54df42c013Dziś (16.06.2015) w Warszawie zaprezentowany został – na dzień przed oficjalną premierą – Raport Amnesty International: „Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce„. Raport pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce, zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością. Na spotkaniu obecna była Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” OR. Raport do pobrania tutaj: http://amnesty.org.pl/uploads/media/hate_crimes_report_-_POLISH_-_WEB.pdf