekście Afryki subsaharyjskiej i możliwości „przeniesienia” postkolonialnych koncepcji na grunt polski.

Dlaczego homofobia w szkole jest tabu?

2015/03/27

Wojciech Karpieszuk pisze w Gazecie Wyborczej o niechęci rządzących i dyrektorów szkół wobec zwrócenia uwagi na problem homofobii: „W 2013 roku KPH przygotowała raport w tej sprawie. Jego autorzy przeprowadzili anonimowe ankiety wśród ponad pół tysiąca homoseksualnych i biseksualnych uczniów. Prawie 73 proc. z nich odpowiedziało, że są wyzywani w szkole. Prawie połowa jest ofiarami przemocy fizycznej. 60 proc. podało, że w ich szkole temat orientacji homoseksualnej nie jest poruszany, chyba że na religii, gdzie słyszą, że homoseksualizm jest grzechem i chorobą”.

„Dlaczego na spacerze we Wrocławiu muszę widzieć faszyzm?”

2015/03/27

Polecamy refleksję prof. Michaela Fleischera na temat niepokojących haseł pojawiających się w przestrzeni publicznej miasta. „Spojrzawszy wnikliwiej, zauważam herb Wrocławia. I teraz robi się niedobrze. Bo wychodzi, że miasto promuje faszystowskie tendencje, w co mi się wierzyć nie chce, nie tylko dlatego, że tu mieszkam. A więc zakładam, że miasto co prawda nie promuje, ale też nie robi nic przeciwko promowaniu”.

Dlaczego Kościół milczy, kiedy znieważają i biją?

2014/12/17

Pyta Cezary Gawryś, członek Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej.

fot. Agencja Gazeta

Zrozumieć Antyfaceta

2014/12/05

Od jakiegoś czasu, po raz kolejny, głośno jest w mediach o Antyfacecie – Marcinie Boronowskim, który buntując się przeciwko szufladkowaniu płci ubiera się w damskie stroje. To sprawa złożona, zarówno dla samego Antyfaceta jak i dla odbiorców jego „buntu”. Niektórzy go rozumieją lub próbują zrozumieć. U innych wyzwala najgorsze uczucia, które wylewają z siebie na forach internetowych czy na Facebooku.

grafika: www.antyfacet.com

OR dla Civic Arena o mowie nienawiści w Polsce

2014/09/13

W pierwszym numerze nowego magazynu Civic Arena, dedykowanego głównie – choć nie tylko – sektorowi pozarządowemu, ukazał się artykuł naszej wiceprezeski Pauli Sawickiej o mowie nienawiści w Polsce.

Hate SpeechCA EN   O mowie nienawiściCA PL   Civic Arena

Komentarz ws. reakcji Andrzeja Seremeta

2014/08/11

Marek Gumkowski – prezes naszego Stowarzyszenia komentuje reakcję Prokuratora Generalnego na umorzenie śledztwa w sprawie antysemickich wpisów na stronie ministra Radosława Sikorskiego. Treść komentarza

Słowo na „F”

2014/06/20

W najnowszym numerze Repliki zamieszczony jest artykuł pióra Przemka Góreckiego pt. Słowo na „F”. Jak w USA radzą sobie z mowa nienawiści motywowaną homofobią”. Tekst porusza problem, który uważamy za jedną z kluczowych przeszkód w przeciwdziałaniu i zwalczaniu mowy nienawiści – obojętność lub/i bagatelizowanie jej przez osoby zaufania publicznego, instytucje i organizacje prywatne i publiczne oraz wszelkiego szczebla urzędników i funkcjonariuszy państwa.

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych 2014

2014/06/15

Fundacja im. Stefana Batorego wydała raport autorstwa Michała Bilewicza, Marty Marchlewskiej, Wiktora Sorala i Mikołaja Winiewskiego. Można się z nim zapoznać klikając w link:     raport    podsumowanie w GW

Polskie gadanie

2014/01/29

W styczniu 2014 minęła pierwsza rocznica śmierci niezapomnianej Teresy Torańskiej, mistrzyni wywiadu-rozmowy. Przypominamy rozmowę z Michałem Głowińskim z 2005 roku o „polskim gadaniu” z ubolewaniem stwierdzając, że wciąż nie straciła aktualności.
rozmowa z Michałem Głowińskim 

 

