11870684_1697542713814071_385493130845877095_nPowołując się na nasz portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, społeczność CHLEBEM I SOLĄ zaproponowała graficzną instrukcję dotyczącą tego, jak zgłaszać hejterów do prokuratury oraz jak w prosty sposób formułować samodzielnie pisma. W ten sposób hejterzy mogą pomóc tym, których skrzywdzili. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej – to przestępstwo, a każdy obywatel ma prawo i obowiązek zgłaszać przestępstwa organom ścigania. Dziękujemy za świetną inicjatywę i za powołanie się na działania i na portal Otwartej Rzeczpospolitej!