Sieciowanie działań wpisanych w ramy projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest niezwykle istotne. Zgłoszenia, które otrzymujemy listownie, telefonicznie bądź za pomocą formularzy nadesłanych na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, zgłaszamy do prokuratury i przysyłamy także do wiadomości Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Od niedawna przekazujemy Biurze także korespondencję, którą prowadzimy z prokuraturą w danej sprawie. Osoba odpowiedzialna za monitoring incydentów może dzięki temu śledzić tok rozpatrywania sprawy i sprawdzać, czy np. w postanowieniach prokuratorów nie pojawiły się uchybienia. Monitoring zgłaszanych incydentów jest dzięki temu skuteczniejszy.