W ramach opracowywania merytorycznego informacji zawartych na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, zleciliśmy opracowanie opinii prawnej dotyczącej znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści, zwłaszcza odniesienia do orzecznictwa ETPC. Ekspertyza dotyczy jednego z wielu zgłaszanych w ostatnim czasie incydentów nawołujących do nienawiści wobec muzułmanów. Analiza wychodzi jednak poza opisywany przypadek, ponieważ odnosi się do wytycznych Prokuratora Generalnego oraz statystyk policyjnych, które wskazują na wagę problemu. Autorem ekspertyzy jest pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspertyza dostępna tutaj: Ekspertyza prawna dot. znamion czynu przestępczego i konfliktu między wolnością słowa a mową nienawiści M. Urbańczyk