7 kwietnia został przesłany na ręce RPO Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej ponad sześćdziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji – w tym także Otwartej Rzeczpospolitej. Wg. Koalicji, ustawa równościowa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Pełen tekst Apelu na stronie koordynatora Koalicji – Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.