W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Fakt, że w relacjach z osobami wyznającymi islam, sędziowie rodzinni, kuratorzy ds. rodzinnych i prokuratorzy wykazują postawę w dużej mierze dyskryminującą, wręcz islamofobiczną uważamy za głęboko niepokojący. Apel Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wysłany sędziom, kuratorom rodzinnym i prokuratorom, został podpisany również przez inne organizacje pozarządowe i osoby prywatne, które działają na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność narodową, etniczną czy religijną. Są to Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Głosy Przeciw Przemocy, Fundacja Autonomia, Fundacja Wolontariat Równości, Queer UW, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Fabryka Równości, Interkulturalni.pl, Fundacja Dialog-Pheniben, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Nawratowicz, Konstanty Gebert. Poniżej tekst apelu.

apel OR 14.04.2015-1