Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. Przeciwdziała mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup, wytypowanych w oparciu o przygotowaną w ramach projektu diagnozę narażenia na nienawiść ze strony polityków i dziennikarzy. Realizują go działacze ze Stowarzyszenie Interkulturalni.pl.

Cel będzie osiągnięty poprzez zindywidualizowaną i pogłębioną diagnozę zjawiska w ramach tych grup, dostarczenie wiedzy, prowadzenie warsztatów dla dziennikarzy i członków gabinetów politycznych oraz działania kontrolne, monitoringowe wypowiedzi medialnych, prowadzone przez grupę przeszkolonych w ramach projektu wolontariuszy, uzupełnione o ich działania interwencyjne. Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-uświadamiająca. Projekt będzie miał charakter ogólnopolski i realizowany będzie m.in. w okresie wyborów parlamentarnych i prezydenckich.