Jako grantobiorca Fundacji im. Stefana Batorego, a obecnie grantobiorca programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG, udostępniamy Oświadczenie Fundacji Batorego:
W programie Monika Olejnik „7 dzień tygodnia”, w dniu 20 grudnia 2015 poseł na Sejm RP Paweł Kukiz- Kukiz’15, przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz’15, powołując się na anonimowy wpis na forum portalu Bankier.pl ogłosił, że Fundacja im. Stefana Batorego finansowała marsz Komitetu Obrony Demokracji ze środków „żydowskiego bankiera”, George’a Sorosa. Rzekome finansowanie miało się odbyć za pośrednictwem „wspieranego mocno przez Sorosa programu Obywatele dla Demokracji, który ma budżet 150 milionów złotych i jest finansowany z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego.”Fundacja im. Stefana Batorego oświadcza, że nie finansowała Komitetu Obrony Demokracji ani ze środków własnych, ani ze środków programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żąda sprostowania przez posła Kukiza fałszywych informacji podważających wiarygodność i dobre imię Fundacji.

Posłowi RP, szefowi Klubu Parlamentarnego nie godzi się przedstawiać i uwiarygodniać publicznie anonimowych wpisów w Internecie jak prawdy obiektywnej. Gdyby poseł Kukiz zamiast czytać anonimowe wpisy wszedł na stronę Fundacji im. Stefana Batorego i stronę programu Obywatele dla Demokracji, dowiedziałby się, że środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein kilkunastu państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej – w tym Polsce – na mocy międzyrządowych porozumień w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Część z tych środków, w wysokości 150 milinów złotych, przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na cele uzgodnione w rządowych umowach bilateralnych, rozdziela Fundacja Batorego w ramach otwartych konkursów grantowych, w których udział wziąć mogą wszystkie zarejestrowane organizacji pozarządowe wszystkie konkursy grantowe z programu Obywatele dla Demokracji zostały już zakończone. Dodatkowy konkurs dla koalicji organizacji pozarządowych zajmujących się przygotowaniem do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców rozstrzygnięty został 16 grudnia.
Pełna lista dotacji finansowanych z tych środków, jak również pełna lista organizacji ubiegających się o dotację, zamieszczona jest na stronie internetowej programu http://www.ngofund.org.pl/