Zarząd Główny

  • Prezes

Marek Gumkowski – członek-założyciel OR. Doktor, historyk literatury. Przez wiele lat pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie redaktor książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki oraz podręczników szkolnych. Miłośnik i uczestnik morskich wypraw żeglarskich na „Pogorii”, „Gedanii” i mniejszych łódkach.

  • Wiceprezeska

Irena Wóycicka – członkini-założycielka OR. Z wykształcenia ekonomistka, badaczka i ekspertka w obszarze polityce społecznej. Zajmowała się między innymi równością płci oraz polityką rodzinną. Pełniła również funkcje w administracji państwowej, ostatnio jako sekretarz stanu ds. społecznych w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Współzałożycielka oraz pierwsza prezeska stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”.

  • Skarbnik

Jan Herczyński – członek-założyciel OR. Matematyk, specjalista z zakresu zarządzania i finansowania oświaty; absolwent Uniwersytetu Cambridge (MA) oraz Uniwersytetu Warszawskiego; konsultant w obszarze decentralizacji, zarządzania i finansowania oświaty na szczeblu krajowym w Polsce i zagranicą; koordynator projektu “Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, redaktor sześciotomowej Biblioteczki Oświaty Samorządowej. Czyta książki.

  • Sekretarz

Damian Wutke – członek OR od 2015 roku. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz Studium Judaistycznego na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej. Miłośnik polskiego kina i dobrych kryminałów.

  • Członkowie

Stefan Jackowski – członek OR od 2000 roku. Profesor nauk matematycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim, przez wiele lat dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2005-13) i członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (2016-20) – obecnie przewodniczący Komisji Etyki. Członek KEJN i Komisji Ewaluacji Nauki (2013-III.2023). Współgospodarz cyklu spotkań w PAN Muzeum Ziemi pt. “Architekci i urbaniści Warszawy XX w. w willi Bohdana Pniewskiego”. 

Katarzyna Kuczyńska – Koschany – członkini OR od 2015 roku. Profesor tytularna, polonistka, eseistka, poetka (Zielony promień, 2006). Zajmuje się interpretacją poezji, polską recepcją Rilkego i Rimbauda, Zagładą Żydów. Autorka książek: Rilke poetów polskich; Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego; Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych; Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty; Nikt nie widzi dobrze. Eseje. Współautorka podręcznika Staropolskie korzenie współczesności. Opiekunka Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet“ (UAM), członkini rektorskiej komisji antydyskryminacyjnej (UAM), KNoL PAN i Polskiego PEN Clubu. Wędruje tam, gdzie pięknie (Bory Tucholskie, Czerniowce, Lublin, Paryż, Prowansja, Toskania).

Krzysztof Podemski – członek OR od 2006 roku. Dr habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się problematyką dyskursu publicznego, kontaktów międzykulturowych i społeczeństwa obywatelskiego. Członek ZG PTS i Rady CBOS. Współzałożyciel Otwartej Akademii. Felietonista poznańskiej edycji Gazety Wyborczej. Lubi słuchać jazzu, jeździć na nartach i rowerze.

Przemysław Wiszniewski – członek OR od 2009 roku. Absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni były dziennikarz TVP S.A., obecnie felietonista m.in. „Liberte”, „Studia Opinii”, w formie listów do Gazety Wyborczej, i in. Z ramienia Otwartej Rzeczpospolitej w przeszłości edukator antydyskryminacyjny. Współpracuje z Wydawnictwem Arbitror. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Ławnik Sądu Najwyższego rekomendowany przez Komitet Obrony Demokracji, wybrany przez Senat RP. Działacz obywatelski ruchów opozycji ulicznej od końca 2015 roku.


Rada Programowa

Przewodnicząca

Paula Sawicka

Członkowie

Monika Adamczyk–Garbowska
Michał Bilewicz
Helena Datner
Cezary Gawryś
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Janusz Grzelak
Elżbieta Janicka
Krzysztof Kiciński
Ireneusz Krzemiński
Henryk Lipszyc
Mirosława Marody
Józef Pinior
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Krystyna Starczewska
Dariusz Stola
Antoni Sułek
Robert Szuchta
Barbara Weigl
Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Natalia Woroszylska

Członkowie

Cezary Gawryś
Antoni Sułek