„Młodzi Ludzie Zwalczający Mowę Nienawiści On-line” to projekt Rady Europy sektora młodzieżowego, który ma zostać uruchomiony między 2012 i 2014. Projekt ma na celu zwalczanie rasizmu i dyskryminacji występujących w internecie, jako przejaw mowy nienawiści, poprzez wyposażenie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kompetencje niezbędne do rozpoznawania i przeciwdziałania takim naruszeniom praw człowieka. Projekt został zainicjowany przez Komitet Doradczy ds. Młodzieży, zatwierdzony przez Wspólną Radę, powstał z obawy o wzrost nienawiści w internecie. Główną filozofia projektu jest myśl, że internet jako przestrzeń publiczna, to miejsce gdzie prawa człowieka także powinny mieć zastosowanie jak w innych sferach życia społecznego. Więcej informacji o projekcie:
http://act4hre.coe.int/fre/The-Project