Współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie monitoringu oraz interwencji związanych z mową i czynami nienawiści, to główne tematy poruszone podczas konferencji  „Facing Facts Forward – European Conference for a victim centered approach to tackling hate crimes”. Konferencja zorganizowana została przez CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Komisją przeciw Rasizmowi i Nietolerancji  (ECRI) w dniach 3 i 4 marca 2015 roku w Brukseli.

Około stu przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych (zarówno międzynarodowych jak i lokalnych) z 19 państw europejskich debatowało nad procedurami zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią. Rolą organizacji działających w tym zakresie powinno być też zachęcanie  społeczeństwa oraz samych ofiar do zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią.

„Wiele ofiar nie zgłasza przestępstw z nienawiści, bo nie wie, że tego rodzaju przestępstwo można, a wręcz należy zgłosić” powiedziała Robin Sclafani, dyrektorka CEJI. Dlatego też powstał film informujący o tym, czym jest zbrodnia motywowana nienawiścią i jakie przestępstwa z nienawiści powinny być zgłaszane. Konferencja miała także na celu wspieranie i stymulowanie długotrwałego partnerstwa instytucji i organizacji pozarządowych oraz poprawę krajowych systemów monitorowania i interwencji.

Udział Koordynatorki projektu Otwartej Rzeczpospolitej pt. „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” w konferencji stał się możliwy dzięki zaproszeniu przez Fundację Batorego. Więcej informacji w notce prasowej dotyczącej konferencji oraz na stronie projektu CEJI.