00423 maja Otwarta Rzeczpospolita wzięła udział w Warszawskim Dniu Różnorodności! Zapraszaliśmy na naszą debatę, rozdawaliśmy publikacje, zachęcaliśmy do aktywnego angażowania się w projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i zgłaszania incydentów poprzez portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze quizy/kolorowanki dla dzieci (na zdjęciu) rozdawane też podczas warsztatów „O tolerancji z najmłodszymi” oraz zakładki do książki! DZIĘKUJEMY organizatorom: Karta Różnorodności, Lambda Warszawa i MiTo za możliwość udziału w imprezie i dziękujemy wszystkim przybyłym!

007Podczas Warszawskiego Dnia Różnorodności Plac Konstytucji stał się miejscem otwartym dla wszystkich – na przybyłych czekały liczne atrakcje.

Pod namiotami – w „strefie NGO” – organizacje pozarządowe i grupy nieformalne informowały o działalności prowadzonej na rzecz osób o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowościowym, w różnym wieku, reprezentujących różne orientacje seksualne, przekonania religijne, a także niepełnosprawności. Można było uczestniczyć w warsztatach muzycznych, artystycznych, a nawet architektonicznych, prowadzonych w kawiarni MiTo. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Żywa Biblioteka, w której Książkami byli przedstawiciele mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, w największym stopniu narażonych na dyskryminację.

Wydarzenie organizowane było przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Projekt współfinansowało m.st. Warszawa. Partnerem wydarzenia było MiTo. Patronami wydarzenia byli: TVP Warszawa, Radio RDC, Kurier Warszawski i magazyn Replika.