Z satysfakcją informujemy, że Komisja Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznała dotację na złożony przez nas wniosek. Od listopada 2021 roku, w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, będziemy realizować projekt Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie.

Co planujemy?

a) opracowanie spójnej operacyjnej definicji antysemityzmu w Polsce we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin , dostosowanej do polskiego kontekstu prawnego wraz z podręcznikiem prezentującym przykłady przestępstw o charakterze antysemickim wraz z podstawą prawną (pozwalającą na ukaranie sprawców) oraz różnicującym opisane przypadki od nieantysemickich zachowań wobec Żydów;

b) rozpropagowanie rezultatów wyżej opisanych działań m.in. wśród przedstawicieli grup zawodowych będących użytkownikami tej wiedzy (prokuratorzy, samorządowcy);

c) przeprowadzenie wśród prawników i samorządowców warsztatów, których celem będzie przyswojenie treści podręcznika oraz nauka skutecznego rozróżniania przestępstw o charakterze antysemickim od tych niemotywowanych nienawiścią;

d) monitorowanie incydentów antysemickiej mowy nienawiści w internecie przy użyciu działającego od pięciu lat portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

e) działania prawne mające na celu ukaranie sprawców antysemickich przestępstw z nienawiści, tj. podejmowanie interwencji prawnych przez kierowanie zawiadomień o czynach antysemickich do Prokuratury, Policji oraz Instytutu Pamięci Narodowej, następnie monitorowanie przebiegu interwencji oraz ewentualne podejmowanie dalszych kroków prawnych, jak np. rozprawa sądowa.

f) wykorzystanie wybranych przypadków porażek działań strażniczych w obszarze antysemickich przestępstw z nienawiści do systematycznej litygacji sądowej, w celu zmiany praktyki stosowania prawa. Obejmie to również podejmowanie inicjatyw ustawodawczych i na podstawie pogłębionych analiz konkretnych przypadków, a także przygotowanie projektów zmian w prawodawstwie.