Czym jest antysemityzm? Kto jest na niego narażony? Czym charakteryzują się tego typu uprzedzenia? I w jaki sposób uprzedzenia antyżydowskie objawiają się w Polsce?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania to nie lada wyzwanie. W projekcie Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG podjęliśmy się tego zadania i dziś oddajemy w Państwa ręce infografikę przedstawiającą wytyczne opisujące antysemityzm w Polsce, będące rozwinięciem definicji IHRA. Prace nad wytycznymi trwały półtora roku i prowadzone były w zespole ekspertów zajmujących się antysemityzmem w Polsce.

Więcej informacji o definicji IHRA, pracach nad wytycznymi i składzie zespołu eksperckiego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Autorką infografiki jest Katarzyna Woszczyńska.

Projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG