11-12 kwietnia w Lublinie odbędzie się drugie spotkanie 10 organizacji w długofalowy sposób podejmujących tematykę zwalczania mowy nienawiści. To już drugie spotkanie w ramach projektu „Razem przeciw nienawiści”, realizowanego przez naszego partnera Fundację Klamra. Tematem przewodnim spotkania będzie rola mediów społecznościowych w działaniach przeciw mowie nienawiści. W spotkaniu udział biorą przedstawicielki i przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada oraz Żydowskiego Stowarzyszenia Cukunft z Wrocławia, Fundacji Trans-Fuzja, Projektu:Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 z Białegostoku, Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek z Gdańska, Fundacji Klamra z Żywca. Projekt ma na celu m.in. wymianę doświadczeń i wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się mową nienawiści – w spotkaniu udział wezmą także eksperci Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Wiedza Lokalna, realizujących projekty badawcze w tym obszarze.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków EOG.