11709430_10153434726667037_2217645667270155080_nW dniach 3-4 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie „Razem Przeciw Nienawiści”, organizowane przez naszego partnera_kę: Fundację Klamra. Pracowaliśmy nad koncepcją wystawy uwrażliwiającej na mowę nienawiści, dzieliliśmy się wiedzą i dobrymi praktykami, w czym pomocna była prezentacja Doroty Głowackiej, prawniczki, koordynatorki Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. W najbliższym czasie, w ramach prowadzonego przez Fundację Klamra Banku Inicjatyw Antydyskryminacyjnych, odbędą się także wymiany dotyczące współpracy z służbami mundurowymi na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia Homo Faber oraz przybliżające community working prowadzone przez Stowarzyszenie Nomada.

Bank Inicjatyw Antydyskryminacyjnych ma na celu podzielenie się dobrymi praktykami, doświadczeniami i kompetencjami pomiędzy 10 organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji.

W spotkaniu udział wzięły osoby związane z organizacjami: Projekt Polska, Cukunft Jewish Association, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacji Trans Fuzja, Stowarzyszanie 9/12, Fundacji Klamra oraz Lambdy Warszawa.

Relacje z wszystkich trzech spotkań tutaj: 2015.11-12.04 Lublin, 7–8.02.2015 Warszawa.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. www.ngofund.pl