Dzięki wspaniałym pedagogom z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy mieliśmy okazję uczestniczyć w tegorocznej odsłonie Młodzieżowych Debat Ekonomiczno-Prawnych. W tym roku tematem przewodnim była tolerancja: młodzież gimnazjalna z zaproszonych szkół bydgoskich spotkała się po to, by dyskutować wspólnie nad znaczeniem tego pojęcia. Debaty poprzedzone były zorganizowanymi przez OR warsztatami antydyskryminacyjnymi oraz quizem sprawdzającym wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wspólnie zastanawialiśmy się nad źródłami uprzedzeń, przyczynami i rodzajami dyskryminacji, wartością różnorodności kulturowej i tolerancji w społeczeństwie polskim. Zwieńczeniem debat był konkurs, w którym brali udział reprezentanci pięciu gimnazjów bydgoskich – każda z grup przedstawiała publiczności i jury wylosowany przez nich incydent dyskryminujący określoną grupę mniejszościową. Oceniana była logika wypowiedzi i argumentacji, jasność wypowiedzi, przytaczane przez młodzież źródła, poprawne stosowanie pojęć opisujących dane wydarzenie, a nawet – gestykulacja i ekspresja. Byliśmy pod wrażeniem elokwencji młodzieży, ich zaangażowania i otwartości! Gratulujemy w szczególności zwycięzcom: grupie przedstawicieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – gospodarzom wydarzenia.

Warsztaty i debaty odbyły się 19 listopada i zostały zrealizowane w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Dokumentacja fotograficzna wydarzenia już wkrótce na stronie projektu.