Z ogromną satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Monitoring mowy i czynów nienawiści pozwoli opisywać i analizować konkretne przypadki, podejmować interwencje obywatelskie i prawne na terenie całej Polski. Dzięki interaktywnemu portalowi projektu, zamierzamy upowszechniać tą wiedzę, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, uczyć „jak to robić?” i angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla.

Partnerem projektu jest Fundacja Klamra, której lokalne doświadczenia wykorzystamy w skali kraju.

Już niebawem szczegółowe informacje odnośnie postępów w realizacji projektu!

Fundusze EOG_logoBatory_800x600logo-pcyf