Po kilku, jak myśleliśmy, żmudnych próbach reagowania w sprawie sprzedaży antysemickich gazetek w kiosku w Bibliotece Uniwersyteckiej, wczoraj otrzymaliśmy w końcu napawające nadzieją pismo od Biura ds. Nieruchomości „Powiśle”.

„(…) przeprowadziliśmy rozmowy z Najemcą lokalu, który został poproszony o zajęcie się problemem. W efekcie Rzecznik Prasowy Ruch S.A. (…) wyjaśniła, że Ruch jako podmiot prawa handlowego jest zobowiązany do przestrzegania umów zawartych ze swoimi partnerami oraz że wymienione tytuły wydawane są przez legalnie działające Wydawnictwa, zatem nie ma podstaw formalnych do ich wycofania. Jednakże Spółka Ruch jest skłonna rozważyć, na żądanie Uniwersytetu Warszawskiego, wycofanie omawianych tytułów z saloniku prasowego mieszczącego się na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.
Z uwagi na powyższe, podejmujemy niezbędne działania w celu pełnego i rzetelnego załatwienia sprawy”.

http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/308