10616273_561589840619357_3949564098479446469_nWspólnie z migrantkami i migrantami zaangażowanymi w działalność medialną, eksperci  i ekspertki z Informator dla cudzoziemców (info-migrator.pl), zaproponowali/ły sześć standardów dziennikarskich, które zbierają i precyzują kwestie sporne dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach. Zaproponowane standardy zbierają i precyzują kwestie sporne, dotychczas niejasno określone, dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach.  Na stronie: http://www.petycjeonline.com/gosy_poparcia_dla_standardow_dziennikarskich można złożyć symboliczny podpis poparcia pod listą standardów. Otwarta Rzeczpospolita złożyła już swój podpis.