Dzielimy się tekstem przesłanym nam z Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącym przydatności dydaktycznej portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. „Portal www.zglosnienawisc.otwarta.org jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, pomocnym w procesie nauczania prawa. Po pierwsze zebrane tam incydenty stanowią bazę danych, na podstawie których z łatwością można opracować kazusy dla studentów prawa. Ze względu na ich różnorodność ułatwia to przekazanie wiedzy dotyczącej poszczególnych znamion przestępstwa. Ponadto są to kazusy aktualne, dotyczące bieżących wydarzeń, a co za tym idzie – bardziej atrakcyjne dla studenta niż standardowe kazusy książkowe. Ponieważ baza incydentów jest dostępna online, każdy student ma do niej stały dostęp.

Nie bez znaczenia jest tu także fakt, iż spory odsetek zamieszczonych w niej incydentów dotyczy szeroko pojętej sfery internetu (popularne strony www, portale społecznościowe). Ma to niebagatelne znaczenie dla procesu nauczania prawa, ponieważ za kilka lat studenci – jako sędziowie – będą orzekać w tego typu sprawach, tj. orzekać o charakterze czynów popełnianych w sieci.
Po drugie, zebrane w bazie pisma prokuratorskie są doskonałym materiałem źródłowym. Studenci mogą obserwować, jak w praktyce polskich organów ścigania pojmowane są poszczególne znamiona czynów zabronionych, na co zwracana jest główna uwaga i jak wyglądają rzeczywiste uzasadnienia decyzji prokuratorskich. Dzięki temu proces nauki prawa odchodzi od tradycyjnego modelu przyswajania wiedzy teoretycznej, a jest zdecydowanie bliższy realnej praktyce i faktycznemu funkcjonowaniu prawa..
Powyższa baza danych może służyć także jako zbiór materiałów źródłowych dla prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Obecnie pod moją opieką powstają dwie prace dyplomowe, pt.: Zjawisko mowy nienawiści na portalach społecznościowych oraz Doktryna mowy nienawiści w praktyce polskich organów ścigania”.

Tekst opracował pan dr Michał Urbańczyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor szeregu ekspertyz prawnych udostępnianych w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”.