Antysemityzm w Polsce. Praktyczne wytyczne.

  Antysemityzm w Polsce. Praktyczne wytyczne.

Media publiczne powinny… O treściach nienawistnych na antenie telewizji publicznej – Raport z monitoringu mediów publicznych w trakcie kampanii parlamentarnej
w 2023 r.

Media publiczne powinny… O treściach nienawistnych na antenie telewizji publicznej – Raport z monitoringu mediów publicznych w trakcie kampanii parlamentarnej w 2023 r.

Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych

 11 Mowa nienawiści. Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych (wersja interaktywna)

Przewodnik dla organów ścigania

Formy dyskryminacji i metody jej zwalczania (wersja interaktywna)

Raport z badań sondażowych – Fundacja im. Stefana Batorego 2014

Mowa nienawiści (wersja interaktywna)

 

Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013

Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (wersja interaktywna)
Ruchy i organizacje skrajne a mniejszości etniczne, narodowe, religijne – doświadczenia polskie i europejskie (wersja interaktywna)
Zobowiązania państw-stron Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w zakresie przeciwdziałania aktywności organizacji o charakterze rasistowskim (wersja interaktywna)
Organizacje skrajne we współczesnej Europie ogólna charakterystyka (wersja interaktywna)
Delegalizacja organizacji skrajnych – dotychczasowe próby i postulaty na przyszłość (wersja interaktywna)
Analiza postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2011 roku dotyczącego rejestracji symboli graficznych Narodowego Odrodzenia Polski (wersja interaktywna)
Organizacje i ruchy skrajne w Polsce od roku 1989 – ogólna charakterystyka (wersja interaktywna)
Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce (wersja interaktywna)
Wpływ ruchów skrajnych na sytuację osób LGBT w Polsce (wersja interaktywna)
Zabezpieczenia prawne przed organizacjami skrajnymi o charakterze terrorystycznym
Radykalizacja czy „patologiczna normalność”? Ugrupowania i ruchy radykalne a partie polityczne w Polsce i Europie Zachodniej
Organizacje skrajne w orzecznictwie sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Czy w Polsce istnieje społeczny potencjał dla ruchów skrajnie prawicowych?
Obecność organizacji skrajnych we współczesnej Polsce – zagrożenie dla demokracji czy element demokratycznego krajobrazu?
Skala i postać przestępstw z nienawiści w państwach Unii Europejskiej oraz ochrona ich ofiar – wyniki badań Agencji Praw Podstawowych UE
Delegalizacja organizacji skrajnych – standardy Rady Europy i wnioski dla polskiej praktyki
 

Raport 2011/2012

Nietolerancja w Polsce
Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce
Przestępstwa z nienawiści w Polsce
Interwencje prawne i obywatelskie
Poradnik dla trenera i nauczyciela
Warsztaty antydyskryminacyjne

Raport 2010/2011

Nietolerancja w Polsce
Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce
przestepstwa_nienawisci2011 Przestępstwa z nienawiści w Polsce
Interwencje prawne i obywatelskie
Poradnik obywatela
Warsztaty antydyskryminacyjne

Raport 2008/2009

Interwencje prawne i obywatelskie
Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce
  Mowa nienawiści a wolność słowa
  Nietolerancja w Polsce
  Poradnik obywatela
  Przestępstwa z nienawiści w Polsce

Raport 2006/2007

Dla tolerancji – raport z działań
Przestępstwa nie stwierdzono

Raport 2004

Inne