Zgodnie z zasadami obowiązującymi organizacje pożytku publicznego, prezentujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia.

– od stycznia do grudnia 2023 roku

– od stycznia do grudnia 2022 roku

– od stycznia do grudnia 2021 roku

– od stycznia do grudnia 2020 roku

– od stycznia do grudnia 2019 roku

– od stycznia do grudnia 2018 roku

– od stycznia do grudnia 2017 roku

– od stycznia do grudnia 2016 roku

– od stycznia do grudnia 2015 roku

– od stycznia do grudnia 2014 roku

– od stycznia do grudnia 2013 roku

– od stycznia do grudnia 2012 roku

 – od stycznia do grudnia 2011 roku

– od stycznia do grudnia 2010

– od stycznia do grudnia 2009

– od stycznia do grudnia 2008

– od stycznia do grudnia 2007

– od stycznia do grudnia 2006

– od kwietnia 2005 do marca 2006

– od kwietnia 2004 do marca 2005

– od kwietnia 2002 do marca 2004

– od października 1999 do marca 2002