5606a43ece389_p30 września 2015 roku do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przesłaliśmy zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa. Sprawa dotyczy manifestacji „Słupszczanie przeciw imigracji – Marsz w obronie polskich miejsc pracy”, która odbyła się dnia 26 września br. Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Okręg Pomorski Młodzieży Wszechpolskiej, prezentowali hasło „Arab dostanie kopa”, „Fuck islam”, któremu towarzyszył przekreślony symbol islamu oraz krzyże celtyckie.

Zdaniem Stowarzyszenia zachowania, które miały miejsce w trakcie manifestacji 26 września 2015r. w Słupsku, wypełniają znamiona czynu zabronionego – przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, narodowościowych i etnicznych oraz publicznego prezentowania przedmiotów, będących nośnikami treści treści faszystowskiej, to jest z art. 256 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, w związku z czym osoby prezentujące przytoczone hasła i symbole powinny podlegać odpowiedzialności karnoprawnej za popełnienie przestępstwa.

Treść zawiadomienia.