24 lutego 2015 r., po pokazie filmu „The Pearl of Africa” odbyła się dyskusja, której współorganizatorem była Otwarta Rzeczpospolita.

W dyskusji udział wzięli Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej, Wiktor Dynarski – osoba prezesująca Fundacji Trans-Fuzja, Edyta Baker – rzecznik prasowy Fundacji Trans-Fuzja, Jakub Kościółek – prezes Fundacji Interkulturalni.pl oraz publiczność.

Historia Cleopatry, osoby transseksualnej żyjącej w homofobicznej Ugandzie, stała się pretekstem do poruszenia spraw uniwersalnych, związanych z wolnością utożsamiania się z dowolną orientacją seksualną czy płcią, wreszcie – z mową nienawiści i językiem równościowym.

Sytuację osób transseksualnych w Polsce przybliżyli nam przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja, natomiast debatę o tym, jak powinniśmy mówić o osobach transseksualnych oraz jakie powinny przysługiwać im prawa, rozpoczęła Magdalena Czyż z Otwartej Rzeczpospolitej. Obecność reżysera – Jonny’ego von Wallströma, pozwoliła zarówno na poznanie kontekstu afrykańskiego, jak i szwedzkiego tej tematyki.

Efektem naszej dyskusji było przekonanie – zarówno gości, jak i publiczności – że tego rodzaju interdyscyplinarne i międzykulturowe spotkania są bardzo cenne. Uwrażliwiają one społeczeństwo na to, jak silne oddziaływanie może mieć brak tolerancji i homofobia (w odniesieniu do Ugandy – także w kontekście prawa skierowanego przeciw mniejszościom seksualnym) na ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami, niewiedzą. Uświadamiają nam też jak bardzo istotne jest zgłaszanie takich przestępstw do organów ścigania. Otwarta Rzeczpospolita i takie narzędzia, jak portal www.zglosnienawisc.otwarta.org mogą pośredniczyć i pomagać w podejmowaniu interwencji w takich przypadkach i pomocy ofiarom, a w dalszej perspektywie – zmianom w postrzeganiu wszelkich mniejszości.