W marcu 2015 r. Otwarta Rzeczpospolita została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez niemiecką grupę 9th November, związanym z upamiętnieniem ofiar nazizmu w różnych częściach Europy. Już od 2008 roku grupa wolontariuszy z Lipska, głównie młodzieży, z inicjatywy pani Margarete Gallhoff angażuje się w sprzątanie, czyszczenie i czuwanie nad tzw. Stolpersteine – Kamieniami Pamięci.

Stolpersteine to największy w Europie projekt upamiętnienia zwykłych ludzi – ofiar nazizmu, prześladowanych ze względu na swoje pochodzenie, orientację seksualną czy poglądy – obejmujący dziś osiemnaście krajów i 20 tys. kamieni. Pierwsze tabliczki pojawiły się na ulicach Kolonii w 1995 r. Obecnie tysiące takich Kamieni Pamięci znaleźć można w Niemczech oraz innych krajach Europy. W Polsce istnieją one w dwóch miastach: w Słubicach nad Odrą i we Wrocławiu. W Warszawie nie ma żadnego. Twórcą pomysłu Stolpersteine jest Gunter Demning, który w latach 90. postanowił upamiętnić ofiary nazizmu, umieszczając przed domami, w których niegdyś mieszkały, tabliczki z ich nazwiskami, datami narodzin i śmierci oraz krótkimi informacjami o ich losie. Wygrawerowane, mosiężne płytki o wymiarach 10 na 10 cm, to trwała, a też mniej pompatyczna od pomników forma upamiętnienia naszych dawnych sąsiadów i przypomnienia o okrucieństwie nazizmu.

Z okazji okrągłej rocznicy powstania w getcie, Fundacja Kulturama wystąpiła z inicjatywą ułożenia pierwszych kilkudziesięciu kamiennych kostek, jednak barierą okazały się koszty i procedury.

Pani Margarete Gallhoff  z grupy 9th November, zgłosiła się do Otwartej Rzeczpospolitej z propozycją przypomnienia o idei Stolpersteine. Na razie bardziej realną i naglącą kwestią jest sprawa opieki nad już istniejącymi Kamieniami Pamięci, które w wielu miastach niemieckich są zapomniane, czy wręcz niszczone. Zorganizowanie „opieki” nad tymi małymi pomnikami oraz wspólnego czuwania nad nimi, to główne cele działalności grupy 9th November. Na obecnym etapoie współpracy, Otwarta Rzeczpospolita zobowiązała się do promocji i wspierania takich działań w Polsce.