Do współpracującymi z OR organizacjami dołączyli niedawno Pogromcy Bazgrołów.  Ta nieformalna koalicja ludzi dobrej woli pokrywa „milczeniem farby” mowę nienawiści: bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Grupę stworzyli sąsiedzi, artyści, urzędnicy i pracownicy instytucji miejskich, współpracujący z wolontariuszami, harcerzami, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, szkołami.

Nienawistne treści zamieniają na murale, tworzone przez artystów i studentów kierunków plastycznych. Pogromcy organizują pikniki sąsiedzkie, połączone z zamalowywaniem nienawistnych napisów przez mieszkańców budynków zaatakowanych sprejami. Celem Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni publicznej poprzez wywołanie społecznej „mody” na odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Pogromcy Bazgrołów dążą także do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ścigania i karania sprawców miejskiego wandalizmu. W tym celu małopolscy politycy zostali zaproszeni do utworzenia koalicji na rzecz uzupełnienia i ujednolicenia przepisów prawa, co pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem dewastacji miast bohomazami.

Akcje Pogromców Bazgrołów są obserwowane i wspierane przez krakowskie i ogólnopolskie media. Akcja Pogromców Bazgrołów otrzymała od grupy PolskaPress statuetkę w kategorii „Patriotycznie zakręceni”. Akcja Pogromców Bazgrołów cieszy się rosnący zainteresowaniem i wsparciem krakowskiej społeczności.

Więcej szczegółów: www.PogromcyBazgrolow.com oraz na profilu faceboook.
Adres e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com