Zarząd Główny

  • Prezes

Marek Gumkowski – doktor, historyk literatury. Przez wiele lat pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie redaktor książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki oraz podręczników szkolnych. Miłośnik i uczestnik morskich wypraw żeglarskich na „Pogorii”, „Gedanii” i mniejszych łódkach.

  • Wiceprezeski

Magdalena Czyż – politolożka, dziennikarka, publicystka, redaktorka naczelna kwartalnika Spotkania w dialogu. Zaangażowana w dialog chrześcijańsko–żydowski, członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Była współprzewodnicząca Grupy działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie zakochana w Chopinie.

Irena Wóycicka – z wykształcenia ekonomistka, badaczka i ekspertka w obszarze polityce społecznej. Zajmowała się między innymi równością płci oraz polityką rodzinną. Pełniła również funkcje w administracji państwowej, ostatnio jako sekretarz stanu ds. społecznych w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Współzałożycielka oraz pierwsza prezeska stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”.

  • Skarbnik

Jan Herczyński – matematyk, specjalista z zakresu zarządzania i finansowania oświaty; absolwent Uniwersytetu Cambridge (MA) oraz Uniwersytetu Warszawskiego; konsultant w obszarze decentralizacji, zarządzania i finansowania oświaty na szczeblu krajowym w Polsce i zagranicą; koordynator projektu “Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, redaktor sześciotomowej Biblioteczki Oświaty Samorządowej. Czyta książki.

  • Sekretarz

Damian Wutke – absolwent stosunków międzynarodowych oraz Studium Judaistycznego na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej. Miłośnik polskiego kina i dobrych kryminałów.

  • Członkowie

Katarzyna Kuczyńska – Koschany – profesor tytularna, polonistka, eseistka, poetka (Zielony promień, 2006). Zajmuje się interpretacją poezji, polską recepcją Rilkego i Rimbauda, Zagładą Żydów. Autorka książek: Rilke poetów polskich; Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego; Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych; Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty; Nikt nie widzi dobrze. Eseje. Współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności. Opiekunka Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM), członkini rektorskiej komisji antydyskryminacyjnej (UAM), KNoL PAN i Polskiego PEN Clubu. Wędruje tam, gdzie pięknie (Bory Tucholskie, Czerniowce, Lublin, Paryż, Prowansja, Toskania).

Krzysztof Podemski – dr habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się problematyką dyskursu publicznego, kontaktów międzykulturowych i społeczeństwa obywatelskiego. Członek ZG PTS i Rady CBOS. Współzałożyciel Otwartej Akademii. Felietonista poznańskiej edycji Gazety Wyborczej. Lubi słuchać jazzu, jeździć na nartach i rowerze.

Piotr Jakub Piotrowski – prawnik z zamiłowaniem do podróży, języków obcych i literatury. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Inicjator utworzenia Centrum Prawnego Otwartej Rzeczpospolitej w Krakowie. W wolnych chwilach pochłania książki przy dobrej kawie.


Rada Programowa

Przewodnicząca

Paula Sawicka

Członkowie

Monika Adamczyk–Garbowska
Michał Bilewicz
Halina Bortnowska
Helena Datner
Cezary Gawryś
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Janusz Grzelak
Elżbieta Janicka
Krzysztof Kiciński
Ireneusz Krzemiński
Henryk Lipszyc
Mirosława Marody
Józef Pinior
Krystyna Starczewska
Dariusz Stola
Antoni Sułek
Robert Szuchta
Barbara Weigl
Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Natalia Woroszylska

Członkowie

Antoni Sułek
Ludwika Wujec