W ramach projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG podejmujemy, za pośrednictwem portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, interwencje prawne dotyczące czynów i mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze antysemickim.

Interwencje prawne i ich skutki w okresie styczeń – czerwiec 2023

Ujęcie całościowe

W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku przekazaliśmy do Prokuratury 130 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu; z wyjątkiem 3 (wpolityce.pl, wiernipolsce.wordpress.com oraz miejscowość Turzyn) wszystkie zawiadomienia dotyczyły treści zamieszczanych w serwisie twitter.com. 122 ze 130 zawiadomień dotyczyła zdarzeń i wypowiedzi o charakterze antysemickim. 85 wszystkich spraw zostało zamkniętych, pozostałe 45 nadal jest w toku.

Wypowiedzi i czyny o charakterze antysemickim

37 spraw dotyczących czynów antysemickich nadal jest w toku – w 9 przypadkach wszczęto śledztwo/dochodzenie; w 25 sprawach przekazano je do innych jednostek; w pozostałych 3 sprawach nie znamy jeszcze decyzji Prokuratury.

W pierwszym półroczu 2023 zamkniętych zostało 85 spraw. 8 z nich zostało umorzonych z powodu niewyczerpania znamion czynu zabronionego; w przypadku 65 spraw odmówiono wszczęcia lub umorzono śledztwo/dochodzenie bez uzasadnienia, w 12 sprawach nie ustalono sprawcy czynu zabronionego.

Pod koniec 2021 roku złożyliśmy zawiadomienie w sprawie antysemickich wypowiedzi Michała Woźnickiego, który mówił o Żydach jako „pijawkach i kleszczach”, oskarżał ich o szerzenie pornografii i przypisywał odpowiedzialność za „zło w świecie”. 3 lutego 2023 roku Sąd Apelacyjny skazał Michała Woźnickiego na prace społeczne za znieważenie Żydówz powodu ich przynależności narodowej oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

13 sierpnia 2022 roku w Grudziądzu odbył się I Marsz gen. Tadeusza Rozwadowskiego. W jego trakcie Wojciech Olszański nawoływał do mordowania i dyskryminowania Żydów i znieważał publicznie osoby pochodzenia żydowskiego. Otwarcie szczuł na przebywające w Polsce osoby, które w naszym kraju znalazły schronienie przed wojną w Ukrainie. O trudną sytuację ekonomiczną Polaków oskarżał Żydów.

16 sierpnia 2022 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, która sprawę przekazała do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu. 20 października 2022 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, tj. publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści.

27 czerwca 2023 roku do Sądu Rejonowego w Grudziądzu przesłano akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu.

Podsumowanie w pdf