W czerwcu 2014 roku Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęła realizację projektu “Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości”. Projekt realizowany jest w ramach programu “Patriotyzm Jutra 2014” Muzeum Historii Polski i ma na celu zorganizowanie warsztatów na temat wielokulturowości, przygotowujących uczniów trzech szkół średnich do spotkań z przedstawicielami mniejszości religijnej i/lub etnicznej. Rezultatem spotkań będą przygotowane przez uczniów etiudy filmowe, poświęcone wybranej społeczności. Warsztaty kładą nacisk na rolę mniejszości etnicznych i religijnych w polskiej historii – ich rolę nie tyle jako „mniejszości”, ale pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej, którzy współtworzyli i współtworzą polską historię i kulturę.

Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w pierwszym tygodniu października. W listopadzie uczniowie rozpoczną pracę nad krótkimi filmami, których pokaz odbędzie się w grudniu 2014.