We wrześniu 2015 r. zgłoszono Otwartej za pośrednictwem formularza na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org nienawistny komentarz dotyczący uchodźców z Syrii, zamieszczony na Facebooku. Otwarta Rzeczpospolita zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu –   28 września 2015 r. wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kodeksu karnego. Autorka wpisu, 30-letnia bezrobotna z Lublina, z zawodu pracownik socjalny, postanowiła dobrowolnie poddać się karze. Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu w styczniu 2016 r. Kobieta proponuje dla siebie dwa miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 800 zł grzywny. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do sądu. Całość sprawy została opisana w Lubelskim Dzienniku Wschodnim oraz jest do wglądu pod linkiem: http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1006