Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” działa od 1999 r. Nasze podstawowe cele to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o różnej tożsamości etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej, społecznej lub seksualnej, oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Deklaracja członkowska do pobrania.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • monitorujemy mowę nienawiści w życiu publicznym i działalność wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z mową i aktami nienawiści;
  •  podejmujemy interwencje prawne i obywatelskie w sprawach związanych z mową i aktami nienawiści
    (od września 2014 r. podjęliśmy ok. 150 takich interwencji; stworzyliśmy portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, przez który każdy za pomocą prostego formularza może zgłosić nam mowę nienawiści w internecie lub innej przestrzeni publicznej);
  • co roku organizujemy konkurs prac magisterskich im Jana Józefa Lipskiego;
  •  prowadzimy warsztaty dla młodzieży zwiększające ich świadomość na temat wielokulturowości;
  •  organizujemy debaty na bieżące tematy związane z dyskryminacją;
  •  blisko współpracujemy z Fundacją Klamra, aktywnie działającą w obszarze antydyskryminacji na terenie południowej Polski.

Jeśli chcesz zostać naszym członkiem, wypełnij deklarację i prześlij ją na adres Stowarzyszenia.

Osoba, która nie ma członka wprowadzającego, a chce wstąpić do Stowarzyszenia,
proszona jest o dołączenie do deklaracji kilku zdań o sobie.

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł. Studenci, seniorzy i osoby niezamożne mogą korzystać
z 50% zniżki.

Nasze konto bankowe:

wpłaty krajowe:
14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

wpłaty z zagranicy:
Kod SWIFT: BPKOPLPW
Kod IBAN: PL 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298