W dniach 7–8.02.2015 roku braliśmy udział w pierwszym spotkaniu dziesięciu organizacji pod hasłem RAZEM PRZECIW NIENAWIŚCI. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Klamra i zmierza do sieciowania różnych organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz równości i poszanowania praw każdego człowieka.

Podczas cyklu spotkań planowanych na bieżący rok, będziemy dzielić się dobrymi praktykami i pracować nad skutecznością naszych działań. Zwieńczeniem naszej pracy będzie obwoźna wystawa edukacyjna dotycząca walki z mową nienawiści.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundację Transfuzja, Projekt: Polska, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie 9/12, Stowarzyszenie Nomada, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Fundacja Afryka Inaczej i Fundacja Klamra.

Projekt „Razem Przeciw Nienawiści” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.