1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecni byli też wychowankowie placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wśród prelegentów była Paula Sawicka z Otwartej Rzeczpospolitej z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

Konferencja umożliwiła szerokie omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami i ryzykownymi zachowaniami podejmowanymi w czasie korzystania z Internetu, stanowiła płaszczyznę do wymiany dobrych praktyk z zakresu profilaktyki obejmującej zachowania w sieci i pozwoliła przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym i praktyce ich stosowania. Pełen program konferencji na stronie Fundacji PO Drugie.

Wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka zwróciła uwagę na następujące kwestie dotyczące mowy nienawiści:
• Co to jest mowa nienawiści? Definicje i ich interpretacje;
• Jak rozpoznać mowę nienawiści?
• Mowa nienawiści jest złem, bo jest narzędziem rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia);
• Jak przeciwdziałać mowie nienawiści i dlaczego trzeba to robić? Prawne i obywatelskie sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści. Prawo wobec mowy nienawiści. Wolność słowa i mowa nienawiści;
• Edukacja antydyskryminacyjna.