W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” przygotowujemy publikację: przewodnik przeznaczony dla organów ścigania. Będzie on dotyczył różnych form nawoływania do nienawiści i dyskryminacji oraz proponował metody zwalczania takich zjawisk.

W pierwszej części znają się opisy przypadków, czyli wybranych incydentów, wraz z dołączonymi do nich odpowiedziami Prokuratury (na ogół odmawiającymi wszczęcia dochodzenia) oraz ekspertyzami prawnymi wykonanymi przez  specjalistów. W drugiej części chcemy zamieścić ogólne charakterystyki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec najczęściej atakowanych grup mniejszościowych: Romów, Żydów, osób o innym kolorze skóry, Muzułmanów i przedstawicieli środowiska LGBTI. Oczywiście może się zdarzyć, że pewne kryteria wyodrębniające mniejszości będą współwystępować lub okażą się bardziej złożone – to również chcemy uwzględnić w charakterystykach. Zależy nam na tym, żeby charakterystyki zostały napisane przez osoby, które na co dzień kontaktują się i pracują dla tych społeczności i znają źródła, specyfikę oraz charakter najczęściej spotykanych przestępstw motywowanych nienawiścią skierowanych przeciwko danej grupie.

Obecnie wysyłamy zaproszenia do specjalistów pracujących na co dzień ze wspomnianymi powyżej społecznościami.
Termin nadsyłania zgłoszeń z krótkim CV oraz uzasadnieniem – do 17 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie listy wybranych autorów: 24 kwietnia 2015 r. Przewidziane jest wynagrodzenie dla autorów.

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatorki projektu: karolinamarcinkowska@otwarta.org