Antysemickie okrzyki podczas meczu

2013/10/01

-To były okrzyki antysemickie, nawołujące do nienawiści. Tłumaczenie teraz, co krzyczący mieli na myśli, nie ma sensu. To jak przekonywanie, że swastyki na murach są symbolami szczęścia. Dziwię się tylko, że takie opinie przedstawia miejski urzędnik – Paula Sawicka, prezeska stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita o zachowaniu poznańskich kiboli, którzy podczas niedzielnego meczu rozgrywanego pomiędzy Lechem a Widzewem Łódź śpiewali: „Waszym domem Auschwitz jest, cała Polska o tym wie, że czerwona armia ta cała pójdzie do pieca!”, „Jazda z Żydami, Kolejorz – jesteśmy z wami!”, a także „Do gazu RTS”.

Antyrasistowska kampania teatru TrzyRzecze

2013/09/11

– Problem rasizmu i ksenofobicznych postaw w Białymstoku nie zniknął. W ten sposób o nim przypominamy, próbujemy mobilizować do dalszych działań – powiedział Rafał Gaweł z TrzyRzecza teatru działającego w Białymstoku, który rozpoczął kampanię antyrasistowską „Wiele kultur. Wiele nienawiści?”. W ramach kampanii powstał specjalny plakat, który ukazuje dwie fotografie.

Romowie z Andrychowa. Skąd się bierze dyskryminacja Romów?

2013/09/09

W Andrychowie w sierpniu 16-letni Rom zaatakował młodszego chłopaka, pobił go i próbował odebrać mu rower. Interweniowali przechodnie. Rom stanie przed sądem rodzinnym. Podobne wydarzenia zdarzają się często, słyszy się o pobiciach, bójkach, rozbojach wśród nastolatków. I danymi zdarzeniami zajmują się rodziny, bliscy poszkodowanego a w Andrychowie na pobicie nastolatka zareagowała większość mieszkańców. Powodem reakcji jest fakt, że nastolatek został pobity przez Roma. Należy dodać, że w Andrychowie mieszka około 140 Romów, a duża liczba mieszkańców Andrychowa mówi o nich, że są „największym społecznym problemem” i wystarczył jeden incydent, aby urządzić nagonkę na mniejszość romską.

Dawid Warszawski: Lincz

2012/08/24

Czwartkowe wydarzenia izraelska policja, która aresztowała już siedmioro prawdopodobnych uczestników w wieku 13-19 lat, w tym dwie dziewczyny, słusznie nazywa linczem. Świadkowie mówią, że banda żydowskich nastolatków włóczyła się po okolicy, szukając Arabów do pobicia. Katując ofiary, wrzeszczeli: „Śmierć Arabom”. Świadków jest sporo, w okolicy było kilkaset osób. Nikt nie interweniował.

Otwarta Rzeczpospolita wobec czynów i mowy nienawiści

2012/08/22

Rozszerzone wystąpienie na konferencji w Prokuraturze Generalnej (współpraca Wolters Kluwer Polska) Prokurator ofiarom przestępstw. Ofiary przestępstw z nienawiści”. 13 czerwca 2012 roku
OR wobec czynów i mowy nienawiści   Paula Sawicka i Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Informacja o konferencji: http://www.warszawa.pa.gov.pl/news/228
Podsumowanie debaty: http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,3,512
Zachęcamy także do obejrzenia nagrania video:
Część 1 http://www.youtube.com/watch?v=-VAhtlauh-M
Część 2 http://www.youtube.com/watch?v=yxr860TlRTk

Słowo, które może zabić. Prof. Michał Głowiński dla „Newsweeka”

2012/04/24

Słowa nie są bezkarne. Jeśli ktoś mówi o wojnie w Polsce, to choć jej jeszcze nie ma, on tę wojnę przygotowuje i stwarza – mówi prof. Michał Głowiński, członek Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, w rozmowie z Tomaszem Machałą.

Anita Karwowska: Bo Polak w sieci potrzebuje chamstwa

2012/04/03

200 tys. młodych Polaków codziennie zażywa „porcji chamstwa”. Znajdują ją na portalu Chamsko.pl, gdzie wśród wulgarnych i poniżających ludzi obrazków są treści antysemickie i rasistowskie.

