Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” działa od 1999 r. Nasze podstawowe cele to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o różnej tożsamości etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej, społecznej lub seksualnej, oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Deklaracja członkowska do pobrania

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • monitorujemy mowę nienawiści w życiu publicznym i działalność wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z mową i aktami nienawiści;
  • podejmujemy interwencje prawne i obywatelskie w sprawach związanych z mową i aktami nienawiści (w 2021 roku podjęliśmy ok. 135 takich interwencji; prowadzimy portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, przez który każdy za pomocą prostego formularza może zgłosić nam mowę nienawiści w internecie lub innej przestrzeni publicznej);
  • co roku organizujemy konkurs prac magisterskich im Jana Józefa Lipskiego;
  • organizujemy debaty na bieżące tematy związane z dyskryminacją – eksperckie oraz publiczne debaty Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie;
  • realizujemy projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, finansowany z dotacji programu „Aktywni Obywatele,  Fundusz Krajowy” ze środków przekazanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG;
  • realizujemy projekt Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit, który ma wspierać nauczycieli, chcących uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość. W jego ramach powstał portal edukacyjny www.szkola.otwarta.org, współfinansowany przez Funduszu Obywatelski im. Henryka Wujca.

Jeśli chcesz zostać naszym członkiem, wypełnij deklarację i prześlij ją na adres Stowarzyszenia.

Osoba, która nie ma członka wprowadzającego, a chce wstąpić do Stowarzyszenia, proszona jest o dołączenie do deklaracji kilku zdań o sobie.

Roczna składka członkowska wynosi 300 złotych, płatna w miesięcznych ratach 25 złotych.

Członkowie Stowarzyszenia emeryci mogą opłacać składkę w wysokości 50%, to znaczy 150 złotych, płatne 12 złotych 50 groszy miesięcznie.

Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej jest upoważniony w szczególnej sytuacji do zwolnienia członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich bądź do obniżenia ich wysokości.

W przypadku dokonywania płatności drogą przelewu bankowego tytuł przelewu powinien brzmieć „Składki członkowskie”.

Nasze konto bankowe:

wpłaty krajowe:
14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

wpłaty z zagranicy:
Kod SWIFT: BPKOPLPW
Kod IBAN: PL 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298