UAM_logo_PoznanZ dużą satysfakcją dowiadujemy się, że portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, poza ułatwianiem użytkownikom zgłaszania incydentów motywowanych nienawiścią, jest też cennym narzędziem dydaktycznym. Pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydział Prawa i Administracji) opisał to, w jaki sposób korzysta z portalu na zajęciach. „Portal zglosnienawisc.otwarta.org – oprócz niewątpliwych zalet praktycznych – posiada także walory dydaktyczne. Po pierwsze, dzięki zebranym tam przypadkom w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć zajęć (wykład „Doktryna wolności słowa”) studenci mogą dyskutować o granicach wolności słowa oraz mowie nienawiści w oparciu o realne przykłady. Po drugie, oprócz przykładów naruszeń swobody wypowiedzi portal zawiera także odpowiedzi prokuratury, co studentom pozwala na prześledzenie reakcji organów ścigania. Studenci widzą zatem, jak w praktyce są stosowane przepisy z szeroko pojętej sfery konfliktu mowy nienawiści i swobody wypowiedzi. W toku dyskusji mogą wyrobić sobie zdanie na temat słuszności lub niesłuszności interpretacji i stosowania właściwych przepisów prawa karnego„.

Kolejny etap realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” – zlecanie ekspertyz dotyczących odmownych odpowiedzi na zgłoszone na portal incydenty – łączy się więc ze wstępną ewaluacją naszych działań.