DSC_037421 maja 2015 roku, pracownik Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Damian Wutke przeprowadził w podkrakowskich Śledziejowicach warsztat dotyczący mowy nienawiści, uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji, a także sposobom radzenia sobie z tymi zjawiskami. Jednym z głównych narzędzi, omawianych na spotkaniu, był portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. W spotkaniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupa, złożona z podopiecznych Środowiskowego Domu  Samopomocy w Śledziejowicach, prowadzonego przez Fundację L’Arche Polska oraz gimnazjaliści z pobliskiej szkoły, którzy uczestniczą w projekcie „Zmieniamy świat serce po sercu” i są częstymi gośćmi tamtejszej Wspólnoty.

Pierwsza część, zmniejszająca dystans pomiędzy uczestnikami służyła jeszcze ściślejszemu zintegrowaniu się obu grup, a przede wszystkim dobrej zabawie i uświadomieniu tego, co nas łączy. W przypadku tego spotkania uczestnicy znali się wcześniej, dlatego po krótkiej zabawie przeszli do części faktycznej spotkania.W części dotyczącej negatywnych zjawisk związanych z „innością” – stereotypów, uprzedzeń, szeroko pojętej mowy nienawiści i sposobów walki z nimi wspólnie zastanawiano się nad definicją nietolerancji, nad tym skąd się ona bierze i co zrobić, gdy jest jej za dużo. Podsumowaniem warsztatów niech będą słowa jednej z uczestniczek – Spotkanie było mądre i razem.

DSC_0366DSC_0371DSC_0368