Milena Liszka: Mowa nienawiści a wolność wypowiedzi

2012/01/06

Prezentujemy tekst przygotowany przez OR na konferencję w MSWiW, która odbyła się 23 listopada 2007 r. Wystąpienie dotyczy problemu mowy nienawiści i wolności wypowiedzi.

Marek Safjan: Wolność słowa w debacie europejskiej

2012/01/06

Niedawno w Parlamencie Europejskim toczyła się pasjonująca debata na temat kształtu przyszłej decyzji ramowej UE dotyczącej zwalczania przestępstw przeciwko ksenofobii , rasizmowi i antysemityzmowi.

Jerzy Jedlicki: Prostota uprzedzeń

2012/01/06

Jeśli Polska się czymś wyróżnia, to na szczęście nie ilością aktów ideologicznie motywowanej przemocy, bo tych jest wciąż stosunkowo mało. Osobliwością Polski jest za to powszechna dostępność literatury antysemickiej – z prof. Jerzym Jedlickim, historykiem idei i przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita rozmawia Krzysztof Burnetko.

Jerzy Jedlicki: Czas pogardy

2012/01/06

Każdy człowiek sam odpowiada za swoje czynności publiczne i nic do tego nie mają jego stosunki rodzinne, które pozostają pod ochroną prawa i przyzwoitości. Zasada ta ustanawia nieprzekraczalną granicę między najostrzejszą nawet polemiką a paszkwilem – pisze Jerzy Jedlicki.

Rafał Maszkowski: Do nieśmiałych obrońców prawdy

2012/01/06

17 lutego telewizja „Polsat” nadała program T. Lisa „Co z tą Polską” na temat Radia Maryja z udziałem A. Macierewicza, S. Michalkiewicza, J. Sellina występujących jako obrońcy rozgłośni, oraz W. Frasyniuka, ks. K. Sowy i J. Brauna występujących jako jej przeciwnicy. Wypowiadał się też L. Wałęsa oraz publiczność, do której należałem. Problem Radia Maryja wymaga publicznej dyskusji, ale, obawiam się, że widzowie nie mogli dowiedzieć się wiele nowego, za to usłyszeli argumenty zawsze podnoszone w dyskusjach na ten temat i również te same kłamstwa, z których wiele znowu nie zostało podważonych. Niestety, skłamać jest łatwo – wyjaśnienie dlaczego kłamstwo jest kłamstwem wymaga znacznie więcej czasu.

Ksenofobia – problem państwa, problem Kościoła, problem społeczeństwa

2012/01/06

„Rasistowska i ksenofobiczna przemoc jest w Polsce problemem, a instytucje państwowe nie wiedzą, jak z nim sobie skutecznie radzić – stwierdza raport polsko-niemieckiej grupy badawczej wydany przez redakcję antyfaszystowskiego magazynu NIGDY WIĘCEJ.”

Czynom dyktowanym rasizmem i ksenofobią towarzyszy mowa nienawiści, a często je poprzedza. Musi budzić nasz niepokój, że nienawistne, pogardliwe, złe słowa słyszymy coraz częściej, że wypowiadają je ludzie, o których nie możemy powiedzieć, że są marginesem społeczeństwa. Dlatego z nadzieją i otuchą usłyszeliśmy, że nasz niepokój podzielają biskupi i o nienawistnym słowie mówili wiernym w kazaniach wygłaszanych w Boże Ciało.

Michał Głowiński: Zawsze to samo

2012/01/06

Obfite materiały zebrane w książce Kowalskiego i Tulli są w zasadzie jedynie przykładami i choć ograniczają się do wypisów z pięciu pism z jednego tylko – 2001 – roku, pozwalają na refleksję uogólniającą. Takie zresztą jest przeznaczenie tej jedynej w swoim rodzaju antologii, jej autorom nie chodzi bowiem o zgromadzenie materiałów kompromitujących ten czy ów tytuł prasowy, gra toczy się o coś niepomiernie ważniejszego, a mianowicie o ujawnienie mechanizmu. Spróbuję na ich podstawie wydobyć podstawowe właściwości dyskursu antysemickiego w jego dzisiejszej polskiej wersji – pisze prof. Michał Głowiński.

Teresa Bogucka: Kałachem w ryja. Życie pewnego newsa w internecie

2012/01/06

„Niemcy dusili Polkę w pociągu, bo była za głośno” – tę informację i kilkaset komentarzy internautów w tej sprawie analizuje Teresa Bogucka.