Na dwa miesiące od przekazania 720 egzemplarzy Przewodników dla organów ścigania „Formy dyskryminacji i metody ich zwalczania” do jedenastu prokuratur apelacyjnych w całej Polsce, na prośbę koordynatorki projektu uzyskaliśmy pismo od prokuratorów dotyczące informacji zwrotnych i uwag na temat przydatności publikacji. W oparciu o korespondencję z prokuratorami z całej Polski, dostaliśmy m.in. następujące informacje:
1. „Przewodnik…” został pozytywnie oceniony przez prokuratorów apelacji szczecińskiej. „Tematyka w niej zawarta może być pomocna przy prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań z nienawiści. Zwłaszcza podkreślić należy przydatność zagadnień omówionych w Części 2 publikacji „Charakterystyki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec pięciu grup mniejszościowych”. Zawierają one szereg cennych definicji i przybliżają specyfikę przestępstw motywowanych uprzedzeniami rasowymi i etnicznymi. Również cenne jest przedstawienie w Części 1 wydawnictwa najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do szerzenia mowy nienawiści”. 2. Prokuratura Okręgowa w Płocku: opinie pozytywne: „zawiera on informacje ułatwiające właściwe zakwalifikowanie zdarzenia na początkowym etapie postępowania, przewodnik jest napisany czytelnie, zawiera omówienie problemu, w sposób pozwalający na uświadomienie sobie rangi tego rodzaju przestępstw”, choć także: „przewodnik stanowi interesującą lekturę, ale przede wszystkim w aspekcie społecznym i socjologicznym, mało przydatny dla praktyki dochodzeniowo – śledczej, z uwagi na skoncentrowanie się na indywidualnie opisanych przypadkach”;
3. Prokuraturą Rejonową Warszawa Śródmieście – Północ: „w ocenie prokuratorów prowadzących postępowania dotyczące przestępstw z tzw. mowy nienawiści (czterech prokuratorów działu śledczego) artykuł Gerarda Baha „Reakcja Policji na przejawy mowy nienawiści w przestrzeni publicznej” stanowi cenną poznawczo pomoc w zakresie prowadzonych postępowań”;
4. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „publikacja jest niezwykle wartościową, dającą dodatkową wiedzę osobom prowadzącym postępowanie karne z tego zakresu. Dodatkową wartością książki są przykłady zachowań przestępczych oraz prowadzonych w tym zakresie postępowań karnych. Nawet jeżeli w chwili obecnej niewielu prokuratorów sięgnęło po tę publikację, jestem przekonany, że w razie konieczności wynikającej choćby z prowadzonego postępowania na pewno to nastąpi”;
5. Prokurator Prokuratury Rejonowej delegowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie przedstawiając swoje uwagi na temat przydatności publikacji zauważył natomiast, „że tylko niewielka ilość zawartych w niej informacji istotnie poszerza zakres wiedzy prokuratorów o zjawiskach związanych z uprzedzeniami wobec rozmaitych grup mniejszościowych”. Stwierdził też, że „publikacja skupia się bowiem na aspektach socjologicznych czy psychologicznych (dane statystyczne, opis podłoża nieakceptowanych zachowań), a nie prawnych, co z pewnością jest bezpośrednio związane z wykształceniem i dyscyplinami naukowymi, które reprezentują autorzy poszczególnych artykułów„.