Dziś (25.03) gościli u nas w biurze Marco Perolini, ekspert ds. dyskryminacji w Amnesty International oraz Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska. Przybliżyłyśmy ideę naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i tryb działania portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Wizyty przedstawicieli Amnesty International w polskich organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych nienawiścią, wiążą się z przygotowywanym przez specjalistów raportem dotyczącym dyskryminacji mniejszości w Polsce.
Podobny raport powstał już po wizycie i przeprowadzeniu badań w Bułgarii. Wymiana doświadczeń, sugestii dotyczących przyszłych działań, wiedzy i kontaktów, to zawsze pozytywny efekt tego rodzaju spotkań i sieciowania! Będziemy Was informować o wynikach badań Amnesty International.