Czy powództwo o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego może być skutecznym narzędziem zwalczania nienawiści etnicznej i antysemityzmu?

Prawnicy kancelarii Jabłoński Koźmiński, przy współpracy z Instytutem Cycerona, prowadzą precedensową sprawę z powództwa Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Pozew przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu i Marcinowi Osadowskiemu dotyczy roszczeń o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego (na gruncie ustawy o IPN) w związku z antysemickimi działaniami.

W styczniowym postanowieniu Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że w sprawach ekscesów antysemickich powództwo organizacji społecznej o ochronę dobrego imienia Narodu Polskiego jest jak najbardziej możliwe.

Więcej informacji na stronie internetowej Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

___________________________________________

Analiza przypadku, przygotowanie pozwu i koncepcji litygacji strategicznej było częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.