W dniu 13 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie okrągłego stołu w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie. W obradach, które prowadził Rzecznik PO dr Adam Bodnar, wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych – m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Policji, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Sądownictwa – a także administratorzy internetowych portali informacyjnych i społecznościowych, reprezentanci mediów oraz osoby delegowane przez organizacje pozarządowe (zob. informacja Biura RPO). Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentował prezes Zarządu Marek Gumkowski. Przedstawił on pokrótce wcześniejsze inicjatywy Stowarzyszenia dotyczące mowy nienawiści, m.in. publikację w 2003 r. książki Magdaleny Tulli i Segiusza Kowalskiego „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, przede wszystkim jednak omówił aktualne działania Stowarzyszenia związane z prowadzonym w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” portalem zglosnienawisc.otwarta.org. Wskazał, że oprócz zgłaszania do Prokuratury przypadków mowy nienawiści mogącej naruszać prawo, opracowano i szeroko udostępniono przewodnik dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania” oraz ekspertyzy prawne i językowe dotyczące tej problematyki. Postawił też tezę, że choć ostatnio na nasilenie się mowy nienawiści wpłynął problem związany z przyjęciem uchodźców, to jednak jej ideowym zapleczem są wciąż te same tendencje ksenofobiczne i antysemickie, a nawet neonazistowskie. Nie jest przypadkiem, że w nienawistnych wypowiedziach na temat uchodźców wielokrotnie powracają – wydawałoby się, niewyobrażalne w naszym kraju – wezwania do rozprawienia się z nimi za pomocą komór gazowych i krematoriów w Auschwitz. Świadczy to tym, że problem jest bardzo poważny i wymagający wielokierunkowych i długotrwałych działań. O nich m.in. powinno się rozmawiać na zapowiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich kolejnych spotkaniach na ten temat, z których pierwsze mogłoby się odbyć już w połowie grudnia 2015 r.