JAWNE  KOMPLETY: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej

25 XI 2021: Tomasz Mika o Bogurodzicy

Premiera o godz. 18:00 na kanale Otwartej Rzeczpospolitej w serwisie YouTube.

Tomasz Mika – profesor, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Komisji Historii Języka KJ PAN. Zajmuje się polszczyzną średniowieczną, przede wszystkim jej składnią i stylem oraz metodologią badań historycznojęzykowych i edytorstwem tekstów dawnych. Jest autorem i współautorem licznych prac, wśród nich monografii o staropolskich tekstach Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”: o nazywaniu osób (2002), „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu (2012) (Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację) oraz o staropolskiej składni Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I: Konteksty – metody – tendencje (2015) (współautorzy: Zdzisława Krążyńska, Agnieszka Słoboda), Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze (2015) (współautor: A. Słoboda).

Tomasz Mika współpracował (w zespole pod kierownictwem Wacława Twardzika) przy opracowaniu Biblioteki zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego w zakresie wprowadzania współczesnej interpunkcji do transkrypcji (2006) oraz przy nowym krytycznym wydaniu Kazań świętokrzyskich pod red. Pawła Stępnia (2009). Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym w The XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages (Wiedeń 2017), współprowadził (z Krystyną Kleszczową) panel „Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej” podczas I Kongresu Historyków Języka Polskiego (2016).