demonstracja gdanskW piśmie dotyczącym gdańskiej demonstracji z 12.09. br, podczas której padały okrzyki: „Jebać islam!”, „Zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami!”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści!”, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża również poparcie dla działań gdańskiego adwokata, który już wcześniej zdecydował się poinformować prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestników manifestacji.

fot. Przemysław Świderski / Dziennik Bałtycki

„Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii informuje także, że monitoruje materiały prasowe związane z manifestacją, która miała miejsce 12 września 2015 roku w Gdańsku, jak również z działaniami organów ścigania. W komentarzach odnoszących się do tych informacji zawartych w internecie pojawiają się jeszcze bardziej nienawistne i obraźliwe hasła, kierowane zarówno wobec uchodźców czy imigrantów, jak również wobec gdańskiego adwokata Tomasza Snarskiego, który zdecydował się jako pierwszy złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita popiera działania podjęte przez Pana Tomasza Snarskiego i uznaje zajęte przez niego stanowisko za wzór obywatelskiej postawy. Dlatego właśnie stanowczo domagamy się interwencji odpowiednich organów państwowych w celu zidentyfikowania i ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności karnoprawnej autorów tych komentarzy, które często przybierają formę gróźb karalnych i prób zastraszania. Skala zjawiska, treść zamieszczanych komentarzy oraz ich forma w ocenie Stowarzyszenia świadczy o ich niezwykle wysokiej społecznej szkodliwości”.

Cały tekst: pismo do prokuratury Gdańsk